แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
31030001 วัดก้านเหลืองนางรองก้านเหลือง--211251181201261241231181------1758----1-1011-1--10-11---11-100%
31030002 บ้านโคกยางหนองถนนนางรองก้านเหลือง6115191161171111131151151------1179----1-67-1--6-7---7-100%
31030003 บ้านหนองหญ้าวัวนางรองก้านเหลือง316121719161719191------589----1-34-1--3-4---4-100%
31030004 บ้านหนองปรือนางรองก้านเหลือง91714161419141111111------659----1-45-1--4-5---5-100%
31030005 บ้านเสลานางรองชุมแสง--14181111121151101171111------988----1-56-1--5-6---6-100%
31030006 บ้านทุ่งโพธิ์นางรองชุมแสง6117115116171131191131141------1209----1-67-1--6-7---7-100%
31030007 บ้านโคกมะค่านางรองชุมแสง--221141171171612311418122121120118411----1-1415-1--14-15---15-100%
31030008 บ้านถนนหักนางรองถนนหัก--331522411391391471471481------3469----1-1920-1--19-20---20-100%
31030009 บ้านสวายสอนางรองถนนหัก--3151316131415161------358----1-23-1--2-3---3-100%
31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)นางรองถนนหัก--111111151181311201161221------1448----1-910-1--9-10---10-100%
31030012 บ้านตลาดแย้นางรองถนนหัก--10141415151213161------398----1-23-1--2-3---3-100%
31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยานางรองทรัพย์พระยา--116171714111116161------588----1-34-1--3-4---4-100%
31030014 บ้านเสลาโสรงนางรองทรัพย์พระยา--7171811011019181141------738----1-45-1--4-5---5-100%
31030015 บ้านโคกยางหนองตาสีนางรองทรัพย์พระยา--18120117114123123124123126116121122511----1-1920-1--19-20---20-100%
31030016 บ้านแท่นบัลลังก์นางรองทรัพย์พระยา--17120118116117120119118117116116119411----1-1516-1--15-16---16-100%
31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองทุ่งแสงทอง--211241161211251101131161------1468----1-910-1--9-10---10-100%
31030018 บ้านทุ่งใหญ่นางรองทุ่งแสงทอง--161181181201211111231161------1438----1-910-1--9-10---10-100%
31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองนางรอง--6112113141181111171151------968----1-56-1--5-6---6-100%
31030020 บ้านหนองเสม็ดนางรองนางรอง10191917115171131141161------1009----1-56-1--5-6---6-100%
31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนางรอง171241141231231151161231281------1839----1-1011-1--10-11---11-100%
31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนางรอง--171201151131161151191171------1328----1-910-1--9-10---10-100%
31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองนางรอง46212641455180517852136236626872176------1,60946----136872-1-3-68-72---72-100%
31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนางรอง91131221141161171181191231------1519----1-1011-1--10-11---11-100%
31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนางรอง--14115119116113121120118126128119120911----1-1516-1--15-16---16-100%
31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนางรอง--191171151131121131171241------1308----1-910-1--9-10---10-100%
31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)นางรองบ้านสิงห์--391331341301351391441331------2878----1-1516-1--15-16---16-100%
31030028 บ้านหนองกงนางรองบ้านสิงห์--161181201171211251231211------1618----1-910-1--9-10---10-100%
31030029 บ้านหนองยางนางรองลำไทรโยง--9111116118191111101101------948----1-56-1--5-6---6-100%
31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)นางรองลำไทรโยง--12115111116118119114120118120130119311----1-1516-1--15-16---16-100%
31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊กนางรองลำไทรโยง--15114115110114115122112114114111115611----1-1415-1--14-15---15-100%
31030032 วัดน้ำไหลนางรองสะเดา--2216113115116114120120126127115119411----1-1516-1--15-16---16-100%
31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)นางรองสะเดา--1911511918116120116123120122125120311----1-1516-1--15-16---16-100%
31030034 บ้านหนองแช่ไม้นางรองสะเดา--13112116111114123114117121116112116911----1-1415-1--14-15---15-100%
31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)นางรองสะเดา----21114161614141------277----1-23-1--2-3---3-100%
31030036 บ้านสองพี่น้องนางรองสะเดา--151151181131191131161161------1258----1-910-1--9-10---10-100%
31030037 บ้านหนองพลวงนางรองสะเดา--1311018111161131251111------978----1-56-1--5-6---6-100%
31030038 บ้านบุตาเวสน์นางรองหนองกง--811815115131918191------758----1-45-1--4-5---5-100%
31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)นางรองหนองกง--201231181351271161261211------1868----1-1213-1--12-13---13-100%
31030040 บ้านหนองบัวนางรองหนองกง--21--811151713131------297----1-23-1--2-3---3-100%
31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)นางรองหนองไทร--32124121134121136136118125136127131011----1-1617-1--16-17---17-100%
31030042 บ้านนิคมเขตนางรองหนองไทร--616191511014151111------568----1-34-1--3-4---4-100%
31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)นางรองหนองไทร--614131101318110191------538----1-34-1--3-4---4-100%
31030044 บ้านหนองกราดนางรองหนองไทร--12131315131418181------468----1-34-1--3-4---4-100%
31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่านางรองหนองโบสถ์--21--513131512141------247----1-23-1--2-3---3-100%
31030046 บ้านหนองโบสถ์นางรองหนองโบสถ์--31135132127127149125139129129130135311----1-2122-1--21-22---22-100%
31030047 บ้านหนองทองลิ่มนางรองหนองโบสถ์--35126124140139128136144132132132136811----112931-1-1-29-31---31-100%
31030048 บ้านก้านเหลืองนางรองหนองยายพิมพ์10151171161151121161171131------1219----1-910-1--9-10---10-100%
31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)นางรองหนองยายพิมพ์--271231251201191221261211------1838----1-1011-1--10-11---11-100%
31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดนางรองหนองยายพิมพ์--14114171131111111171131------1008----1-56-1--5-6---6-100%
31030052 บ้านโคกตะโกนางรองหนองโสน--151121181141141121121101------1078----1-67-1--6-7---7-100%
31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)นางรองหนองโสน1211516113122118116110122101--15115911----1-1314-1--13-14---14-100%
31030054 บ้านหนองโสนนางรองหนองโสน--81111171101111101161201------1038----1-67-1--6-7---7-100%
31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)นางรองหนองโสน--819110123181111221191------1108----1-67-1--6-7---7-100%
31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)นางรองหัวถนน24121117115119120118124123118125127125112----1-1617-1--16-17---17-100%
31030057 บ้านวังกระโดนนางรองหัวถนน17115118119112115114118171------1359----1-910-1--9-10---10-100%
31030058 บ้านหนองถั่วแปบนางรองหัวถนน--615191101719161131------658----1-45-1--4-5---5-100%
31030059 บ้านโคกสว่างหนองกี่โคกสว่าง--8111112115111116118115110112117114511----1-1415-1--14-15---15-100%
31030060 บ้านโคกลอยหนองกี่โคกสว่าง--16117122116114119117113111124115118411----1-1516-1--15-16---16-100%
31030061 บ้านตะกรุมทองหนองกี่โคกสว่าง8181111181611215111161------859----1-56-1--5-6---6-100%
31030062 บ้านโนนพะไลหนองกี่โคกสว่าง--2131412121715141------298----1-23-1--2-3---3-100%
31030063 บ้านสะเดาหวานหนองกี่โคกสูง--141714110161716181------628----1-45-1--4-5---5-100%
31030064 บ้านหนองหว้าหนองกี่โคกสูง--81416151618115171------598----1-34-1--3-4---4-100%
31030065 บ้านสระตะเคียนหนองกี่โคกสูง--41611015151218181------488----1-34-1--3-4---4-100%
31030066 บ้านโคกสูงคูขาดหนองกี่โคกสูง--111121111419115116112110114122113611----1-1415-1--14-15---15-100%
31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์หนองกี่โคกสูง--121111171121181111191191------1198----1-67-1--6-7---7-100%
31030068 ชุมชนบ้านดอนอะรางหนองกี่ดอนอะราง--28136141139131148147141122130120138311----112426-1-1-24-26---26-100%
31030069 บ้านโคกสะอาดหนองกี่ดอนอะราง--131171151141171161201911312013115711----1-1415-1--14-15---15-100%
31030070 บ้านโนนขี้เหล็กหนองกี่ดอนอะราง--2111911412212212512411618116117120411----1-1516-1--15-16---16-100%
31030071 บ้านคูขาดน้อยหนองกี่ท่าโพธิ์ชัย--11181617151515131------508----1-34-1--3-4---4-100%
31030072 บ้านหนองกราดหนองกี่ท่าโพธิ์ชัย--51816161316151101------498----1-34-1--3-4---4-100%
31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีหนองกี่ท่าโพธิ์ชัย--4131312141612131------278----1-23-1--2-3---3-100%
31030074 บ้านลุงขี้หนูหนองกี่ท่าโพธิ์ชัย--151101121111101201101111------998----1-56-1--5-6---6-100%
31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนาหนองกี่ท่าโพธิ์ชัย71131711115151618181------709----1-45-1--4-5---5-100%
31030076 อนุบาลหนองกี่หนองกี่ทุ่งกระตาดพัฒนา--4925927021033973114315441283------77422----123538-1-2-35-38---38-100%
31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญหนองกี่ทุ่งกระตาดพัฒนา--341331401532351441562421------33710----1-1516-1--15-16---16-100%
31030078 บ้านหนองหัวหมูหนองกี่ทุ่งกระเต็น--1811811211415113171101------978----1-56-1--5-6---6-100%
31030079 บ้านสระขุดหนองกี่ทุ่งกระเต็น--151711111512112011811415121110115711----1-1415-1--14-15---15-100%
31030080 ไตรคามหนองกี่ทุ่งกระเต็น--1317115110115111111171------898----1-56-1--5-6---6-100%
31030081 บ้านบุกระสังหนองกี่บุกระสัง--24126115121118132119129121128120125311----1-1617-1--16-17---17-100%
31030082 บ้านหนองมันหนองกี่บุกระสัง--101101121151141101141131------988----1-56-1--5-6---6-100%
31030083 บ้านสระสะแกหนองกี่บุกระสัง--21118121115117117122126123127119122611----1-1516-1--15-16---16-100%
31030084 บ้านสระขามหนองกี่เมืองไผ่--35133134128126129115125127125118129511----1-1718-1--17-18---18-100%
31030085 บ้านโคกกระชายหนองกี่เมืองไผ่1011118118110112113191121------1039----1-67-1--6-7---7-100%
31030086 บ้านหนองม่วงหนองกี่เมืองไผ่71611017131121816161------659----1-45-1--4-5---5-100%
31030087 บ้านหนองไผ่หนองกี่เมืองไผ่--21112119110161241201211------1338----1-910-1--9-10---10-100%
31030088 บ้านนาจานหนองกี่เมืองไผ่--151911511019181131111------908----1-56-1--5-6---6-100%
31030089 จตุคามราษฎร์วิทยาหนองกี่เมืองไผ่115151817110116119191------809----1-45-1--4-5---5-100%
31030090 วัดเย้ยปราสาทหนองกี่เย้ยปราสาท--1711511211111411511611811611115115011----1-1415-1--14-15---15-100%
31030091 บ้านขามน้อยหนองกี่เย้ยปราสาท21119129123128111119129124119129117126812----1-1718-1--17-18---18-100%
31030092 บ้านหนองตาดำหนองกี่เย้ยปราสาท17122113117124124116121121116121126123812----1-1617-1--16-17---17-100%
31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่--281211181181231221191171------1668----1-910-1--9-10---10-100%
31030094 บ้านหนองหมีละหานทรายโคกว่าน--2411611816123112121118112115117118211----1-1516-1--15-16---16-100%
31030095 ชุมชนบ้านโคกว่านละหานทรายโคกว่าน--181201191151101161181181------1348----1-910-1--9-10---10-100%
31030096 บ้านสมจิตละหานทรายโคกว่าน--911216171811417181------718----1-45-1--4-5---5-100%
31030097 บ้านหนองถนนละหานทรายโคกว่าน--10161818115112171111------778----1-45-1--4-5---5-100%
31030098 บ้านโคกขามละหานทรายตาจง--51616141517111141------488----1-34-1--3-4---4-100%
31030099 บ้านหนองโบสถ์ละหานทรายตาจง--517161101711019141------588----1-34-1--3-4---4-100%
31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ละหานทรายตาจง--61121711311911212118119113122115211----1-1415-1--14-15---15-100%
31030101 บ้านเทพพยัคฆ์ละหานทรายตาจง--14116116115113119111181------1128----1-67-1--6-7---7-100%
31030102 ชุมชนวัดชุมพรละหานทรายตาจง--45238155245141150252240158250238151217----112931-1-1-29-31---31-100%
31030103 บ้านบุละหานทรายตาจง--131151171171201211181191------1408----1-910-1--9-10---10-100%
31030104 บ้านโคกตาพรมละหานทรายตาจง121101911311118191131911311318112812----1-1415-1--14-15---15-100%
31030105 บ้านหนองยางละหานทรายตาจง--241251281141261211241291------1918----1-1011-1--10-11---11-100%
31030106 บ้านสว่างพัฒนาละหานทรายตาจง--61615112161111111121------698----1-45-1--4-5---5-100%
31030107 บ้านปรือพวงสำราญละหานทรายตาจง--5114112191131161141121------958----1-56-1--5-6---6-100%
31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทราย52214251485167420452095212624262517------1,62745----137377-1-3-73-77---77-100%
31030109 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทราย--211221241121181161161131------1428----1-910-1--9-10---10-100%
31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายละหานทรายสำโรงใหม่--52252246152245149164285261274252263219----113436-1-1-34-36---36-100%
31030111 บ้านโคกไม้แดงละหานทรายสำโรงใหม่--12111115115120112113112113119119116111----1-1415-1--14-15---15-100%
31030112 บ้านโคกเฟืองละหานทรายสำโรงใหม่--9161517171519171------558----1-34-1--3-4---4-100%
31030113 บ้านสันติสุขละหานทรายสำโรงใหม่--21120114115114123121131114120114120711----1-1516-1--15-16---16-100%
31030114 บ้านน้อยหนองหว้าละหานทรายสำโรงใหม่--12191151161191211201181------1308----1-910-1--9-10---10-100%
31030115 วัดกัลยาณธรรมารามละหานทรายหนองตะครอง--141121151171141151141171------1188----1-67-1--6-7---7-100%
31030116 บ้านตากองละหานทรายหนองตะครอง--9114113112117120117117121118118117611----1-1415-1--14-15---15-100%
31030117 บ้านหนองกราดละหานทรายหนองตะครอง--811111117131111161151------828----1-56-1--5-6---6-100%
31030118 บ้านหนองตะครองละหานทรายหนองตะครอง--24120126122118138124123118133110125611----1-1718-1--17-18---18-100%
31030119 บ้านปากช่องละหานทรายหนองแวง--30137145141147140133139132141136142111----113032-1-1-30-32---32-100%
31030120 บ้านหนองแวงละหานทรายหนองแวง--101191181221251291231341------1808----1-1011-1--10-11---11-100%
31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)ละหานทรายหนองแวง--20119122132118126115119119130115123511----1-1516-1--15-16---16-100%
31030122 บ้านหนองตาเยาละหานทรายหนองแวง--271191181311221191261221------1848----1-1011-1--10-11---11-100%
31030123 บ้านหนองหว้าละหานทรายหนองแวง--24116127122124115118124121129117123711----1-1516-1--15-16---16-100%
31030124 บ้านบาระแนะละหานทรายหนองแวง--19113113113117116119120119119110117811----1-1516-1--15-16---16-100%
31030125 บ้านราษฎร์รักแดนละหานทรายหนองแวง--1312219113121112181141111121--13510----1-1213-1--12-13---13-100%
31030126 บ้านแท่นทัพไทยละหานทรายหนองแวง--1411611811317117118114115117112116111----1-1415-1--14-15---15-100%
31030127 บ้านผไทรวมพลละหานทรายหนองแวง--1016191719112115191------778----1-45-1--4-5---5-100%
31030128 บ้านเทพพัฒนาปะคำโคกมะม่วง--1511211112011612312117118123117118311----1-1516-1--15-16---16-100%
31030129 บ้านปลื้มพัฒนาปะคำโคกมะม่วง--32129131126143136128128124124122132311----1-1718-1--17-18---18-100%
31030130 บ้านหินโคนปะคำโคกมะม่วง--19127110118118119122120123128130123411----1-1516-1--15-16---16-100%
31030131 บ้านโคกเขาพัฒนาปะคำโคกมะม่วง--37127132133145140141131139142132139911----112931-1-1-29-31---31-100%
31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)ปะคำโคกมะม่วง--20119120125120123119121126122131124611----1-1516-1--15-16---16-100%
31030133 บ้านโคกลอยปะคำไทยเจริญ1617111121122113124121118116122115120612----1-1617-1--16-17---17-100%
31030134 บ้านไทยเจริญปะคำไทยเจริญ--51317117181171141141------858----1-56-1--5-6---6-100%
31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ปะคำไทยเจริญ--512116161811018191------648----1-45-1--4-5---5-100%
31030136 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำ--313112181711019191------618----1-45-1--4-5---5-100%
31030137 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำ2151--215141615131------328----1-23-1--2-3---3-100%
31030138 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำ--21--615161215121------287----1-23-1--2-3---3-100%
31030139 อนุบาลปะคำปะคำปะคำ5117122137142140147147143135141133140912----112931-1-1-29-31---31-100%
31030140 บ้านหนองน้ำขุ่นปะคำหนองบัว--13113117119112127130127118122120121811----1-1516-1--15-16---16-100%
31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงามปะคำหนองบัว--34141233129139150261252251255243148817----112830-1-1-28-30---30-100%
31030142 บ้านสุขสำราญปะคำหูทำนบ--31128137136137134135125125130121133911----1-1718-1--17-18---18-100%
31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังปะคำหูทำนบ--23124120127114133122120119116127124511----1-1617-1--16-17---17-100%
31030144 บ้านหูทำนบปะคำหูทำนบ--26123129127130137133133126138124132611----1-2021-1--20-21---21-100%
31030145 บ้านหนองต้อปะคำหูทำนบ--61411218161717141------548----1-34-1--3-4---4-100%
31030146 บ้านไทยสามัคคีหนองหงส์ไทยสามัคคี--611016181511417191------658----1-45-1--4-5---5-100%
31030147 บ้านหนองบัวลีหนองหงส์ไทยสามัคคี--24191141101191191141181------1278----1-910-1--9-10---10-100%
31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่หนองหงส์ไทยสามัคคี--181151141181171171231111------1338----1-910-1--9-10---10-100%
31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุงหนองหงส์ไทยสามัคคี16127124142149142134130147136140142142912----113032-1-1-30-32---32-100%
31030150 บ้านชุมแสงหนองหงส์ไทยสามัคคี--41121711511016113151------728----1-45-1--4-5---5-100%
31030151 บ้านหนองตะคร้อหนองหงส์เมืองฝ้าย--41418191511119191------598----1-34-1--3-4---4-100%
31030152 บ้านโคกปราสาทหนองหงส์เมืองฝ้าย--71711013181121611516118110110211----1-67-1--6-7---7-100%
31030153 บ้านหนองย่างหมูหนองหงส์เมืองฝ้าย--18116118117117133125120126124119123311----1-1516-1--15-16---16-100%
31030154 บ้านฝ้ายหนองหงส์เมืองฝ้าย--16125116124127134123131119130121126611----1-1819-1--18-19---19-100%
31030155 บ้านหนองกวางทองหนองหงส์สระแก้ว--19127124120122129129125122127120126411----1-2021-1--20-21---21-100%
31030156 อนุบาลหนองหงส์หนองหงส์สระแก้ว351723632832612903993792692------65120----112931-1-1-29-31---31-100%
31030157 เบญจมาศกุญชรหนองหงส์สระทอง--1511011111711311811111911111219114611----1-1415-1--14-15---15-100%
31030158 บ้านหนองโคลนหนองหงส์สระทอง--8111112110111111112116120124118115311----1-1415-1--14-15---15-100%
31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์หนองหงส์เสาเดียว--51716171416111191------558----1-34-1--3-4---4-100%
31030160 บ้านหนองเต่าหนองหงส์เสาเดียว--51211012151616151------418----1-34-1--3-4---4-100%
31030161 บ้านนายาวสามัคคีหนองหงส์เสาเดียว--21613151615111191--011316910----1-45-1--4-5---5-100%
31030162 บ้านหนองกกหนองหงส์เสาเดียว--7141512111512171------338----1-23-1--2-3---3-100%
31030163 บ้านไทรออหนองหงส์เสาเดียว--3131511131814151------328----1-23-1--2-3---3-100%
31030164 วัดโนนศรีคูณหนองหงส์เสาเดียว--19126119114123122117125117117117121611----1-1516-1--15-16---16-100%
31030165 บ้านห้วยก้อมหนองหงส์เสาเดียว--41817110121618131------488----1-34-1--3-4---4-100%
31030166 บ้านกระเบื้องหนองหงส์หนองชัยศรี--111101311016110110131------638----1-45-1--4-5---5-100%
31030167 บ้านศรีม่วงแดงหนองหงส์หนองชัยศรี--16128114121121122122125129119124124111----1-1516-1--15-16---16-100%
31030168 บ้านโนนสูงน้อยหนองหงส์หนองชัยศรี--17114122118122129122122133128117124411----1-1516-1--15-16---16-100%
31030169 บ้านศรีภูมิหนองหงส์หนองชัยศรี--18115121119117124117110119124119120311----1-1516-1--15-16---16-100%
31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"หนองหงส์ห้วยหิน--22112118122120114124120120112112119611----1-1516-1--15-16---16-100%
31030171 วัดห้วยหินหนองหงส์ห้วยหิน--91518161518112171------608----1-34-1--3-4---4-100%
31030172 บ้านหนองเพชรหนองหงส์ห้วยหิน--161181201211141231291211------1628----1-910-1--9-10---10-100%
31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีหนองหงส์ห้วยหิน--10161716112151121101------688----1-45-1--4-5---5-100%
31030174 บ้านโพธิ์ทองหนองหงส์ห้วยหิน--13114110191101141111161------978----1-56-1--5-6---6-100%
31030175 บ้านสำราญหนองหงส์ห้วยหิน1215191121141111131191151------1109----1-67-1--6-7---7-100%
31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยาหนองหงส์ห้วยหิน5151911112181615181------599----1-34-1--3-4---4-100%
31030177 บ้านโกรกแก้วโนนสุวรรณโกรกแก้ว--181201181141121151201211------1388----1-910-1--9-10---10-100%
31030178 วราวัฒนาโนนสุวรรณโกรกแก้ว--111171121161111151241121------1188----1-67-1--6-7---7-100%
31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์โนนสุวรรณดงอีจาน--56242245162261253259238152143249156018----113234-1-1-32-34---34-100%
31030180 บ้านม่วงงามโนนสุวรรณดงอีจาน5141315191611117161------569----1-34-1--3-4---4-100%
31030181 บ้านดอนสมบูรณ์โนนสุวรรณดงอีจาน--21126117116128124128135123121112125111----1-1617-1--16-17---17-100%
31030182 บ้านทุ่งจังหันโนนสุวรรณทุ่งจังหัน--31131134132139142137144122125118135511----1-2324-1--23-24---24-100%
31030183 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณ--181131111191171171221171------1348----1-910-1--9-10---10-100%
31030184 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณ--16117181141151191261101------1258----1-910-1--9-10---10-100%
31030185 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณ--542662582642592772913862------55517----112830-1-1-28-30---30-100%
31030186 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดง201321371491411431461491522------36910----112022-1-1-20-22---22-100%
31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดง--81101718112171141111------778----1-45-1--4-5---5-100%
31030188 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดง--331241281261241311321211------2198----1-1011-1--10-11---11-100%
31030189 บ้านคลองหินโนนดินแดงลำนางรอง--141221221191191231321251------1768----1-1011-1--10-11---11-100%
31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าโนนดินแดงลำนางรอง--91171141151201161221301------1438----1-910-1--9-10---10-100%
31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์โนนดินแดงลำนางรอง--15114111120116124123123120134118121811----1-1516-1--15-16---16-100%
31030192 บ้านลำนางรองโนนดินแดงลำนางรอง--22133117139139135149140161270259246414----113537-1-1-35-37---37-100%
31030193 บ้านหนองเสม็ดโนนดินแดงลำนางรอง--1411511211211011917181------978----1-56-1--5-6---6-100%
31030194 บ้านคลองโป่งโนนดินแดงลำนางรอง--161111211171101271191171------1388----1-910-1--9-10---10-100%
31030195 บ้านน้อยสะแกกวนโนนดินแดงส้มป่อย91141111111171141221111161------1259----1-910-1--9-10---10-100%
31030196 บ้านส้มป่อยโนนดินแดงส้มป่อย--8113117191101111151151------988----1-56-1--5-6---6-100%
31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีโนนดินแดงส้มป่อย--17122123127120125127117134130134127611----1-1617-1--16-17---17-100%
31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เฉลิมพระเกียรติเจริญสุข13115112116113114116112121123116113118412----1-1516-1--15-16---16-100%
31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เฉลิมพระเกียรติเจริญสุข--211131171211231121221111------1408----1-910-1--9-10---10-100%
31030200 บ้านสี่เหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติเจริญสุข--1417116191611014151------718----1-45-1--4-5---5-100%
31030201 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)เฉลิมพระเกียรติเจริญสุข--13112191812011515151------878----1-56-1--5-6---6-100%
31030202 บ้านดอนไม้ไฟเฉลิมพระเกียรติตาเป๊ก--23116130130126133128134119130138130711----1-1819-1--18-19---19-100%
31030203 บ้านบัวตะเคียนเฉลิมพระเกียรติตาเป๊ก217171911018114191111------779----1-45-1--4-5---5-100%
31030204 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)เฉลิมพระเกียรติตาเป๊ก211271281341351311321361301------2749----1-1718-1--17-18---18-100%
31030205 บ้านถาวรเฉลิมพระเกียรติถาวร--151261211201221261191241--015118210----1-1314-1--13-14---14-100%
31030206 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)เฉลิมพระเกียรติถาวร--1611111411111711611018120127116116611----1-1415-1--14-15---15-100%
31030207 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวร71271151161141131161181191------1459----1-1011-1--10-11---11-100%
31030208 บ้านยายคำเฉลิมพระเกียรติยายแย้มวัฒนา--3141711018171111121------628----1-45-1--4-5---5-100%
31030209 วัดสุขสำราญเฉลิมพระเกียรติยายแย้มวัฒนา--18116117171181151231161------1308----1-910-1--9-10---10-100%
31030210 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เฉลิมพระเกียรติยายแย้มวัฒนา--38131133142127139134137160148221141012----112830-1-1-28-30---30-100%
31030211 บ้านโนนศิลาเฉลิมพระเกียรติยายแย้มวัฒนา617151611111016110171------689----1-45-1--4-5---5-100%
31030212 บ้านโนนทองเฉลิมพระเกียรติยายแย้มวัฒนา--3141213121319121------288----1-23-1--2-3---3-100%
31030213 บ้านเขว้าเฉลิมพระเกียรติอีสานเขต--718171111101121111121------788----1-45-1--4-5---5-100%
31030214 บ้านโคกยางเฉลิมพระเกียรติอีสานเขต--17127122128124124126131125120132127611----1-1617-1--16-17---17-100%
31030215 ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)เฉลิมพระเกียรติอีสานเขต--111515161121711161------538----1-34-1--3-4---4-100%
31030216 บ้านตะโก "วันครู 2501"เฉลิมพระเกียรติอีสานเขต161261211221281241241261181------2059----1-1112-1--11-12---12-100%
77 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
Version.2022 by [email protected]