เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
31030001 วัดก้านเหลือง นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260243[email protected]
31030002 บ้านโคกยางหนองถนน นางรองhttps://www.rkt.ac.th/[email protected]
31030003 บ้านหนองหญ้าวัว นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260245-
31030004 บ้านหนองปรือ นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260246[email protected]
31030005 บ้านเสลา นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260249-
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์ นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260253[email protected]
31030007 บ้านโคกมะค่า นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260254[email protected]
31030008 บ้านถนนหัก นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260221-
31030009 บ้านสวายสอ นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260222-
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล) นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260223-
31030012 บ้านตลาดแย้ นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260226[email protected]
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260256
31030014 บ้านเสลาโสรง นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260257[email protected]
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสี นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260250[email protected]
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์ นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260252[email protected]
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260251
31030018 บ้านทุ่งใหญ่ นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260255[email protected]
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260225
31030020 บ้านหนองเสม็ด นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=10312602160
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260217[email protected]
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260218[email protected]
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260220[email protected]
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260213[email protected]
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260214[email protected]
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260215ban_kok๑@hotmail.com
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260247[email protected]
31030028 บ้านหนองกง นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260248[email protected]
31030029 บ้านหนองยาง นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260266[email protected]
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์) นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260258
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260261[email protected]
31030032 วัดน้ำไหล นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260227-
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260228
31030034 บ้านหนองแช่ไม้ นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260229-
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260230[email protected]
31030036 บ้านสองพี่น้อง นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260231[email protected]
31030037 บ้านหนองพลวง นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260232
31030038 บ้านบุตาเวสน์ นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260236[email protected]
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260242-
31030040 บ้านหนองบัว นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260241[email protected]
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260267-
31030042 บ้านนิคมเขต นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260270-
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260268[email protected]
31030044 บ้านหนองกราด นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260269
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่า นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260262[email protected]
31030046 บ้านหนองโบสถ์ นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=10310259[email protected]
31030047 บ้านหนองทองลิ่ม นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260260
31030048 บ้านก้านเหลือง นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260240-
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260238[email protected]
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260239-
31030052 บ้านโคกตะโก นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260233-
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260234[email protected]
31030054 บ้านหนองโสน นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260235[email protected]
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260237-
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260263-
31030057 บ้านวังกระโดน นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260264-
31030058 บ้านหนองถั่วแปบ นางรองhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260265[email protected]
31030059 บ้านโคกสว่าง หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260615
31030060 บ้านโคกลอย หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260616
31030061 บ้านตะกรุมทอง หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260618[email protected]
31030062 บ้านโนนพะไล หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260619-
31030063 บ้านสะเดาหวาน หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260601[email protected]
31030064 บ้านหนองหว้า หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260602[email protected]
31030065 บ้านสระตะเคียน หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260617-
31030066 บ้านโคกสูงคูขาด หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260620[email protected]
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260621-
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะราง หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260589[email protected]
31030069 บ้านโคกสะอาด หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260590
31030070 บ้านโนนขี้เหล็ก หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260591[email protected]
31030071 บ้านคูขาดน้อย หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260598[email protected]
31030072 บ้านหนองกราด หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260605-
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260606
31030074 บ้านลุงขี้หนู หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260609[email protected]
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนา หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260611-
31030076 อนุบาลหนองกี่ หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260587[email protected]
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญ หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260592[email protected]
31030078 บ้านหนองหัวหมู หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260613[email protected]
31030079 บ้านสระขุด หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260594-
31030080 ไตรคาม หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260595[email protected]
31030081 บ้านบุกระสัง หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260593[email protected]
31030082 บ้านหนองมัน หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260596[email protected]
31030083 บ้านสระสะแก หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260597[email protected]
31030084 บ้านสระขาม หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260604
31030085 บ้านโคกกระชาย หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260612-
31030086 บ้านหนองม่วง หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260614
31030087 บ้านหนองไผ่ หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260607[email protected]
31030088 บ้านนาจาน หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260608
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยา หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260610[email protected]
31030090 วัดเย้ยปราสาท หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260599
31030091 บ้านขามน้อย หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260600[email protected]
31030092 บ้านหนองตาดำ หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=10312606030
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี หนองกี่https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260588[email protected]
31030094 บ้านหนองหมี ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260430[email protected]
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่าน ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260431[email protected]
31030096 บ้านสมจิต ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260432[email protected]
31030097 บ้านหนองถนน ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260433[email protected]
31030098 บ้านโคกขาม ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260424[email protected]
31030099 บ้านหนองโบสถ์ ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260425-
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260426
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260427[email protected]
31030102 ชุมชนวัดชุมพร ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260418
31030103 บ้านบุ ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260419[email protected]
31030104 บ้านโคกตาพรม ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260420[email protected]
31030105 บ้านหนองยาง ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260421[email protected]
31030106 บ้านสว่างพัฒนา ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260422[email protected]
31030107 บ้านปรือพวงสำราญ ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260423[email protected]
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260428
31030109 บ้านหนองละหานทราย ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260429[email protected]
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260434
31030111 บ้านโคกไม้แดง ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260435
31030112 บ้านโคกเฟือง ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260436[email protected]
31030113 บ้านสันติสุข ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260441[email protected]
31030114 บ้านน้อยหนองหว้า ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260447
31030115 วัดกัลยาณธรรมาราม ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260440[email protected]
31030116 บ้านตากอง ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260437[email protected]
31030117 บ้านหนองกราด ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260438[email protected]
31030118 บ้านหนองตะครอง ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260439
31030119 บ้านปากช่อง ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260442
31030120 บ้านหนองแวง ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260443[email protected]
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260444
31030122 บ้านหนองตาเยา ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260445
31030123 บ้านหนองหว้า ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260446
31030124 บ้านบาระแนะ ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260448
31030125 บ้านราษฎร์รักแดน ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260449radrakdan.2013.gmail.com
31030126 บ้านแท่นทัพไทย ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260450[email protected]
31030127 บ้านผไทรวมพล ละหานทรายhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260451
31030128 บ้านเทพพัฒนา ปะคำhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260635[email protected]
31030129 บ้านปลื้มพัฒนา ปะคำhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260636
31030130 บ้านหินโคน ปะคำhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260637[email protected]
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนา ปะคำhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260638[email protected]
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) ปะคำhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260639-
31030133 บ้านโคกลอย ปะคำhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260632-
31030134 บ้านไทยเจริญ ปะคำhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260630-
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ ปะคำhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260631[email protected]
31030136 บ้านกองพระทราย ปะคำhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260628
31030137 บ้านโคกงิ้ว ปะคำhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260629[email protected]
31030138 บ้านทุ่งไผ่ ปะคำhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260626to[email protected]
31030139 อนุบาลปะคำ ปะคำhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260622[email protected]
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่น ปะคำhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260633-
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงาม ปะคำhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260634[email protected]
31030142 บ้านสุขสำราญ ปะคำhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260623[email protected]
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง ปะคำhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260627-
31030144 บ้านหูทำนบ ปะคำhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260624[email protected]
31030145 บ้านหนองต้อ ปะคำhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260625[email protected]
31030146 บ้านไทยสามัคคี หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260665[email protected]
31030147 บ้านหนองบัวลี หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260666[email protected]
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260672[email protected]
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุง หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260678[email protected]
31030150 บ้านชุมแสง หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260679[email protected]
31030151 บ้านหนองตะคร้อ หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260680[email protected]
31030152 บ้านโคกปราสาท หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260681
31030153 บ้านหนองย่างหมู หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260682
31030154 บ้านฝ้าย หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260683[email protected]
31030155 บ้านหนองกวางทอง หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260667[email protected]
31030156 อนุบาลหนองหงส์ หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260660[email protected]
31030157 เบญจมาศกุญชร หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260674-
31030158 บ้านหนองโคลน หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260675[email protected]
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260676[email protected]
31030160 บ้านหนองเต่า หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260677-
31030161 บ้านนายาวสามัคคี หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260673
31030162 บ้านหนองกก หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260670[email protected]
31030163 บ้านไทรออ หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260671[email protected]
31030164 วัดโนนศรีคูณ หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260668[email protected]
31030165 บ้านห้วยก้อม หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260669
31030166 บ้านกระเบื้อง หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260664[email protected]
31030167 บ้านศรีม่วงแดง หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260661[email protected]
31030168 บ้านโนนสูงน้อย หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260662[email protected]
31030169 บ้านศรีภูมิ หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260663[email protected]
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา" หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260684
31030171 วัดห้วยหิน หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260685-
31030172 บ้านหนองเพชร หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260686[email protected]
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260687[email protected]
31030174 บ้านโพธิ์ทอง หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260690[email protected]
31030175 บ้านสำราญ หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260688[email protected]
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยา หนองหงส์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260689-
31030177 บ้านโกรกแก้ว โนนสุวรรณhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260731[email protected]
31030178 วราวัฒนา โนนสุวรรณhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260732-
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ โนนสุวรรณhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260735-
31030180 บ้านม่วงงาม โนนสุวรรณhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260738[email protected]
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์ โนนสุวรรณhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260737[email protected]
31030182 บ้านทุ่งจังหัน โนนสุวรรณhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260736[email protected]
31030183 บ้านขลุงไผ่ โนนสุวรรณhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260734
31030184 บ้านอุบลสามัคคี โนนสุวรรณhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260733-
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณ โนนสุวรรณhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260730[email protected]
31030186 อนุบาลโนนดินแดง โนนดินแดงhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260777[email protected]
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ โนนดินแดงhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260786
31030188 บ้านซับคะนิง โนนดินแดงhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260787[email protected]
31030189 บ้านคลองหิน โนนดินแดงhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260780
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า โนนดินแดงhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260788-
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์ โนนดินแดงhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260782[email protected]
31030192 บ้านลำนางรอง โนนดินแดงhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260783[email protected]
31030193 บ้านหนองเสม็ด โนนดินแดงhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260784
31030194 บ้านคลองโป่ง โนนดินแดงhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260785
31030195 บ้านน้อยสะแกกวน โนนดินแดงhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260781[email protected]
31030196 บ้านส้มป่อย โนนดินแดงhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260778[email protected]
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี โนนดินแดงhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260779-
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) เฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260812[email protected]
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) เฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260813[email protected]
31030200 บ้านสี่เหลี่ยม เฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260814[email protected]
31030201 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) เฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260815[email protected]
31030202 บ้านดอนไม้ไฟ เฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260808[email protected]
31030203 บ้านบัวตะเคียน เฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260811[email protected]
31030204 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) เฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260806-
31030205 บ้านถาวร เฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260817
31030206 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) เฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260819
31030207 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา เฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260824khoasamran1995gmail.com
31030208 บ้านยายคำ เฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260818-
31030209 วัดสุขสำราญ เฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260820watsook [email protected]
31030210 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260821-
31030211 บ้านโนนศิลา เฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260822
31030212 บ้านโนนทอง เฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260823[email protected]
31030213 บ้านเขว้า เฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260810-
31030214 บ้านโคกยาง เฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260809[email protected]
31030215 ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก) เฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260816[email protected]
31030216 บ้านตะโก "วันครู 2501" เฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260807[email protected]