รหัส โรงเรียน ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล รวมทุกด้าน ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1031260213บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)47.00 (ดี)55.86 (ดี)-51.43 (ดี)00 -2.84 1.46 -0.68 -1.37
1031260214บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)50.94 (ดี)53.64 (ดี)-52.29 (ดี)00 -1.98 2.32 0.18 -0.51
1031260215บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)41.30 (พอใช้)53.50 (ดี)-47.40 (พอใช้)00 -6.87 -2.57 -4.71 -5.40
1031260216บ้านหนองเสม็ด51.54 (ดี)54.86 (ดี)-53.20 (ดี)00 -1.07 3.23 1.09 0.40
1031260217บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 22565.20 (ดี)75.30 (ดีมาก)-70.25 (ดีมาก)00 15.98 20.28 18.14 17.45
1031260218บ้านหนองงิ้ว หนองไทร45.58 (พอใช้)50.79 (ดี)-48.18 (ดี)00 -6.09 -1.79 -3.93 -4.62
1031260220อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)41.86 (พอใช้)49.01 (ดี)-45.43 (พอใช้)00 -8.84 -4.54 -6.68 -7.37
1031260221บ้านถนนหัก40.71 (พอใช้)48.68 (พอใช้)-44.70 (พอใช้)00 -9.57 -5.27 -7.41 -8.10
1031260222บ้านสวายสอ35.75 (พอใช้)50.37 (ดี)-43.06 (พอใช้)00 -11.21 -6.91 -9.05 -9.74
1031260223ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)65.40 (ดี)72.36 (ดีมาก)-68.88 (ดีมาก)00 14.61 18.91 16.77 16.08
1031260225บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)60.44 (ดี)64.83 (ดี)-62.63 (ดี)00 8.36 12.66 10.52 9.83
1031260226บ้านตลาดแย้56.50 (ดี)50.75 (ดี)-53.62 (ดี)00 -0.65 3.65 1.51 0.82
1031260227วัดน้ำไหล70.33 (ดีมาก)75.83 (ดีมาก)-73.08 (ดีมาก)00 18.81 23.11 20.97 20.28
1031260228บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)51.31 (ดี)56.71 (ดี)-54.01 (ดี)00 -0.26 4.04 1.90 1.21
1031260229บ้านหนองแช่ไม้39.25 (พอใช้)36.35 (พอใช้)-37.80 (พอใช้)00 -16.47 -12.17 -14.31 -15.00
1031260231บ้านสองพี่น้อง41.53 (พอใช้)48.30 (พอใช้)-44.92 (พอใช้)00 -9.35 -5.05 -7.19 -7.88
1031260232บ้านหนองพลวง69.33 (ดีมาก)79.46 (ดีมาก)-74.40 (ดีมาก)00 20.13 24.43 22.29 21.60
1031260233บ้านโคกตะโก59.38 (ดี)61.69 (ดี)-60.53 (ดี)00 6.26 10.56 8.42 7.73
1031260235บ้านหนองโสน60.77 (ดี)63.66 (ดี)-62.22 (ดี)00 7.95 12.25 10.11 9.42
1031260236บ้านบุตาเวสน์41.33 (พอใช้)37.44 (พอใช้)-39.38 (พอใช้)00 -14.89 -10.59 -12.73 -13.42
1031260237บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)54.50 (ดี)57.50 (ดี)-56.00 (ดี)00 1.73 6.03 3.89 3.20
1031260238บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)40.82 (พอใช้)42.28 (พอใช้)-41.55 (พอใช้)00 -12.72 -8.42 -10.56 -11.25
1031260239บ้านบุตาสุ่มหนองโจด61.80 (ดี)59.65 (ดี)-60.72 (ดี)00 6.45 10.75 8.61 7.92
1031260240บ้านก้านเหลือง80.07 (ดีมาก)81.00 (ดีมาก)-80.53 (ดีมาก)00 26.26 30.56 28.42 27.73
1031260241บ้านหนองบัว40.14 (พอใช้)41.00 (พอใช้)-40.57 (พอใช้)00 -13.70 -9.40 -11.54 -12.23
1031260242ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)54.14 (ดี)63.92 (ดี)-59.03 (ดี)00 4.76 9.06 6.92 6.23
1031260243วัดก้านเหลือง43.47 (พอใช้)55.07 (ดี)-49.27 (ดี)00 -5.00 -0.70 -2.84 -3.53
1031260244บ้านโคกยางหนองถนน59.87 (ดี)68.68 (ดีมาก)-64.28 (ดี)00 10.01 14.31 12.17 11.48
1031260245บ้านหนองหญ้าวัว62.71 (ดี)60.64 (ดี)-61.67 (ดี)00 7.40 11.70 9.56 8.87
1031260246บ้านหนองปรือ50.50 (ดี)62.00 (ดี)-56.25 (ดี)00 1.98 6.28 4.14 3.45
1031260247บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)36.88 (พอใช้)51.94 (ดี)-44.41 (พอใช้)00 -9.86 -5.56 -7.70 -8.39
1031260248บ้านหนองกง60.00 (ดี)60.60 (ดี)-60.30 (ดี)00 6.03 10.33 8.19 7.50
1031260249บ้านเสลา74.00 (ดีมาก)74.12 (ดีมาก)-74.06 (ดีมาก)00 19.79 24.09 21.95 21.26
1031260250บ้านโคกยางหนองตาสี30.89 (พอใช้)45.92 (พอใช้)-38.40 (พอใช้)00 -15.87 -11.57 -13.71 -14.40
1031260251บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)57.12 (ดี)66.37 (ดี)-61.75 (ดี)00 7.48 11.78 9.64 8.95
1031260252บ้านแท่นบัลลังก์69.00 (ดีมาก)61.22 (ดี)-65.11 (ดี)00 10.84 15.14 13.00 12.31
1031260253บ้านทุ่งโพธิ์47.76 (ดี)63.92 (ดี)-55.84 (ดี)00 1.57 5.87 3.73 3.04
1031260254บ้านโคกมะค่า31.00 (พอใช้)44.27 (พอใช้)-37.63 (พอใช้)00 -16.64 -12.34 -14.48 -15.17
1031260255บ้านทุ่งใหญ่52.15 (ดี)58.00 (ดี)-55.07 (ดี)00 0.80 5.10 2.96 2.27
1031260256บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา48.60 (ดี)56.65 (ดี)-52.62 (ดี)00 -1.65 2.65 0.51 -0.18
1031260257บ้านเสลาโสรง47.71 (ดี)55.42 (ดี)-51.57 (ดี)00 -2.70 1.60 -0.54 -1.23
1031260258บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)40.00 (พอใช้)59.34 (ดี)-49.67 (ดี)00 -4.60 -0.30 -2.44 -3.13
1031260259บ้านหนองโบสถ์69.33 (ดีมาก)74.96 (ดีมาก)-72.15 (ดีมาก)00 17.88 22.18 20.04 19.35
1031260261บ้านหนองตะลุมปุ๊ก45.84 (พอใช้)53.84 (ดี)-49.84 (ดี)00 -4.43 -0.13 -2.27 -2.96
1031260262บ้านสระประดู่หนองมะค่า70.50 (ดีมาก)73.25 (ดีมาก)-71.87 (ดีมาก)00 17.60 21.90 19.76 19.07
1031260263บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)54.43 (ดี)55.06 (ดี)-54.75 (ดี)00 0.48 4.78 2.64 1.95
1031260264บ้านวังกระโดน45.40 (พอใช้)51.30 (ดี)-48.35 (ดี)00 -5.92 -1.62 -3.76 -4.45
1031260265บ้านหนองถั่วแปบ30.62 (พอใช้)41.06 (พอใช้)-35.84 (พอใช้)00 -18.43 -14.13 -16.27 -16.96
1031260266บ้านหนองยาง55.33 (ดี)71.50 (ดีมาก)-63.41 (ดี)00 9.14 13.44 11.30 10.61
1031260267บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)65.86 (ดี)51.97 (ดี)-58.91 (ดี)00 4.64 8.94 6.80 6.11
1031260268บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)65.37 (ดี)62.50 (ดี)-63.93 (ดี)00 9.66 13.96 11.82 11.13
1031260269บ้านหนองกราด83.25 (ดีมาก)83.50 (ดีมาก)-83.37 (ดีมาก)00 29.10 33.40 31.26 30.57
1031260270บ้านนิคมเขต65.50 (ดี)62.25 (ดี)-63.87 (ดี)00 9.60 13.90 11.76 11.07
1031260418ชุมชนวัดชุมพร56.60 (ดี)59.53 (ดี)-58.07 (ดี)00 3.80 8.10 5.96 5.27
1031260419บ้านบุ77.25 (ดีมาก)75.00 (ดีมาก)-76.12 (ดีมาก)00 21.85 26.15 24.01 23.32
1031260420บ้านโคกตาพรม60.28 (ดี)58.71 (ดี)-59.50 (ดี)00 5.23 9.53 7.39 6.70
1031260421บ้านหนองยาง52.92 (ดี)70.46 (ดีมาก)-61.69 (ดี)00 7.42 11.72 9.58 8.89
1031260422บ้านสว่างพัฒนา56.00 (ดี)78.37 (ดีมาก)-67.18 (ดีมาก)00 12.91 17.21 15.07 14.38
1031260423บ้านปรือพวงสำราญ37.86 (พอใช้)53.06 (ดี)-45.46 (พอใช้)00 -8.81 -4.51 -6.65 -7.34
1031260424บ้านโคกขาม59.50 (ดี)63.50 (ดี)-61.50 (ดี)00 7.23 11.53 9.39 8.70
1031260425บ้านหนองโบสถ์58.10 (ดี)59.05 (ดี)-58.57 (ดี)00 4.30 8.60 6.46 5.77
1031260426บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)73.57 (ดีมาก)68.28 (ดีมาก)-70.92 (ดีมาก)00 16.65 20.95 18.81 18.12
1031260427บ้านเทพพยัคฆ์46.10 (ดี)53.39 (ดี)-49.75 (ดี)00 -4.52 -0.22 -2.36 -3.05
1031260428บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)34.83 (พอใช้)43.75 (พอใช้)-39.29 (พอใช้)00 -14.98 -10.68 -12.82 -13.51
1031260429บ้านหนองละหานทราย48.91 (ดี)50.87 (ดี)-49.89 (ดี)00 -4.38 -0.08 -2.22 -2.91
1031260430บ้านหนองหมี44.66 (พอใช้)55.66 (ดี)-50.16 (ดี)00 -4.11 0.19 -1.95 -2.64
1031260431ชุมชนบ้านโคกว่าน51.14 (ดี)52.28 (ดี)-51.71 (ดี)00 -2.56 1.74 -0.40 -1.09
1031260432บ้านสมจิต55.00 (ดี)56.45 (ดี)-55.72 (ดี)00 1.45 5.75 3.61 2.92
1031260433บ้านหนองถนน58.27 (ดี)60.13 (ดี)-59.20 (ดี)00 4.93 9.23 7.09 6.40
1031260434อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย45.21 (พอใช้)50.35 (ดี)-47.78 (ดี)00 -6.49 -2.19 -4.33 -5.02
1031260435บ้านโคกไม้แดง65.88 (ดี)82.94 (ดีมาก)-74.41 (ดีมาก)00 20.14 24.44 22.30 21.61
1031260436บ้านโคกเฟือง51.25 (ดี)45.37 (พอใช้)-48.31 (ดี)00 -5.96 -1.66 -3.80 -4.49
1031260437บ้านตากอง62.00 (ดี)65.25 (ดี)-63.62 (ดี)00 9.35 13.65 11.51 10.82
1031260438บ้านหนองกราด77.42 (ดีมาก)88.21 (ดีมาก)-82.82 (ดีมาก)00 28.55 32.85 30.71 30.02
1031260439บ้านหนองตะครอง32.13 (พอใช้)37.76 (พอใช้)-34.95 (พอใช้)00 -19.32 -15.02 -17.16 -17.85
1031260440วัดกัลยาณธรรมาราม40.58 (พอใช้)42.58 (พอใช้)-41.58 (พอใช้)00 -12.69 -8.39 -10.53 -11.22
1031260441บ้านสันติสุข45.88 (พอใช้)44.47 (พอใช้)-45.17 (พอใช้)00 -9.10 -4.80 -6.94 -7.63
1031260442บ้านปากช่อง35.29 (พอใช้)58.72 (ดี)-47.00 (พอใช้)00 -7.27 -2.97 -5.11 -5.80
1031260443บ้านหนองแวง40.12 (พอใช้)48.93 (พอใช้)-44.53 (พอใช้)00 -9.74 -5.44 -7.58 -8.27
1031260444บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)43.05 (พอใช้)39.70 (พอใช้)-41.38 (พอใช้)00 -12.89 -8.59 -10.73 -11.42
1031260445บ้านหนองตาเยา47.00 (ดี)45.56 (พอใช้)-46.28 (พอใช้)00 -7.99 -3.69 -5.83 -6.52
1031260446บ้านหนองหว้า40.31 (พอใช้)51.13 (ดี)-45.72 (พอใช้)00 -8.55 -4.25 -6.39 -7.08
1031260447บ้านน้อยหนองหว้า36.44 (พอใช้)51.00 (ดี)-43.72 (พอใช้)00 -10.55 -6.25 -8.39 -9.08
1031260448บ้านบาระแนะ87.93 (ดีมาก)90.53 (ดีมาก)-89.23 (ดีมาก)00 34.96 39.26 37.12 36.43
1031260449บ้านราษฎร์รักแดน50.90 (ดี)54.80 (ดี)-52.85 (ดี)00 -1.42 2.88 0.74 0.05
1031260450บ้านแท่นทัพไทย70.94 (ดีมาก)54.32 (ดี)-62.63 (ดี)00 8.36 12.66 10.52 9.83
1031260451บ้านผไทรวมพล41.20 (พอใช้)51.50 (ดี)-46.35 (พอใช้)00 -7.92 -3.62 -5.76 -6.45
1031260587อนุบาลหนองกี่65.06 (ดี)74.43 (ดีมาก)-69.75 (ดีมาก)00 15.48 19.78 17.64 16.95
1031260588บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี40.33 (พอใช้)39.33 (พอใช้)-39.83 (พอใช้)00 -14.44 -10.14 -12.28 -12.97
1031260589ชุมชนบ้านดอนอะราง40.78 (พอใช้)52.92 (ดี)-46.85 (พอใช้)00 -7.42 -3.12 -5.26 -5.95
1031260590บ้านโคกสะอาด64.71 (ดี)70.64 (ดีมาก)-67.67 (ดีมาก)00 13.40 17.70 15.56 14.87
1031260591บ้านโนนขี้เหล็ก60.26 (ดี)58.47 (ดี)-59.36 (ดี)00 5.09 9.39 7.25 6.56
1031260592บ้านหนองกี่สุขสำราญ73.92 (ดีมาก)73.00 (ดีมาก)-73.46 (ดีมาก)00 19.19 23.49 21.35 20.66
1031260593บ้านบุกระสัง31.42 (พอใช้)40.92 (พอใช้)-36.17 (พอใช้)00 -18.10 -13.80 -15.94 -16.63
1031260594บ้านสระขุด67.76 (ดีมาก)68.23 (ดีมาก)-68.00 (ดีมาก)00 13.73 18.03 15.89 15.20
1031260595ไตรคาม65.10 (ดี)71.65 (ดีมาก)-68.37 (ดีมาก)00 14.10 18.40 16.26 15.57
1031260596บ้านหนองมัน52.10 (ดี)62.30 (ดี)-57.20 (ดี)00 2.93 7.23 5.09 4.40
1031260597บ้านสระสะแก58.70 (ดี)69.29 (ดีมาก)-64.00 (ดี)00 9.73 14.03 11.89 11.20
1031260599วัดเย้ยปราสาท74.66 (ดีมาก)82.22 (ดีมาก)-78.44 (ดีมาก)00 24.17 28.47 26.33 25.64
1031260600บ้านขามน้อย48.28 (ดี)49.07 (ดี)-48.67 (ดี)00 -5.60 -1.30 -3.44 -4.13
1031260601บ้านสะเดาหวาน24.00 (ปรับปรุง)45.43 (พอใช้)-34.71 (พอใช้)00 -19.56 -15.26 -17.40 -18.09
1031260602บ้านหนองหว้า61.25 (ดี)76.25 (ดีมาก)-68.75 (ดีมาก)00 14.48 18.78 16.64 15.95
1031260603บ้านหนองตาดำ44.71 (พอใช้)62.42 (ดี)-53.57 (ดี)00 -0.70 3.60 1.46 0.77
1031260604บ้านสระขาม72.94 (ดีมาก)73.94 (ดีมาก)-73.44 (ดีมาก)00 19.17 23.47 21.33 20.64
1031260605บ้านหนองกราด58.00 (ดี)79.41 (ดีมาก)-68.70 (ดีมาก)00 14.43 18.73 16.59 15.90
1031260606บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี33.66 (พอใช้)41.66 (พอใช้)-37.66 (พอใช้)00 -16.61 -12.31 -14.45 -15.14
1031260607บ้านหนองไผ่62.45 (ดี)64.14 (ดี)-63.30 (ดี)00 9.03 13.33 11.19 10.50
1031260608บ้านนาจาน47.25 (ดี)57.12 (ดี)-52.18 (ดี)00 -2.09 2.21 0.07 -0.62
1031260609บ้านลุงขี้หนู35.15 (พอใช้)49.39 (ดี)-42.27 (พอใช้)00 -12.00 -7.70 -9.84 -10.53
1031260610จตุคามราษฎร์วิทยา42.83 (พอใช้)45.37 (พอใช้)-44.10 (พอใช้)00 -10.17 -5.87 -8.01 -8.70
1031260611บ้านเพชรเจริญพัฒนา78.83 (ดีมาก)66.91 (ดี)-72.87 (ดีมาก)00 18.60 22.90 20.76 20.07
1031260612บ้านโคกกระชาย48.00 (ดี)83.14 (ดีมาก)-65.57 (ดี)00 11.30 15.60 13.46 12.77
1031260613บ้านหนองหัวหมู59.50 (ดี)63.62 (ดี)-61.56 (ดี)00 7.29 11.59 9.45 8.76
1031260614บ้านหนองม่วง81.57 (ดีมาก)90.14 (ดีมาก)-85.85 (ดีมาก)00 31.58 35.88 33.74 33.05
1031260615บ้านโคกสว่าง52.16 (ดี)57.83 (ดี)-55.00 (ดี)00 0.73 5.03 2.89 2.20
1031260616บ้านโคกลอย49.60 (ดี)54.80 (ดี)-52.20 (ดี)00 -2.07 2.23 0.09 -0.60
1031260617บ้านสระตะเคียน74.00 (ดีมาก)75.25 (ดีมาก)-74.62 (ดีมาก)00 20.35 24.65 22.51 21.82
1031260618บ้านตะกรุมทอง40.80 (พอใช้)77.30 (ดีมาก)-59.05 (ดี)00 4.78 9.08 6.94 6.25
1031260619บ้านโนนพะไล47.83 (ดี)59.83 (ดี)-53.83 (ดี)00 -0.44 3.86 1.72 1.03
1031260620บ้านโคกสูงคูขาด63.75 (ดี)82.12 (ดีมาก)-72.93 (ดีมาก)00 18.66 22.96 20.82 20.13
1031260621มิตรภาพโนนสมบูรณ์54.10 (ดี)67.50 (ดี)-60.80 (ดี)00 6.53 10.83 8.69 8.00
1031260622อนุบาลปะคำ66.78 (ดีมาก)70.79 (ดีมาก)-68.78 (ดีมาก)00 14.51 18.81 16.67 15.98
1031260623บ้านสุขสำราญ44.70 (พอใช้)50.83 (ดี)-47.77 (ดี)00 -6.50 -2.20 -4.34 -5.03
1031260624บ้านหูทำนบ29.06 (พอใช้)46.84 (พอใช้)-37.95 (พอใช้)00 -16.32 -12.02 -14.16 -14.85
1031260625บ้านหนองต้อ55.42 (ดี)54.92 (ดี)-55.17 (ดี)00 0.90 5.20 3.06 2.37
1031260626บ้านทุ่งไผ่47.50 (ดี)66.00 (ดี)-56.75 (ดี)00 2.48 6.78 4.64 3.95
1031260627บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง49.77 (ดี)47.81 (พอใช้)-48.79 (ดี)00 -5.48 -1.18 -3.32 -4.01
1031260628บ้านกองพระทราย49.60 (ดี)57.90 (ดี)-53.75 (ดี)00 -0.52 3.78 1.64 0.95
1031260629บ้านโคกงิ้ว71.00 (ดีมาก)77.75 (ดีมาก)-74.37 (ดีมาก)00 20.10 24.40 22.26 21.57
1031260630บ้านไทยเจริญ59.81 (ดี)58.95 (ดี)-59.38 (ดี)00 5.11 9.41 7.27 6.58
1031260631บ้านโคกสมบูรณ์66.75 (ดีมาก)75.00 (ดีมาก)-70.87 (ดีมาก)00 16.60 20.90 18.76 18.07
1031260632บ้านโคกลอย55.25 (ดี)61.80 (ดี)-58.52 (ดี)00 4.25 8.55 6.41 5.72
1031260633บ้านหนองน้ำขุ่น55.50 (ดี)56.43 (ดี)-55.96 (ดี)00 1.69 5.99 3.85 3.16
1031260634ชุมชนบ้านดอนนางงาม52.79 (ดี)53.36 (ดี)-53.07 (ดี)00 -1.20 3.10 0.96 0.27
1031260635บ้านเทพพัฒนา36.33 (พอใช้)38.90 (พอใช้)-37.61 (พอใช้)00 -16.66 -12.36 -14.50 -15.19
1031260636บ้านปลื้มพัฒนา62.89 (ดี)70.12 (ดีมาก)-66.50 (ดี)00 12.23 16.53 14.39 13.70
1031260637บ้านหินโคน47.75 (ดี)57.87 (ดี)-52.81 (ดี)00 -1.46 2.84 0.70 0.01
1031260638บ้านโคกเขาพัฒนา55.90 (ดี)66.20 (ดี)-61.05 (ดี)00 6.78 11.08 8.94 8.25
1031260639ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)46.58 (ดี)50.08 (ดี)-48.33 (ดี)00 -5.94 -1.64 -3.78 -4.47
1031260660อนุบาลหนองหงส์71.57 (ดีมาก)71.04 (ดีมาก)-71.30 (ดีมาก)00 17.03 21.33 19.19 18.50
1031260661บ้านศรีม่วงแดง44.84 (พอใช้)43.78 (พอใช้)-44.31 (พอใช้)00 -9.96 -5.66 -7.80 -8.49
1031260662บ้านโนนสูงน้อย41.95 (พอใช้)55.04 (ดี)-48.50 (ดี)00 -5.77 -1.47 -3.61 -4.30
1031260663บ้านศรีภูมิ74.17 (ดีมาก)72.89 (ดีมาก)-73.53 (ดีมาก)00 19.26 23.56 21.42 20.73
1031260664บ้านกระเบื้อง64.22 (ดี)64.22 (ดี)-64.22 (ดี)00 9.95 14.25 12.11 11.42
1031260665บ้านไทยสามัคคี24.76 (ปรับปรุง)43.26 (พอใช้)-34.01 (พอใช้)00 -20.26 -15.96 -18.10 -18.79
1031260666บ้านหนองบัวลี45.35 (พอใช้)52.25 (ดี)-48.80 (ดี)00 -5.47 -1.17 -3.31 -4.00
1031260668วัดโนนศรีคูณ82.50 (ดีมาก)75.21 (ดีมาก)-78.85 (ดีมาก)00 24.58 28.88 26.74 26.05
1031260669บ้านห้วยก้อม80.33 (ดีมาก)83.58 (ดีมาก)-81.95 (ดีมาก)00 27.68 31.98 29.84 29.15
1031260670บ้านหนองกก61.20 (ดี)59.30 (ดี)-60.25 (ดี)00 5.98 10.28 8.14 7.45
1031260671บ้านไทรออ49.12 (ดี)53.06 (ดี)-51.09 (ดี)00 -3.18 1.12 -1.02 -1.71
1031260672วัดบ้านหนองตราดใหญ่49.37 (ดี)56.37 (ดี)-52.87 (ดี)00 -1.40 2.90 0.76 0.07
1031260673บ้านนายาวสามัคคี60.00 (ดี)78.83 (ดีมาก)-69.41 (ดีมาก)00 15.14 19.44 17.30 16.61
1031260674เบญจมาศกุญชร62.11 (ดี)66.38 (ดี)-64.25 (ดี)00 9.98 14.28 12.14 11.45
1031260675บ้านหนองโคลน75.00 (ดีมาก)64.50 (ดี)-69.75 (ดีมาก)00 15.48 19.78 17.64 16.95
1031260676บ้านเสาเดียวอนุสรณ์51.00 (ดี)50.61 (ดี)-50.80 (ดี)00 -3.47 0.83 -1.31 -2.00
1031260677บ้านหนองเต่า47.50 (ดี)47.00 (พอใช้)-47.25 (พอใช้)00 -7.02 -2.72 -4.86 -5.55
1031260678บ้านขามเสม็ดบำรุง55.59 (ดี)78.29 (ดีมาก)-66.94 (ดี)00 12.67 16.97 14.83 14.14
1031260679บ้านชุมแสง29.83 (พอใช้)38.00 (พอใช้)-33.91 (พอใช้)00 -20.36 -16.06 -18.20 -18.89
1031260680บ้านหนองตะคร้อ39.87 (พอใช้)55.93 (ดี)-47.90 (ดี)00 -6.37 -2.07 -4.21 -4.90
1031260681บ้านโคกปราสาท27.50 (พอใช้)45.15 (พอใช้)-36.32 (พอใช้)00 -17.95 -13.65 -15.79 -16.48
1031260682บ้านหนองย่างหมู50.77 (ดี)59.59 (ดี)-55.18 (ดี)00 0.91 5.21 3.07 2.38
1031260683บ้านฝ้าย48.20 (ดี)52.01 (ดี)-50.11 (ดี)00 -4.16 0.14 -2.00 -2.69
1031260684ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"49.83 (ดี)58.16 (ดี)-54.00 (ดี)00 -0.27 4.03 1.89 1.20
1031260685วัดห้วยหิน61.25 (ดี)61.12 (ดี)-61.18 (ดี)00 6.91 11.21 9.07 8.38
1031260686บ้านหนองเพชร62.30 (ดี)64.35 (ดี)-63.32 (ดี)00 9.05 13.35 11.21 10.52
1031260687บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี41.00 (พอใช้)44.75 (พอใช้)-42.87 (พอใช้)00 -11.40 -7.10 -9.24 -9.93
1031260688บ้านสำราญ35.70 (พอใช้)52.75 (ดี)-44.22 (พอใช้)00 -10.05 -5.75 -7.89 -8.58
1031260689บ้านโคกโสนทองวิทยา81.20 (ดีมาก)68.60 (ดีมาก)-74.90 (ดีมาก)00 20.63 24.93 22.79 22.10
1031260690บ้านโพธิ์ทอง53.14 (ดี)64.46 (ดี)-58.80 (ดี)00 4.53 8.83 6.69 6.00
1031260730อนุบาลโนนสุวรรณ59.84 (ดี)64.31 (ดี)-62.07 (ดี)00 7.80 12.10 9.96 9.27
1031260731บ้านโกรกแก้ว64.90 (ดี)57.50 (ดี)-61.20 (ดี)00 6.93 11.23 9.09 8.40
1031260732วราวัฒนา26.20 (พอใช้)31.73 (พอใช้)-28.96 (พอใช้)00 -25.31 -21.01 -23.15 -23.84
1031260733บ้านอุบลสามัคคี55.86 (ดี)52.00 (ดี)-53.93 (ดี)00 -0.34 3.96 1.82 1.13
1031260734บ้านขลุงไผ่38.66 (พอใช้)50.16 (ดี)-44.41 (พอใช้)00 -9.86 -5.56 -7.70 -8.39
1031260735บ้านดงบังซับสมบูรณ์34.00 (พอใช้)46.97 (พอใช้)-40.48 (พอใช้)00 -13.79 -9.49 -11.63 -12.32
1031260737บ้านดอนสมบูรณ์39.81 (พอใช้)55.56 (ดี)-47.69 (ดี)00 -6.58 -2.28 -4.42 -5.11
1031260738บ้านม่วงงาม54.45 (ดี)60.54 (ดี)-57.50 (ดี)00 3.23 7.53 5.39 4.70
1031260777อนุบาลโนนดินแดง32.05 (พอใช้)45.12 (พอใช้)-38.59 (พอใช้)00 -15.68 -11.38 -13.52 -14.21
1031260778บ้านส้มป่อย60.50 (ดี)65.68 (ดี)-63.09 (ดี)00 8.82 13.12 10.98 10.29
1031260779บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี44.28 (พอใช้)47.73 (พอใช้)-46.01 (พอใช้)00 -8.26 -3.96 -6.10 -6.79
1031260780บ้านคลองหิน77.10 (ดีมาก)77.57 (ดีมาก)-77.33 (ดีมาก)00 23.06 27.36 25.22 24.53
1031260781บ้านน้อยสะแกกวน73.47 (ดีมาก)77.70 (ดีมาก)-75.58 (ดีมาก)00 21.31 25.61 23.47 22.78
1031260782บ้านป่าไม้สหกรณ์52.45 (ดี)70.09 (ดีมาก)-61.27 (ดี)00 7.00 11.30 9.16 8.47
1031260783บ้านลำนางรอง31.43 (พอใช้)41.81 (พอใช้)-36.62 (พอใช้)00 -17.65 -13.35 -15.49 -16.18
1031260785บ้านคลองโป่ง51.62 (ดี)55.21 (ดี)-53.42 (ดี)00 -0.85 3.45 1.31 0.62
1031260786บ้านทรัพย์สมบูรณ์51.33 (ดี)51.75 (ดี)-51.54 (ดี)00 -2.73 1.57 -0.57 -1.26
1031260787บ้านซับคะนิง54.22 (ดี)58.79 (ดี)-56.51 (ดี)00 2.24 6.54 4.40 3.71
1031260788บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า61.42 (ดี)64.64 (ดี)-63.03 (ดี)00 8.76 13.06 10.92 10.23
1031260806วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)49.44 (ดี)56.74 (ดี)-53.09 (ดี)00 -1.18 3.12 0.98 0.29
1031260807บ้านตะโก "วันครู 2501"49.61 (ดี)78.38 (ดีมาก)-64.00 (ดี)00 9.73 14.03 11.89 11.20
1031260808บ้านดอนไม้ไฟ55.37 (ดี)58.18 (ดี)-56.78 (ดี)00 2.51 6.81 4.67 3.98
1031260809บ้านโคกยาง62.34 (ดี)53.21 (ดี)-57.78 (ดี)00 3.51 7.81 5.67 4.98
1031260810บ้านเขว้า95.66 (ดีมาก)94.41 (ดีมาก)-95.04 (ดีมาก)00 40.77 45.07 42.93 42.24
1031260811บ้านบัวตะเคียน60.42 (ดี)62.64 (ดี)-61.53 (ดี)00 7.26 11.56 9.42 8.73
1031260812บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)59.61 (ดี)56.07 (ดี)-57.84 (ดี)00 3.57 7.87 5.73 5.04
1031260813บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)68.45 (ดีมาก)73.68 (ดีมาก)-71.06 (ดีมาก)00 16.79 21.09 18.95 18.26
1031260814บ้านสี่เหลี่ยม70.88 (ดีมาก)74.05 (ดีมาก)-72.47 (ดีมาก)00 18.20 22.50 20.36 19.67
1031260815บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)42.16 (พอใช้)63.83 (ดี)-53.00 (ดี)00 -1.27 3.03 0.89 0.20
1031260816ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)40.71 (พอใช้)53.42 (ดี)-47.07 (พอใช้)00 -7.20 -2.90 -5.04 -5.73
1031260817บ้านถาวร79.33 (ดีมาก)86.26 (ดีมาก)-82.79 (ดีมาก)00 28.52 32.82 30.68 29.99
1031260818บ้านยายคำ77.00 (ดีมาก)69.00 (ดีมาก)-73.00 (ดีมาก)00 18.73 23.03 20.89 20.20
1031260819ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)62.41 (ดี)62.87 (ดี)-62.64 (ดี)00 8.37 12.67 10.53 9.84
1031260820วัดสุขสำราญ42.09 (พอใช้)51.36 (ดี)-46.72 (พอใช้)00 -7.55 -3.25 -5.39 -6.08
1031260821อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์56.80 (ดี)68.25 (ดีมาก)-62.53 (ดี)00 8.26 12.56 10.42 9.73
1031260822บ้านโนนศิลา57.00 (ดี)53.66 (ดี)-55.33 (ดี)00 1.06 5.36 3.22 2.53
1031260823บ้านโนนทอง68.00 (ดีมาก)69.00 (ดีมาก)-68.50 (ดีมาก)00 14.23 18.53 16.39 15.70
1031260824บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา76.69 (ดีมาก)72.03 (ดีมาก)-74.36 (ดีมาก)00 20.09 24.39 22.25 21.56