รหัสโรงเรียน ด้านภาษา 25632564ผลต่าง ด้านคำนวณ 25632564ผลต่าง ด้านเหตุผล 25632564ผลต่าง รวมทุกด้าน 25632564ผลต่าง ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1031260213บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)64.66 (ดี)47.00 (ดี) -17.6665.88 (ดี)55.86 (ดี) -10.02---65.27 (ดี)51.43 (ดี) -13.8400 -2.84 1.46 -0.68 -1.37
1031260214บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)49.93 (ดี)50.94 (ดี) 1.0152.30 (ดี)53.64 (ดี) 1.34---51.11 (ดี)52.29 (ดี) 1.1800 -1.98 2.32 0.18 -0.51
1031260215บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)54.57 (ดี)41.30 (พอใช้) -13.2755.39 (ดี)53.50 (พอใช้) -1.89---54.98 (ดี)47.40 (ดี) -7.5800 -6.87 -2.57 -4.71 -5.40
1031260216บ้านหนองเสม็ด24.76 (ปรับปรุง)51.54 (ดี) 26.7839.07 (พอใช้)54.86 (ดี) 15.79---31.92 (พอใช้)53.20 (พอใช้) 21.2800 -1.07 3.23 1.09 0.40
1031260217บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 22528.50 (พอใช้)65.20 (ดี) 36.7055.43 (ดี)75.30 (ดี) 19.87---41.96 (พอใช้)70.25 (พอใช้) 28.2900 15.98 20.28 18.14 17.45
1031260218บ้านหนองงิ้ว หนองไทร57.85 (ดี)45.58 (พอใช้) -12.2751.28 (ดี)50.79 (พอใช้) -0.49---54.57 (ดี)48.18 (ดี) -6.3900 -6.09 -1.79 -3.93 -4.62
1031260220อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)39.64 (พอใช้)41.86 (พอใช้) 2.2244.22 (พอใช้)49.01 (พอใช้) 4.79---41.93 (พอใช้)45.43 (พอใช้) 3.5000 -8.84 -4.54 -6.68 -7.37
1031260221บ้านถนนหัก31.05 (พอใช้)40.71 (พอใช้) 9.6642.96 (พอใช้)48.68 (พอใช้) 5.72---37.00 (พอใช้)44.70 (พอใช้) 7.7000 -9.57 -5.27 -7.41 -8.10
1031260222บ้านสวายสอ30.66 (พอใช้)35.75 (พอใช้) 5.0948.58 (พอใช้)50.37 (พอใช้) 1.79---39.62 (พอใช้)43.06 (พอใช้) 3.4400 -11.21 -6.91 -9.05 -9.74
1031260223ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)57.08 (ดี)65.40 (ดี) 8.3277.20 (ดีมาก)72.36 (ดี) -4.84---67.14 (ดี)68.88 (ดี) 1.7400 14.61 18.91 16.77 16.08
1031260225บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)52.13 (ดี)60.44 (ดี) 8.3158.76 (ดี)64.83 (ดี) 6.07---55.45 (ดี)62.63 (ดี) 7.1800 8.36 12.66 10.52 9.83
1031260226บ้านตลาดแย้36.00 (พอใช้)56.50 (ดี) 20.5043.00 (พอใช้)50.75 (ดี) 7.75---39.50 (พอใช้)53.62 (พอใช้) 14.1200 -0.65 3.65 1.51 0.82
1031260227วัดน้ำไหล34.91 (พอใช้)70.33 (ดีมาก) 35.4246.33 (พอใช้)75.83 (ดีมาก) 29.50---40.62 (พอใช้)73.08 (พอใช้) 32.4600 18.81 23.11 20.97 20.28
1031260228บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)51.06 (ดี)51.31 (ดี) 0.2556.03 (ดี)56.71 (ดี) 0.68---53.54 (ดี)54.01 (ดี) 0.4700 -0.26 4.04 1.90 1.21
1031260229บ้านหนองแช่ไม้29.50 (พอใช้)39.25 (พอใช้) 9.7550.05 (ดี)36.35 (พอใช้) -13.70---39.77 (พอใช้)37.80 (พอใช้) -1.9700 -16.47 -12.17 -14.31 -15.00
1031260231บ้านสองพี่น้อง34.80 (พอใช้)41.53 (พอใช้) 6.7351.73 (ดี)48.30 (พอใช้) -3.43---43.26 (พอใช้)44.92 (พอใช้) 1.6600 -9.35 -5.05 -7.19 -7.88
1031260232บ้านหนองพลวง39.11 (พอใช้)69.33 (ดีมาก) 30.2248.70 (พอใช้)79.46 (ดีมาก) 30.76---43.91 (พอใช้)74.40 (พอใช้) 30.4900 20.13 24.43 22.29 21.60
1031260233บ้านโคกตะโก57.33 (ดี)59.38 (ดี) 2.0552.72 (ดี)61.69 (ดี) 8.97---55.02 (ดี)60.53 (ดี) 5.5100 6.26 10.56 8.42 7.73
1031260235บ้านหนองโสน39.11 (พอใช้)60.77 (ดี) 21.6655.44 (ดี)63.66 (ดี) 8.22---47.27 (พอใช้)62.22 (พอใช้) 14.9500 7.95 12.25 10.11 9.42
1031260236บ้านบุตาเวสน์59.14 (ดี)41.33 (พอใช้) -17.8157.50 (ดี)37.44 (พอใช้) -20.06---58.32 (ดี)39.38 (ดี) -18.9400 -14.89 -10.59 -12.73 -13.42
1031260237บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)55.41 (ดี)54.50 (ดี) -0.9153.82 (ดี)57.50 (ดี) 3.68---54.61 (ดี)56.00 (ดี) 1.3900 1.73 6.03 3.89 3.20
1031260238บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)33.25 (พอใช้)40.82 (พอใช้) 7.5736.35 (พอใช้)42.28 (พอใช้) 5.93---34.80 (พอใช้)41.55 (พอใช้) 6.7500 -12.72 -8.42 -10.56 -11.25
1031260239บ้านบุตาสุ่มหนองโจด60.76 (ดี)61.80 (ดี) 1.0458.84 (ดี)59.65 (ดี) 0.81---59.80 (ดี)60.72 (ดี) 0.9200 6.45 10.75 8.61 7.92
1031260240บ้านก้านเหลือง50.18 (ดี)80.07 (ดีมาก) 29.8959.28 (ดี)81.00 (ดีมาก) 21.72---54.73 (ดี)80.53 (ดี) 25.8000 26.26 30.56 28.42 27.73
1031260241บ้านหนองบัว21.66 (ปรับปรุง)40.14 (พอใช้) 18.4826.50 (ปรับปรุง)41.00 (พอใช้) 14.50---24.08 (ปรับปรุง)40.57 (ปรับปรุง) 16.4900 -13.70 -9.40 -11.54 -12.23
1031260242ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)41.40 (พอใช้)54.14 (ดี) 12.7452.45 (ดี)63.92 (ดี) 11.47---46.92 (พอใช้)59.03 (พอใช้) 12.1100 4.76 9.06 6.92 6.23
1031260243วัดก้านเหลือง32.10 (พอใช้)43.47 (พอใช้) 11.3738.44 (พอใช้)55.07 (พอใช้) 16.63---35.27 (พอใช้)49.27 (พอใช้) 14.0000 -5.00 -0.70 -2.84 -3.53
1031260244บ้านโคกยางหนองถนน57.78 (ดี)59.87 (ดี) 2.0958.07 (ดี)68.68 (ดี) 10.61---57.92 (ดี)64.28 (ดี) 6.3600 10.01 14.31 12.17 11.48
1031260245บ้านหนองหญ้าวัว56.33 (ดี)62.71 (ดี) 6.3859.55 (ดี)60.64 (ดี) 1.09---57.94 (ดี)61.67 (ดี) 3.7300 7.40 11.70 9.56 8.87
1031260246บ้านหนองปรือ48.00 (ดี)50.50 (ดี) 2.5046.75 (พอใช้)62.00 (ดี) 15.25---47.37 (พอใช้)56.25 (พอใช้) 8.8800 1.98 6.28 4.14 3.45
1031260247บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)43.63 (พอใช้)36.88 (พอใช้) -6.7549.27 (ดี)51.94 (พอใช้) 2.67---46.45 (พอใช้)44.41 (พอใช้) -2.0400 -9.86 -5.56 -7.70 -8.39
1031260248บ้านหนองกง48.50 (ดี)60.00 (ดี) 11.5054.00 (ดี)60.60 (ดี) 6.60---51.25 (ดี)60.30 (ดี) 9.0500 6.03 10.33 8.19 7.50
1031260249บ้านเสลา36.57 (พอใช้)74.00 (ดีมาก) 37.4349.07 (ดี)74.12 (ดีมาก) 25.05---42.82 (พอใช้)74.06 (พอใช้) 31.2400 19.79 24.09 21.95 21.26
1031260250บ้านโคกยางหนองตาสี22.71 (ปรับปรุง)30.89 (พอใช้) 8.1829.07 (ปรับปรุง)45.92 (พอใช้) 16.85---25.89 (ปรับปรุง)38.40 (ปรับปรุง) 12.5100 -15.87 -11.57 -13.71 -14.40
1031260251บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)72.81 (ดีมาก)57.12 (ดี) -15.6953.59 (ดี)66.37 (ดี) 12.78---63.20 (ดี)61.75 (ดี) -1.4500 7.48 11.78 9.64 8.95
1031260252บ้านแท่นบัลลังก์36.80 (พอใช้)69.00 (ดีมาก) 32.2042.66 (พอใช้)61.22 (ดีมาก) 18.56---39.73 (พอใช้)65.11 (พอใช้) 25.3800 10.84 15.14 13.00 12.31
1031260253บ้านทุ่งโพธิ์39.91 (พอใช้)47.76 (ดี) 7.8548.87 (พอใช้)63.92 (ดี) 15.05---44.39 (พอใช้)55.84 (พอใช้) 11.4500 1.57 5.87 3.73 3.04
1031260254บ้านโคกมะค่า25.75 (ปรับปรุง)31.00 (พอใช้) 5.2538.41 (พอใช้)44.27 (พอใช้) 5.86---32.08 (พอใช้)37.63 (พอใช้) 5.5500 -16.64 -12.34 -14.48 -15.17
1031260255บ้านทุ่งใหญ่53.16 (ดี)52.15 (ดี) -1.0157.61 (ดี)58.00 (ดี) 0.39---55.38 (ดี)55.07 (ดี) -0.3100 0.80 5.10 2.96 2.27
1031260256บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา37.18 (พอใช้)48.60 (ดี) 11.4237.00 (พอใช้)56.65 (ดี) 19.65---37.09 (พอใช้)52.62 (พอใช้) 15.5300 -1.65 2.65 0.51 -0.18
1031260257บ้านเสลาโสรง45.14 (พอใช้)47.71 (ดี) 2.5753.57 (ดี)55.42 (ดี) 1.85---49.35 (ดี)51.57 (ดี) 2.2200 -2.70 1.60 -0.54 -1.23
1031260258บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)39.00 (พอใช้)40.00 (พอใช้) 1.0057.95 (ดี)59.34 (พอใช้) 1.39---48.47 (ดี)49.67 (ดี) 1.2000 -4.60 -0.30 -2.44 -3.13
1031260259บ้านหนองโบสถ์44.50 (พอใช้)69.33 (ดีมาก) 24.8347.46 (พอใช้)74.96 (ดีมาก) 27.50---45.98 (พอใช้)72.15 (พอใช้) 26.1700 17.88 22.18 20.04 19.35
1031260261บ้านหนองตะลุมปุ๊ก28.07 (พอใช้)45.84 (พอใช้) 17.7744.96 (พอใช้)53.84 (พอใช้) 8.88---36.51 (พอใช้)49.84 (พอใช้) 13.3300 -4.43 -0.13 -2.27 -2.96
1031260262บ้านสระประดู่หนองมะค่า56.00 (ดี)70.50 (ดีมาก) 14.5052.25 (ดี)73.25 (ดีมาก) 21.00---54.12 (ดี)71.87 (ดี) 17.7500 17.60 21.90 19.76 19.07
1031260263บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)40.45 (พอใช้)54.43 (ดี) 13.9843.40 (พอใช้)55.06 (ดี) 11.66---41.92 (พอใช้)54.75 (พอใช้) 12.8300 0.48 4.78 2.64 1.95
1031260264บ้านวังกระโดน43.41 (พอใช้)45.40 (พอใช้) 1.9948.70 (พอใช้)51.30 (พอใช้) 2.60---46.06 (พอใช้)48.35 (พอใช้) 2.2900 -5.92 -1.62 -3.76 -4.45
1031260265บ้านหนองถั่วแปบ35.71 (พอใช้)30.62 (พอใช้) -5.0954.78 (ดี)41.06 (พอใช้) -13.72---45.25 (พอใช้)35.84 (พอใช้) -9.4100 -18.43 -14.13 -16.27 -16.96
1031260266บ้านหนองยาง39.30 (พอใช้)55.33 (ดี) 16.0346.20 (พอใช้)71.50 (ดี) 25.30---42.75 (พอใช้)63.41 (พอใช้) 20.6600 9.14 13.44 11.30 10.61
1031260267บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)37.42 (พอใช้)65.86 (ดี) 28.4443.78 (พอใช้)51.97 (ดี) 8.19---40.60 (พอใช้)58.91 (พอใช้) 18.3100 4.64 8.94 6.80 6.11
1031260268บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)65.33 (ดี)65.37 (ดี) 0.0453.08 (ดี)62.50 (ดี) 9.42---59.20 (ดี)63.93 (ดี) 4.7300 9.66 13.96 11.82 11.13
1031260269บ้านหนองกราด24.11 (ปรับปรุง)83.25 (ดีมาก) 59.1440.38 (พอใช้)83.50 (ดีมาก) 43.12---32.25 (พอใช้)83.37 (พอใช้) 51.1200 29.10 33.40 31.26 30.57
1031260270บ้านนิคมเขต48.25 (ดี)65.50 (ดี) 17.2555.25 (ดี)62.25 (ดี) 7.00---51.75 (ดี)63.87 (ดี) 12.1200 9.60 13.90 11.76 11.07
1031260418ชุมชนวัดชุมพร73.67 (ดีมาก)56.60 (ดี) -17.0759.90 (ดี)59.53 (ดี) -0.37---66.79 (ดี)58.07 (ดี) -8.7200 3.80 8.10 5.96 5.27
1031260419บ้านบุ77.85 (ดีมาก)77.25 (ดีมาก) -0.6060.71 (ดี)75.00 (ดีมาก) 14.29---69.28 (ดีมาก)76.12 (ดีมาก) 6.8400 21.85 26.15 24.01 23.32
1031260420บ้านโคกตาพรม30.50 (พอใช้)60.28 (ดี) 29.7844.18 (พอใช้)58.71 (ดี) 14.53---37.34 (พอใช้)59.50 (พอใช้) 22.1600 5.23 9.53 7.39 6.70
1031260421บ้านหนองยาง55.42 (ดี)52.92 (ดี) -2.5054.04 (ดี)70.46 (ดี) 16.42---54.73 (ดี)61.69 (ดี) 6.9600 7.42 11.72 9.58 8.89
1031260422บ้านสว่างพัฒนา64.30 (ดี)56.00 (ดี) -8.3058.50 (ดี)78.37 (ดี) 19.87---61.40 (ดี)67.18 (ดี) 5.7800 12.91 17.21 15.07 14.38
1031260423บ้านปรือพวงสำราญ38.46 (พอใช้)37.86 (พอใช้) -0.6039.80 (พอใช้)53.06 (พอใช้) 13.26---39.13 (พอใช้)45.46 (พอใช้) 6.3300 -8.81 -4.51 -6.65 -7.34
1031260424บ้านโคกขาม37.75 (พอใช้)59.50 (ดี) 21.7549.68 (ดี)63.50 (ดี) 13.82---43.71 (พอใช้)61.50 (พอใช้) 17.7900 7.23 11.53 9.39 8.70
1031260425บ้านหนองโบสถ์45.70 (พอใช้)58.10 (ดี) 12.4048.05 (พอใช้)59.05 (ดี) 11.00---46.87 (พอใช้)58.57 (พอใช้) 11.7000 4.30 8.60 6.46 5.77
1031260426บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)44.57 (พอใช้)73.57 (ดีมาก) 29.0053.60 (ดี)68.28 (ดีมาก) 14.68---49.08 (ดี)70.92 (ดี) 21.8400 16.65 20.95 18.81 18.12
1031260427บ้านเทพพยัคฆ์48.11 (ดี)46.10 (ดี) -2.0143.94 (พอใช้)53.39 (ดี) 9.45---46.02 (พอใช้)49.75 (พอใช้) 3.7300 -4.52 -0.22 -2.36 -3.05
1031260428บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)40.05 (พอใช้)34.83 (พอใช้) -5.2244.98 (พอใช้)43.75 (พอใช้) -1.23---42.59 (พอใช้)39.29 (พอใช้) -3.3000 -14.98 -10.68 -12.82 -13.51
1031260429บ้านหนองละหานทราย52.00 (ดี)48.91 (ดี) -3.0952.59 (ดี)50.87 (ดี) -1.72---52.29 (ดี)49.89 (ดี) -2.4000 -4.38 -0.08 -2.22 -2.91
1031260430บ้านหนองหมี39.26 (พอใช้)44.66 (พอใช้) 5.4049.33 (ดี)55.66 (พอใช้) 6.33---44.30 (พอใช้)50.16 (พอใช้) 5.8600 -4.11 0.19 -1.95 -2.64
1031260431ชุมชนบ้านโคกว่าน37.05 (พอใช้)51.14 (ดี) 14.0952.02 (ดี)52.28 (ดี) 0.26---44.54 (พอใช้)51.71 (พอใช้) 7.1700 -2.56 1.74 -0.40 -1.09
1031260432บ้านสมจิต49.14 (ดี)55.00 (ดี) 5.8662.42 (ดี)56.45 (ดี) -5.97---55.78 (ดี)55.72 (ดี) -0.0600 1.45 5.75 3.61 2.92
1031260433บ้านหนองถนน49.66 (ดี)58.27 (ดี) 8.6155.00 (ดี)60.13 (ดี) 5.13---52.33 (ดี)59.20 (ดี) 6.8700 4.93 9.23 7.09 6.40
1031260434อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย51.73 (ดี)45.21 (พอใช้) -6.5247.35 (พอใช้)50.35 (พอใช้) 3.00---49.54 (ดี)47.78 (ดี) -1.7600 -6.49 -2.19 -4.33 -5.02
1031260435บ้านโคกไม้แดง37.77 (พอใช้)65.88 (ดี) 28.1137.72 (พอใช้)82.94 (ดี) 45.22---37.75 (พอใช้)74.41 (พอใช้) 36.6600 20.14 24.44 22.30 21.61
1031260436บ้านโคกเฟือง39.40 (พอใช้)51.25 (ดี) 11.8544.75 (พอใช้)45.37 (ดี) 0.62---42.07 (พอใช้)48.31 (พอใช้) 6.2400 -5.96 -1.66 -3.80 -4.49
1031260437บ้านตากอง35.00 (พอใช้)62.00 (ดี) 27.0041.70 (พอใช้)65.25 (ดี) 23.55---38.35 (พอใช้)63.62 (พอใช้) 25.2700 9.35 13.65 11.51 10.82
1031260438บ้านหนองกราด68.33 (ดีมาก)77.42 (ดีมาก) 9.0942.75 (พอใช้)88.21 (ดีมาก) 45.46---55.54 (ดี)82.82 (ดี) 27.2800 28.55 32.85 30.71 30.02
1031260439บ้านหนองตะครอง44.70 (พอใช้)32.13 (พอใช้) -12.5744.17 (พอใช้)37.76 (พอใช้) -6.41---44.44 (พอใช้)34.95 (พอใช้) -9.4900 -19.32 -15.02 -17.16 -17.85
1031260440วัดกัลยาณธรรมาราม38.00 (พอใช้)40.58 (พอใช้) 2.5854.15 (ดี)42.58 (พอใช้) -11.57---46.07 (พอใช้)41.58 (พอใช้) -4.4900 -12.69 -8.39 -10.53 -11.22
1031260441บ้านสันติสุข30.05 (พอใช้)45.88 (พอใช้) 15.8347.82 (พอใช้)44.47 (พอใช้) -3.35---38.94 (พอใช้)45.17 (พอใช้) 6.2300 -9.10 -4.80 -6.94 -7.63
1031260442บ้านปากช่อง36.73 (พอใช้)35.29 (พอใช้) -1.4449.08 (ดี)58.72 (พอใช้) 9.64---42.91 (พอใช้)47.00 (พอใช้) 4.0900 -7.27 -2.97 -5.11 -5.80
1031260443บ้านหนองแวง38.47 (พอใช้)40.12 (พอใช้) 1.6551.86 (ดี)48.93 (พอใช้) -2.93---45.17 (พอใช้)44.53 (พอใช้) -0.6400 -9.74 -5.44 -7.58 -8.27
1031260444บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)48.09 (ดี)43.05 (พอใช้) -5.0452.72 (ดี)39.70 (พอใช้) -13.02---50.40 (ดี)41.38 (ดี) -9.0200 -12.89 -8.59 -10.73 -11.42
1031260445บ้านหนองตาเยา24.66 (ปรับปรุง)47.00 (ดี) 22.3431.02 (พอใช้)45.56 (ดี) 14.54---27.84 (ปรับปรุง)46.28 (ปรับปรุง) 18.4400 -7.99 -3.69 -5.83 -6.52
1031260446บ้านหนองหว้า35.86 (พอใช้)40.31 (พอใช้) 4.4540.90 (พอใช้)51.13 (พอใช้) 10.23---38.38 (พอใช้)45.72 (พอใช้) 7.3400 -8.55 -4.25 -6.39 -7.08
1031260447บ้านน้อยหนองหว้า28.14 (พอใช้)36.44 (พอใช้) 8.3047.59 (พอใช้)51.00 (พอใช้) 3.41---37.86 (พอใช้)43.72 (พอใช้) 5.8600 -10.55 -6.25 -8.39 -9.08
1031260448บ้านบาระแนะ30.92 (พอใช้)87.93 (ดีมาก) 57.0138.53 (พอใช้)90.53 (ดีมาก) 52.00---34.73 (พอใช้)89.23 (พอใช้) 54.5000 34.96 39.26 37.12 36.43
1031260449บ้านราษฎร์รักแดน48.62 (ดี)50.90 (ดี) 2.2852.87 (ดี)54.80 (ดี) 1.93---50.75 (ดี)52.85 (ดี) 2.1000 -1.42 2.88 0.74 0.05
1031260450บ้านแท่นทัพไทย60.00 (ดี)70.94 (ดีมาก) 10.9454.28 (ดี)54.32 (ดีมาก) 0.04---57.14 (ดี)62.63 (ดี) 5.4900 8.36 12.66 10.52 9.83
1031260451บ้านผไทรวมพล32.13 (พอใช้)41.20 (พอใช้) 9.0734.43 (พอใช้)51.50 (พอใช้) 17.07---33.28 (พอใช้)46.35 (พอใช้) 13.0700 -7.92 -3.62 -5.76 -6.45
1031260587อนุบาลหนองกี่38.00 (พอใช้)65.06 (ดี) 27.0644.61 (พอใช้)74.43 (ดี) 29.82---41.31 (พอใช้)69.75 (พอใช้) 28.4400 15.48 19.78 17.64 16.95
1031260588บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี29.50 (พอใช้)40.33 (พอใช้) 10.8340.47 (พอใช้)39.33 (พอใช้) -1.14---34.98 (พอใช้)39.83 (พอใช้) 4.8500 -14.44 -10.14 -12.28 -12.97
1031260589ชุมชนบ้านดอนอะราง44.21 (พอใช้)40.78 (พอใช้) -3.4352.75 (ดี)52.92 (พอใช้) 0.17---48.48 (ดี)46.85 (ดี) -1.6300 -7.42 -3.12 -5.26 -5.95
1031260590บ้านโคกสะอาด34.14 (พอใช้)64.71 (ดี) 30.5735.46 (พอใช้)70.64 (ดี) 35.18---34.80 (พอใช้)67.67 (พอใช้) 32.8700 13.40 17.70 15.56 14.87
1031260591บ้านโนนขี้เหล็ก62.11 (ดี)60.26 (ดี) -1.8555.08 (ดี)58.47 (ดี) 3.39---58.60 (ดี)59.36 (ดี) 0.7600 5.09 9.39 7.25 6.56
1031260592บ้านหนองกี่สุขสำราญ44.59 (พอใช้)73.92 (ดีมาก) 29.3345.18 (พอใช้)73.00 (ดีมาก) 27.82---44.88 (พอใช้)73.46 (พอใช้) 28.5800 19.19 23.49 21.35 20.66
1031260593บ้านบุกระสัง42.13 (พอใช้)31.42 (พอใช้) -10.7143.16 (พอใช้)40.92 (พอใช้) -2.24---42.65 (พอใช้)36.17 (พอใช้) -6.4800 -18.10 -13.80 -15.94 -16.63
1031260594บ้านสระขุด45.18 (พอใช้)67.76 (ดีมาก) 22.5847.37 (พอใช้)68.23 (ดีมาก) 20.86---46.28 (พอใช้)68.00 (พอใช้) 21.7200 13.73 18.03 15.89 15.20
1031260595ไตรคาม43.90 (พอใช้)65.10 (ดี) 21.2049.85 (ดี)71.65 (ดี) 21.80---46.87 (พอใช้)68.37 (พอใช้) 21.5000 14.10 18.40 16.26 15.57
1031260596บ้านหนองมัน47.30 (ดี)52.10 (ดี) 4.8045.50 (พอใช้)62.30 (ดี) 16.80---46.40 (พอใช้)57.20 (พอใช้) 10.8000 2.93 7.23 5.09 4.40
1031260597บ้านสระสะแก33.95 (พอใช้)58.70 (ดี) 24.7541.92 (พอใช้)69.29 (ดี) 27.37---37.94 (พอใช้)64.00 (พอใช้) 26.0600 9.73 14.03 11.89 11.20
1031260599วัดเย้ยปราสาท47.88 (ดี)74.66 (ดีมาก) 26.7855.83 (ดี)82.22 (ดีมาก) 26.39---51.86 (ดี)78.44 (ดี) 26.5800 24.17 28.47 26.33 25.64
1031260600บ้านขามน้อย32.33 (พอใช้)48.28 (ดี) 15.9534.25 (พอใช้)49.07 (ดี) 14.82---33.29 (พอใช้)48.67 (พอใช้) 15.3800 -5.60 -1.30 -3.44 -4.13
1031260601บ้านสะเดาหวาน35.42 (พอใช้)24.00 (ปรับปรุง) -11.4240.64 (พอใช้)45.43 (ปรับปรุง) 4.79---38.03 (พอใช้)34.71 (พอใช้) -3.3200 -19.56 -15.26 -17.40 -18.09
1031260602บ้านหนองหว้า46.80 (พอใช้)61.25 (ดี) 14.4551.45 (ดี)76.25 (ดี) 24.80---49.12 (ดี)68.75 (ดี) 19.6300 14.48 18.78 16.64 15.95
1031260603บ้านหนองตาดำ36.72 (พอใช้)44.71 (พอใช้) 7.9948.66 (พอใช้)62.42 (พอใช้) 13.76---42.69 (พอใช้)53.57 (พอใช้) 10.8800 -0.70 3.60 1.46 0.77
1031260604บ้านสระขาม49.50 (ดี)72.94 (ดีมาก) 23.4458.85 (ดี)73.94 (ดีมาก) 15.09---54.17 (ดี)73.44 (ดี) 19.2700 19.17 23.47 21.33 20.64
1031260605บ้านหนองกราด38.75 (พอใช้)58.00 (ดี) 19.2556.25 (ดี)79.41 (ดี) 23.16---47.50 (พอใช้)68.70 (พอใช้) 21.2000 14.43 18.73 16.59 15.90
1031260606บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี29.50 (พอใช้)33.66 (พอใช้) 4.1636.25 (พอใช้)41.66 (พอใช้) 5.41---32.87 (พอใช้)37.66 (พอใช้) 4.7900 -16.61 -12.31 -14.45 -15.14
1031260607บ้านหนองไผ่28.31 (พอใช้)62.45 (ดี) 34.1439.46 (พอใช้)64.14 (ดี) 24.68---33.89 (พอใช้)63.30 (พอใช้) 29.4100 9.03 13.33 11.19 10.50
1031260608บ้านนาจาน45.85 (พอใช้)47.25 (ดี) 1.4054.50 (ดี)57.12 (ดี) 2.62---50.17 (ดี)52.18 (ดี) 2.0100 -2.09 2.21 0.07 -0.62
1031260609บ้านลุงขี้หนู34.75 (พอใช้)35.15 (พอใช้) 0.4048.25 (พอใช้)49.39 (พอใช้) 1.14---41.50 (พอใช้)42.27 (พอใช้) 0.7700 -12.00 -7.70 -9.84 -10.53
1031260610จตุคามราษฎร์วิทยา26.61 (ปรับปรุง)42.83 (พอใช้) 16.2234.61 (พอใช้)45.37 (พอใช้) 10.76---30.61 (พอใช้)44.10 (พอใช้) 13.4900 -10.17 -5.87 -8.01 -8.70
1031260611บ้านเพชรเจริญพัฒนา23.80 (ปรับปรุง)78.83 (ดีมาก) 55.0325.55 (ปรับปรุง)66.91 (ดีมาก) 41.36---24.67 (ปรับปรุง)72.87 (ปรับปรุง) 48.2000 18.60 22.90 20.76 20.07
1031260612บ้านโคกกระชาย31.33 (พอใช้)48.00 (ดี) 16.6746.75 (พอใช้)83.14 (ดี) 36.39---39.04 (พอใช้)65.57 (พอใช้) 26.5300 11.30 15.60 13.46 12.77
1031260613บ้านหนองหัวหมู46.00 (พอใช้)59.50 (ดี) 13.5051.33 (ดี)63.62 (ดี) 12.29---48.66 (ดี)61.56 (ดี) 12.9000 7.29 11.59 9.45 8.76
1031260614บ้านหนองม่วง38.75 (พอใช้)81.57 (ดีมาก) 42.8261.37 (ดี)90.14 (ดีมาก) 28.77---50.06 (ดี)85.85 (ดี) 35.7900 31.58 35.88 33.74 33.05
1031260615บ้านโคกสว่าง36.00 (พอใช้)52.16 (ดี) 16.1638.83 (พอใช้)57.83 (ดี) 19.00---37.41 (พอใช้)55.00 (พอใช้) 17.5900 0.73 5.03 2.89 2.20
1031260616บ้านโคกลอย39.11 (พอใช้)49.60 (ดี) 10.4942.38 (พอใช้)54.80 (ดี) 12.42---40.75 (พอใช้)52.20 (พอใช้) 11.4500 -2.07 2.23 0.09 -0.60
1031260617บ้านสระตะเคียน19.40 (ปรับปรุง)74.00 (ดีมาก) 54.6026.10 (ปรับปรุง)75.25 (ดีมาก) 49.15---22.75 (ปรับปรุง)74.62 (ปรับปรุง) 51.8700 20.35 24.65 22.51 21.82
1031260618บ้านตะกรุมทอง33.90 (พอใช้)40.80 (พอใช้) 6.9050.22 (ดี)77.30 (พอใช้) 27.08---42.06 (พอใช้)59.05 (พอใช้) 16.9900 4.78 9.08 6.94 6.25
1031260619บ้านโนนพะไล72.33 (ดีมาก)47.83 (ดี) -24.5059.16 (ดี)59.83 (ดี) 0.67---65.75 (ดี)53.83 (ดี) -11.9200 -0.44 3.86 1.72 1.03
1031260620บ้านโคกสูงคูขาด33.36 (พอใช้)63.75 (ดี) 30.3940.54 (พอใช้)82.12 (ดี) 41.58---36.95 (พอใช้)72.93 (พอใช้) 35.9800 18.66 22.96 20.82 20.13
1031260621มิตรภาพโนนสมบูรณ์53.66 (ดี)54.10 (ดี) 0.4449.83 (ดี)67.50 (ดี) 17.67---51.75 (ดี)60.80 (ดี) 9.0500 6.53 10.83 8.69 8.00
1031260622อนุบาลปะคำ46.51 (พอใช้)66.78 (ดีมาก) 20.2750.03 (ดี)70.79 (ดีมาก) 20.76---48.27 (ดี)68.78 (ดี) 20.5100 14.51 18.81 16.67 15.98
1031260623บ้านสุขสำราญ44.57 (พอใช้)44.70 (พอใช้) 0.1353.76 (ดี)50.83 (พอใช้) -2.93---49.16 (ดี)47.77 (ดี) -1.3900 -6.50 -2.20 -4.34 -5.03
1031260624บ้านหูทำนบ31.43 (พอใช้)29.06 (พอใช้) -2.3739.46 (พอใช้)46.84 (พอใช้) 7.38---35.45 (พอใช้)37.95 (พอใช้) 2.5000 -16.32 -12.02 -14.16 -14.85
1031260625บ้านหนองต้อ61.80 (ดี)55.42 (ดี) -6.3854.70 (ดี)54.92 (ดี) 0.22---58.25 (ดี)55.17 (ดี) -3.0800 0.90 5.20 3.06 2.37
1031260626บ้านทุ่งไผ่39.00 (พอใช้)47.50 (ดี) 8.5040.60 (พอใช้)66.00 (ดี) 25.40---39.80 (พอใช้)56.75 (พอใช้) 16.9500 2.48 6.78 4.64 3.95
1031260627บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง55.75 (ดี)49.77 (ดี) -5.9849.40 (ดี)47.81 (ดี) -1.59---52.57 (ดี)48.79 (ดี) -3.7800 -5.48 -1.18 -3.32 -4.01
1031260628บ้านกองพระทราย37.60 (พอใช้)49.60 (ดี) 12.0045.00 (พอใช้)57.90 (ดี) 12.90---41.30 (พอใช้)53.75 (พอใช้) 12.4500 -0.52 3.78 1.64 0.95
1031260629บ้านโคกงิ้ว49.00 (ดี)71.00 (ดีมาก) 22.0048.50 (พอใช้)77.75 (ดีมาก) 29.25---48.75 (ดี)74.37 (ดี) 25.6200 20.10 24.40 22.26 21.57
1031260630บ้านไทยเจริญ47.41 (ดี)59.81 (ดี) 12.4053.37 (ดี)58.95 (ดี) 5.58---50.39 (ดี)59.38 (ดี) 8.9900 5.11 9.41 7.27 6.58
1031260631บ้านโคกสมบูรณ์34.57 (พอใช้)66.75 (ดีมาก) 32.1852.71 (ดี)75.00 (ดีมาก) 22.29---43.64 (พอใช้)70.87 (พอใช้) 27.2300 16.60 20.90 18.76 18.07
1031260632บ้านโคกลอย44.00 (พอใช้)55.25 (ดี) 11.2548.36 (พอใช้)61.80 (ดี) 13.44---46.18 (พอใช้)58.52 (พอใช้) 12.3400 4.25 8.55 6.41 5.72
1031260633บ้านหนองน้ำขุ่น53.50 (ดี)55.50 (ดี) 2.0050.44 (ดี)56.43 (ดี) 5.99---51.97 (ดี)55.96 (ดี) 3.9900 1.69 5.99 3.85 3.16
1031260634ชุมชนบ้านดอนนางงาม40.21 (พอใช้)52.79 (ดี) 12.5843.52 (พอใช้)53.36 (ดี) 9.84---41.86 (พอใช้)53.07 (พอใช้) 11.2100 -1.20 3.10 0.96 0.27
1031260635บ้านเทพพัฒนา45.53 (พอใช้)36.33 (พอใช้) -9.2051.80 (ดี)38.90 (พอใช้) -12.90---48.66 (ดี)37.61 (ดี) -11.0500 -16.66 -12.36 -14.50 -15.19
1031260636บ้านปลื้มพัฒนา41.20 (พอใช้)62.89 (ดี) 21.6948.62 (พอใช้)70.12 (ดี) 21.50---44.91 (พอใช้)66.50 (พอใช้) 21.5900 12.23 16.53 14.39 13.70
1031260637บ้านหินโคน60.18 (ดี)47.75 (ดี) -12.4354.12 (ดี)57.87 (ดี) 3.75---57.15 (ดี)52.81 (ดี) -4.3400 -1.46 2.84 0.70 0.01
1031260638บ้านโคกเขาพัฒนา46.31 (พอใช้)55.90 (ดี) 9.5948.38 (พอใช้)66.20 (ดี) 17.82---47.35 (พอใช้)61.05 (พอใช้) 13.7000 6.78 11.08 8.94 8.25
1031260639ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)38.16 (พอใช้)46.58 (ดี) 8.4245.36 (พอใช้)50.08 (ดี) 4.72---41.76 (พอใช้)48.33 (พอใช้) 6.5700 -5.94 -1.64 -3.78 -4.47
1031260660อนุบาลหนองหงส์40.95 (พอใช้)71.57 (ดีมาก) 30.6251.81 (ดี)71.04 (ดีมาก) 19.23---46.38 (พอใช้)71.30 (พอใช้) 24.9200 17.03 21.33 19.19 18.50
1031260661บ้านศรีม่วงแดง56.41 (ดี)44.84 (พอใช้) -11.5756.16 (ดี)43.78 (พอใช้) -12.38---56.29 (ดี)44.31 (ดี) -11.9800 -9.96 -5.66 -7.80 -8.49
1031260662บ้านโนนสูงน้อย38.33 (พอใช้)41.95 (พอใช้) 3.6263.23 (ดี)55.04 (พอใช้) -8.19---50.78 (ดี)48.50 (ดี) -2.2800 -5.77 -1.47 -3.61 -4.30
1031260663บ้านศรีภูมิ34.07 (พอใช้)74.17 (ดีมาก) 40.1042.17 (พอใช้)72.89 (ดีมาก) 30.72---38.12 (พอใช้)73.53 (พอใช้) 35.4100 19.26 23.56 21.42 20.73
1031260664บ้านกระเบื้อง36.60 (พอใช้)64.22 (ดี) 27.6245.30 (พอใช้)64.22 (ดี) 18.92---40.95 (พอใช้)64.22 (พอใช้) 23.2700 9.95 14.25 12.11 11.42
1031260665บ้านไทยสามัคคี43.83 (พอใช้)24.76 (ปรับปรุง) -19.0757.83 (ดี)43.26 (ปรับปรุง) -14.57---50.83 (ดี)34.01 (ดี) -16.8200 -20.26 -15.96 -18.10 -18.79
1031260666บ้านหนองบัวลี32.75 (พอใช้)45.35 (พอใช้) 12.6045.95 (พอใช้)52.25 (พอใช้) 6.30---39.35 (พอใช้)48.80 (พอใช้) 9.4500 -5.47 -1.17 -3.31 -4.00
1031260668วัดโนนศรีคูณ59.00 (ดี)82.50 (ดีมาก) 23.5057.70 (ดี)75.21 (ดีมาก) 17.51---58.35 (ดี)78.85 (ดี) 20.5000 24.58 28.88 26.74 26.05
1031260669บ้านห้วยก้อม41.00 (พอใช้)80.33 (ดีมาก) 39.3337.10 (พอใช้)83.58 (ดีมาก) 46.48---39.05 (พอใช้)81.95 (พอใช้) 42.9000 27.68 31.98 29.84 29.15
1031260670บ้านหนองกก62.33 (ดี)61.20 (ดี) -1.1348.83 (พอใช้)59.30 (ดี) 10.47---55.58 (ดี)60.25 (ดี) 4.6700 5.98 10.28 8.14 7.45
1031260671บ้านไทรออ47.00 (ดี)49.12 (ดี) 2.1253.16 (ดี)53.06 (ดี) -0.10---50.08 (ดี)51.09 (ดี) 1.0100 -3.18 1.12 -1.02 -1.71
1031260672วัดบ้านหนองตราดใหญ่36.15 (พอใช้)49.37 (ดี) 13.2248.10 (พอใช้)56.37 (ดี) 8.27---42.13 (พอใช้)52.87 (พอใช้) 10.7400 -1.40 2.90 0.76 0.07
1031260673บ้านนายาวสามัคคี63.83 (ดี)60.00 (ดี) -3.8356.08 (ดี)78.83 (ดี) 22.75---59.95 (ดี)69.41 (ดี) 9.4600 15.14 19.44 17.30 16.61
1031260674เบญจมาศกุญชร40.62 (พอใช้)62.11 (ดี) 21.4941.62 (พอใช้)66.38 (ดี) 24.76---41.12 (พอใช้)64.25 (พอใช้) 23.1300 9.98 14.28 12.14 11.45
1031260675บ้านหนองโคลน62.90 (ดี)75.00 (ดีมาก) 12.1062.63 (ดี)64.50 (ดีมาก) 1.87---62.77 (ดี)69.75 (ดี) 6.9800 15.48 19.78 17.64 16.95
1031260676บ้านเสาเดียวอนุสรณ์58.37 (ดี)51.00 (ดี) -7.3754.18 (ดี)50.61 (ดี) -3.57---56.28 (ดี)50.80 (ดี) -5.4800 -3.47 0.83 -1.31 -2.00
1031260677บ้านหนองเต่า32.16 (พอใช้)47.50 (ดี) 15.3442.91 (พอใช้)47.00 (ดี) 4.09---37.54 (พอใช้)47.25 (พอใช้) 9.7100 -7.02 -2.72 -4.86 -5.55
1031260678บ้านขามเสม็ดบำรุง33.26 (พอใช้)55.59 (ดี) 22.3342.97 (พอใช้)78.29 (ดี) 35.32---38.11 (พอใช้)66.94 (พอใช้) 28.8300 12.67 16.97 14.83 14.14
1031260679บ้านชุมแสง38.69 (พอใช้)29.83 (พอใช้) -8.8642.61 (พอใช้)38.00 (พอใช้) -4.61---40.65 (พอใช้)33.91 (พอใช้) -6.7400 -20.36 -16.06 -18.20 -18.89
1031260680บ้านหนองตะคร้อ36.00 (พอใช้)39.87 (พอใช้) 3.8754.33 (ดี)55.93 (พอใช้) 1.60---45.16 (พอใช้)47.90 (พอใช้) 2.7400 -6.37 -2.07 -4.21 -4.90
1031260681บ้านโคกปราสาท29.42 (พอใช้)27.50 (พอใช้) -1.9232.00 (พอใช้)45.15 (พอใช้) 13.15---30.71 (พอใช้)36.32 (พอใช้) 5.6100 -17.95 -13.65 -15.79 -16.48
1031260682บ้านหนองย่างหมู37.36 (พอใช้)50.77 (ดี) 13.4145.52 (พอใช้)59.59 (ดี) 14.07---41.44 (พอใช้)55.18 (พอใช้) 13.7400 0.91 5.21 3.07 2.38
1031260683บ้านฝ้าย43.77 (พอใช้)48.20 (ดี) 4.4356.44 (ดี)52.01 (ดี) -4.43---50.11 (ดี)50.11 (ดี)00 -4.16 0.14 -2.00 -2.69
1031260684ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"42.60 (พอใช้)49.83 (ดี) 7.2350.67 (ดี)58.16 (ดี) 7.49---46.63 (พอใช้)54.00 (พอใช้) 7.3700 -0.27 4.03 1.89 1.20
1031260685วัดห้วยหิน76.66 (ดีมาก)61.25 (ดี) -15.4166.66 (ดี)61.12 (ดี) -5.54---71.66 (ดีมาก)61.18 (ดีมาก) -10.4800 6.91 11.21 9.07 8.38
1031260686บ้านหนองเพชร46.77 (พอใช้)62.30 (ดี) 15.5354.00 (ดี)64.35 (ดี) 10.35---50.38 (ดี)63.32 (ดี) 12.9400 9.05 13.35 11.21 10.52
1031260687บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี34.00 (พอใช้)41.00 (พอใช้) 7.0040.20 (พอใช้)44.75 (พอใช้) 4.55---37.10 (พอใช้)42.87 (พอใช้) 5.7700 -11.40 -7.10 -9.24 -9.93
1031260688บ้านสำราญ32.92 (พอใช้)35.70 (พอใช้) 2.7856.88 (ดี)52.75 (พอใช้) -4.13---44.90 (พอใช้)44.22 (พอใช้) -0.6800 -10.05 -5.75 -7.89 -8.58
1031260689บ้านโคกโสนทองวิทยา24.50 (ปรับปรุง)81.20 (ดีมาก) 56.7028.00 (ปรับปรุง)68.60 (ดีมาก) 40.60---26.25 (ปรับปรุง)74.90 (ปรับปรุง) 48.6500 20.63 24.93 22.79 22.10
1031260690บ้านโพธิ์ทอง34.25 (พอใช้)53.14 (ดี) 18.8946.37 (พอใช้)64.46 (ดี) 18.09---40.31 (พอใช้)58.80 (พอใช้) 18.4900 4.53 8.83 6.69 6.00
1031260730อนุบาลโนนสุวรรณ38.35 (พอใช้)59.84 (ดี) 21.4946.15 (พอใช้)64.31 (ดี) 18.16---42.25 (พอใช้)62.07 (พอใช้) 19.8200 7.80 12.10 9.96 9.27
1031260731บ้านโกรกแก้ว48.53 (ดี)64.90 (ดี) 16.3753.00 (ดี)57.50 (ดี) 4.50---50.76 (ดี)61.20 (ดี) 10.4400 6.93 11.23 9.09 8.40
1031260732วราวัฒนา39.89 (พอใช้)26.20 (พอใช้) -13.6940.60 (พอใช้)31.73 (พอใช้) -8.87---40.25 (พอใช้)28.96 (พอใช้) -11.2900 -25.31 -21.01 -23.15 -23.84
1031260733บ้านอุบลสามัคคี32.58 (พอใช้)55.86 (ดี) 23.2847.55 (พอใช้)52.00 (ดี) 4.45---40.07 (พอใช้)53.93 (พอใช้) 13.8600 -0.34 3.96 1.82 1.13
1031260734บ้านขลุงไผ่42.47 (พอใช้)38.66 (พอใช้) -3.8139.28 (พอใช้)50.16 (พอใช้) 10.88---40.88 (พอใช้)44.41 (พอใช้) 3.5300 -9.86 -5.56 -7.70 -8.39
1031260735บ้านดงบังซับสมบูรณ์40.70 (พอใช้)34.00 (พอใช้) -6.7047.13 (พอใช้)46.97 (พอใช้) -0.16---43.92 (พอใช้)40.48 (พอใช้) -3.4400 -13.79 -9.49 -11.63 -12.32
1031260737บ้านดอนสมบูรณ์41.61 (พอใช้)39.81 (พอใช้) -1.8047.38 (พอใช้)55.56 (พอใช้) 8.18---44.50 (พอใช้)47.69 (พอใช้) 3.1900 -6.58 -2.28 -4.42 -5.11
1031260738บ้านม่วงงาม40.66 (พอใช้)54.45 (ดี) 13.7949.50 (ดี)60.54 (ดี) 11.04---45.08 (พอใช้)57.50 (พอใช้) 12.4200 3.23 7.53 5.39 4.70
1031260777อนุบาลโนนดินแดง34.59 (พอใช้)32.05 (พอใช้) -2.5446.70 (พอใช้)45.12 (พอใช้) -1.58---40.64 (พอใช้)38.59 (พอใช้) -2.0500 -15.68 -11.38 -13.52 -14.21
1031260778บ้านส้มป่อย40.66 (พอใช้)60.50 (ดี) 19.8457.75 (ดี)65.68 (ดี) 7.93---49.20 (ดี)63.09 (ดี) 13.8900 8.82 13.12 10.98 10.29
1031260779บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี37.30 (พอใช้)44.28 (พอใช้) 6.9850.52 (ดี)47.73 (พอใช้) -2.79---43.91 (พอใช้)46.01 (พอใช้) 2.1000 -8.26 -3.96 -6.10 -6.79
1031260780บ้านคลองหิน39.85 (พอใช้)77.10 (ดีมาก) 37.2546.01 (พอใช้)77.57 (ดีมาก) 31.56---42.93 (พอใช้)77.33 (พอใช้) 34.4000 23.06 27.36 25.22 24.53
1031260781บ้านน้อยสะแกกวน64.00 (ดี)73.47 (ดีมาก) 9.4762.00 (ดี)77.70 (ดีมาก) 15.70---63.00 (ดี)75.58 (ดี) 12.5800 21.31 25.61 23.47 22.78
1031260782บ้านป่าไม้สหกรณ์32.80 (พอใช้)52.45 (ดี) 19.6542.46 (พอใช้)70.09 (ดี) 27.63---37.63 (พอใช้)61.27 (พอใช้) 23.6400 7.00 11.30 9.16 8.47
1031260783บ้านลำนางรอง39.06 (พอใช้)31.43 (พอใช้) -7.6345.48 (พอใช้)41.81 (พอใช้) -3.67---42.27 (พอใช้)36.62 (พอใช้) -5.6500 -17.65 -13.35 -15.49 -16.18
1031260785บ้านคลองโป่ง38.90 (พอใช้)51.62 (ดี) 12.7250.80 (ดี)55.21 (ดี) 4.41---44.85 (พอใช้)53.42 (พอใช้) 8.5700 -0.85 3.45 1.31 0.62
1031260786บ้านทรัพย์สมบูรณ์22.62 (ปรับปรุง)51.33 (ดี) 28.7137.87 (พอใช้)51.75 (ดี) 13.88---30.25 (พอใช้)51.54 (พอใช้) 21.2900 -2.73 1.57 -0.57 -1.26
1031260787บ้านซับคะนิง63.05 (ดี)54.22 (ดี) -8.8357.76 (ดี)58.79 (ดี) 1.03---60.40 (ดี)56.51 (ดี) -3.8900 2.24 6.54 4.40 3.71
1031260788บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า41.57 (พอใช้)61.42 (ดี) 19.8553.14 (ดี)64.64 (ดี) 11.50---47.35 (พอใช้)63.03 (พอใช้) 15.6800 8.76 13.06 10.92 10.23
1031260806วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)43.08 (พอใช้)49.44 (ดี) 6.3646.97 (พอใช้)56.74 (ดี) 9.77---45.02 (พอใช้)53.09 (พอใช้) 8.0700 -1.18 3.12 0.98 0.29
1031260807บ้านตะโก "วันครู 2501"48.43 (ดี)49.61 (ดี) 1.1857.65 (ดี)78.38 (ดี) 20.73---53.04 (ดี)64.00 (ดี) 10.9600 9.73 14.03 11.89 11.20
1031260808บ้านดอนไม้ไฟ34.86 (พอใช้)55.37 (ดี) 20.5140.23 (พอใช้)58.18 (ดี) 17.95---37.55 (พอใช้)56.78 (พอใช้) 19.2300 2.51 6.81 4.67 3.98
1031260809บ้านโคกยาง35.52 (พอใช้)62.34 (ดี) 26.8248.73 (พอใช้)53.21 (ดี) 4.48---42.13 (พอใช้)57.78 (พอใช้) 15.6500 3.51 7.81 5.67 4.98
1031260810บ้านเขว้า45.07 (พอใช้)95.66 (ดีมาก) 50.5945.88 (พอใช้)94.41 (ดีมาก) 48.53---45.48 (พอใช้)95.04 (พอใช้) 49.5600 40.77 45.07 42.93 42.24
1031260811บ้านบัวตะเคียน53.62 (ดี)60.42 (ดี) 6.8059.93 (ดี)62.64 (ดี) 2.71---56.78 (ดี)61.53 (ดี) 4.7500 7.26 11.56 9.42 8.73
1031260812บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)57.55 (ดี)59.61 (ดี) 2.0658.16 (ดี)56.07 (ดี) -2.09---57.86 (ดี)57.84 (ดี) -0.0200 3.57 7.87 5.73 5.04
1031260813บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)43.50 (พอใช้)68.45 (ดีมาก) 24.9551.02 (ดี)73.68 (ดีมาก) 22.66---47.26 (พอใช้)71.06 (พอใช้) 23.8000 16.79 21.09 18.95 18.26
1031260814บ้านสี่เหลี่ยม61.83 (ดี)70.88 (ดีมาก) 9.0566.33 (ดี)74.05 (ดีมาก) 7.72---64.08 (ดี)72.47 (ดี) 8.3900 18.20 22.50 20.36 19.67
1031260815บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)19.33 (ปรับปรุง)42.16 (พอใช้) 22.8323.50 (ปรับปรุง)63.83 (พอใช้) 40.33---21.41 (ปรับปรุง)53.00 (ปรับปรุง) 31.5900 -1.27 3.03 0.89 0.20
1031260816ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)34.50 (พอใช้)40.71 (พอใช้) 6.2147.50 (พอใช้)53.42 (พอใช้) 5.92---41.00 (พอใช้)47.07 (พอใช้) 6.0700 -7.20 -2.90 -5.04 -5.73
1031260817บ้านถาวร44.54 (พอใช้)79.33 (ดีมาก) 34.7946.86 (พอใช้)86.26 (ดีมาก) 39.40---45.70 (พอใช้)82.79 (พอใช้) 37.0900 28.52 32.82 30.68 29.99
1031260818บ้านยายคำ48.22 (ดี)77.00 (ดีมาก) 28.7853.22 (ดี)69.00 (ดีมาก) 15.78---50.72 (ดี)73.00 (ดี) 22.2800 18.73 23.03 20.89 20.20
1031260819ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)38.50 (พอใช้)62.41 (ดี) 23.9138.58 (พอใช้)62.87 (ดี) 24.29---38.54 (พอใช้)62.64 (พอใช้) 24.1000 8.37 12.67 10.53 9.84
1031260820วัดสุขสำราญ55.35 (ดี)42.09 (พอใช้) -13.2662.07 (ดี)51.36 (พอใช้) -10.71---58.71 (ดี)46.72 (ดี) -11.9900 -7.55 -3.25 -5.39 -6.08
1031260821อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์47.50 (ดี)56.80 (ดี) 9.3046.19 (พอใช้)68.25 (ดี) 22.06---46.84 (พอใช้)62.53 (พอใช้) 15.6900 8.26 12.56 10.42 9.73
1031260822บ้านโนนศิลา67.80 (ดีมาก)57.00 (ดี) -10.8055.00 (ดี)53.66 (ดี) -1.34---61.40 (ดี)55.33 (ดี) -6.0700 1.06 5.36 3.22 2.53
1031260823บ้านโนนทอง37.50 (พอใช้)68.00 (ดีมาก) 30.5044.37 (พอใช้)69.00 (ดีมาก) 24.63---40.93 (พอใช้)68.50 (พอใช้) 27.5700 14.23 18.53 16.39 15.70
1031260824บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา43.50 (พอใช้)76.69 (ดีมาก) 33.1948.35 (พอใช้)72.03 (ดีมาก) 23.68---45.92 (พอใช้)74.36 (พอใช้) 28.4400 20.09 24.39 22.25 21.56