รหัสโรงเรียน อ่านออกเสียง 25632564ผลต่าง อ่านรู้เรื่อง 25632564ผลต่าง รวม2ด้าน 25632564ผลต่าง ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1031260213บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 78.94 (ดีมาก) 87.37 (ดีมาก) 8.43 89.29 (ดีมาก) 86.37 (ดีมาก) -2.92 84.11 (ดีมาก) 86.87 (ดีมาก) 2.76 0 1 16.02 14.59 16.20 15.49
1031260214บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 99.33 (ดีมาก) 72.57 (ดี) -26.76 93.77 (ดีมาก) 65.00 (ดี) -28.77 96.55 (ดีมาก) 68.78 (ดีมาก) -27.77 0 2 -2.07 -3.50 -1.89 -2.60
1031260215บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 100.00 (ดีมาก) 100.00 (ดีมาก) 91.63 (ดีมาก) 100.00 (ดีมาก) 8.37 95.81 (ดีมาก) 100.00 (ดีมาก) 4.19 0 3 29.15 27.72 29.33 28.62
1031260216บ้านหนองเสม็ด 84.57 (ดีมาก) 90.16 (ดีมาก) 5.59 81.71 (ดีมาก) 81.00 (ดีมาก) -0.71 83.14 (ดีมาก) 85.58 (ดีมาก) 2.44 0 4 14.73 13.30 14.91 14.20
1031260217บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 94.42 (ดีมาก) 82.41 (ดีมาก) -12.01 94.00 (ดีมาก) 89.41 (ดีมาก) -4.59 94.21 (ดีมาก) 85.91 (ดีมาก) -8.30 0 5 15.06 13.63 15.24 14.53
1031260218บ้านหนองงิ้ว หนองไทร 69.68 (ดี) 70.00 (ดี) 0.32 58.63 (ดี) 57.38 (ดี) -1.25 64.15 (ดี) 63.69 (ดี) -0.46 0 6 -7.16 -8.59 -6.98 -7.69
1031260220อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 79.72 (ดีมาก) 72.50 (ดี) -7.22 78.82 (ดีมาก) 82.63 (ดี) 3.81 79.27 (ดีมาก) 77.56 (ดีมาก) -1.71 0 7 6.71 5.28 6.89 6.18
1031260221บ้านถนนหัก 86.04 (ดีมาก) 87.61 (ดีมาก) 1.57 86.04 (ดีมาก) 86.16 (ดีมาก) 0.12 86.04 (ดีมาก) 86.88 (ดีมาก) 0.84 0 8 16.03 14.60 16.21 15.50
1031260222บ้านสวายสอ 74.66 (ดี) 59.20 (ดี) -15.46 77.33 (ดีมาก) 86.40 (ดี) 9.07 76.00 (ดีมาก) 72.80 (ดีมาก) -3.20 0 9 1.95 0.52 2.13 1.42
1031260223ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล) 67.72 (ดี) 74.53 (ดี) 6.81 82.06 (ดีมาก) 61.86 (ดี) -20.20 74.89 (ดี) 68.20 (ดี) -6.69 0 10 -2.65 -4.08 -2.47 -3.18
1031260225บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 94.00 (ดีมาก) 96.66 (ดีมาก) 2.66 89.55 (ดีมาก) 99.33 (ดีมาก) 9.78 91.77 (ดีมาก) 98.00 (ดีมาก) 6.23 0 11 27.15 25.72 27.33 26.62
1031260226บ้านตลาดแย้ 86.40 (ดีมาก) 50.50 (ดี) -35.90 67.20 (ดี) 72.50 (ดี) 5.30 76.80 (ดีมาก) 61.50 (ดีมาก) -15.30 0 12 -9.35 -10.78 -9.17 -9.88
1031260227วัดน้ำไหล 65.20 (ดี) 76.76 (ดีมาก) 11.56 75.20 (ดีมาก) 83.38 (ดีมาก) 8.18 70.20 (ดี) 80.07 (ดี) 9.87 0 13 9.22 7.79 9.40 8.69
1031260228บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 94.26 (ดีมาก) 76.50 (ดีมาก) -17.76 88.53 (ดีมาก) 78.25 (ดีมาก) -10.28 91.40 (ดีมาก) 77.37 (ดีมาก) -14.03 0 14 6.52 5.09 6.70 5.99
1031260229บ้านหนองแช่ไม้ 77.45 (ดีมาก) 72.66 (ดี) -4.79 73.45 (ดี) 77.33 (ดี) 3.88 75.45 (ดีมาก) 75.00 (ดีมาก) -0.45 0 15 4.15 2.72 4.33 3.62
1031260231บ้านสองพี่น้อง 73.36 (ดี) 54.42 (ดี) -18.94 58.21 (ดี) 63.57 (ดี) 5.36 65.78 (ดี) 59.00 (ดี) -6.78 0 16 -11.85 -13.28 -11.67 -12.38
1031260232บ้านหนองพลวง 84.57 (ดีมาก) 47.33 (พอใช้) -37.24 68.28 (ดี) 76.00 (พอใช้) 7.72 76.42 (ดีมาก) 61.66 (ดีมาก) -14.76 0 17 -9.19 -10.62 -9.01 -9.72
1031260233บ้านโคกตะโก 77.42 (ดีมาก) 74.57 (ดี) -2.85 77.85 (ดีมาก) 70.00 (ดี) -7.85 77.64 (ดีมาก) 72.28 (ดีมาก) -5.36 0 18 1.43 1.61 0.90
1031260234บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 76.11 (ดีมาก) 69.45 (ดี) -6.66 85.00 (ดีมาก) 69.54 (ดี) -15.46 80.55 (ดีมาก) 69.50 (ดีมาก) -11.05 0 19 -1.35 -2.78 -1.17 -1.88
1031260235บ้านหนองโสน 67.63 (ดี) 79.55 (ดีมาก) 11.92 70.36 (ดี) 78.88 (ดีมาก) 8.52 69.00 (ดี) 79.22 (ดี) 10.22 0 20 8.37 6.94 8.55 7.84
1031260236บ้านบุตาเวสน์ 97.60 (ดีมาก) 75.42 (ดีมาก) -22.18 82.80 (ดีมาก) 75.28 (ดีมาก) -7.52 90.20 (ดีมาก) 75.35 (ดีมาก) -14.85 0 21 4.50 3.07 4.68 3.97
1031260237บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 82.57 (ดีมาก) 79.04 (ดีมาก) -3.53 71.14 (ดี) 60.40 (ดีมาก) -10.74 76.85 (ดีมาก) 69.72 (ดีมาก) -7.13 0 22 -1.13 -2.56 -0.95 -1.66
1031260238บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 80.10 (ดีมาก) 75.52 (ดีมาก) -4.58 72.40 (ดี) 66.70 (ดีมาก) -5.70 76.25 (ดีมาก) 71.11 (ดีมาก) -5.14 0 23 0.26 -1.17 0.44 -0.27
1031260239บ้านบุตาสุ่มหนองโจด 81.50 (ดีมาก) 84.16 (ดีมาก) 2.66 80.25 (ดีมาก) 83.33 (ดีมาก) 3.08 80.87 (ดีมาก) 83.75 (ดีมาก) 2.88 0 24 12.90 11.47 13.08 12.37
1031260240บ้านก้านเหลือง 93.77 (ดีมาก) 98.30 (ดีมาก) 4.53 72.00 (ดี) 93.23 (ดีมาก) 21.23 82.88 (ดีมาก) 95.76 (ดีมาก) 12.88 0 25 24.91 23.48 25.09 24.38
1031260242ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 72.58 (ดี) 65.87 (ดี) -6.71 71.16 (ดี) 74.51 (ดี) 3.35 71.87 (ดี) 70.19 (ดี) -1.68 0 26 -0.66 -2.09 -0.48 -1.19
1031260243วัดก้านเหลือง 73.54 (ดี) 74.25 (ดี) 0.71 60.36 (ดี) 60.75 (ดี) 0.39 66.95 (ดี) 67.50 (ดี) 0.55 0 27 -3.35 -4.78 -3.17 -3.88
1031260244บ้านโคกยางหนองถนน 85.45 (ดีมาก) 77.29 (ดีมาก) -8.16 82.54 (ดีมาก) 68.23 (ดีมาก) -14.31 84.00 (ดีมาก) 72.76 (ดีมาก) -11.24 0 28 1.91 0.48 2.09 1.38
1031260245บ้านหนองหญ้าวัว 56.66 (ดี) 74.75 (ดี) 18.09 63.66 (ดี) 86.00 (ดี) 22.34 60.16 (ดี) 80.37 (ดี) 20.21 0 29 9.52 8.09 9.70 8.99
1031260246บ้านหนองปรือ 70.22 (ดี) 77.60 (ดีมาก) 7.38 83.77 (ดีมาก) 83.20 (ดีมาก) -0.57 77.00 (ดีมาก) 80.40 (ดีมาก) 3.40 0 30 9.55 8.12 9.73 9.02
1031260247บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 89.43 (ดีมาก) 82.69 (ดีมาก) -6.74 85.12 (ดีมาก) 83.53 (ดีมาก) -1.59 87.28 (ดีมาก) 83.11 (ดีมาก) -4.17 0 31 12.26 10.83 12.44 11.73
1031260248บ้านหนองกง 88.83 (ดีมาก) 86.20 (ดีมาก) -2.63 83.66 (ดีมาก) 85.40 (ดีมาก) 1.74 86.25 (ดีมาก) 85.80 (ดีมาก) -0.45 0 32 14.95 13.52 15.13 14.42
1031260249บ้านเสลา 61.86 (ดี) 78.16 (ดีมาก) 16.30 46.40 (พอใช้) 79.66 (ดีมาก) 33.26 54.13 (ดี) 78.91 (ดี) 24.78 0 33 8.06 6.63 8.24 7.53
1031260250บ้านโคกยางหนองตาสี 80.80 (ดีมาก) 62.60 (ดี) -18.20 87.20 (ดีมาก) 79.20 (ดี) -8.00 84.00 (ดีมาก) 70.90 (ดีมาก) -13.10 0 34 0.05 -1.38 0.23 -0.48
1031260251บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 80.80 (ดีมาก) 75.22 (ดีมาก) -5.58 81.80 (ดีมาก) 78.11 (ดีมาก) -3.69 81.30 (ดีมาก) 76.66 (ดีมาก) -4.64 0 35 5.81 4.38 5.99 5.28
1031260252บ้านแท่นบัลลังก์ 88.76 (ดีมาก) 91.46 (ดีมาก) 2.70 85.38 (ดีมาก) 92.26 (ดีมาก) 6.88 87.07 (ดีมาก) 91.86 (ดีมาก) 4.79 0 36 21.01 19.58 21.19 20.48
1031260253บ้านทุ่งโพธิ์ 85.83 (ดีมาก) 86.85 (ดีมาก) 1.02 77.16 (ดีมาก) 87.42 (ดีมาก) 10.26 81.50 (ดีมาก) 87.14 (ดีมาก) 5.64 0 37 16.29 14.86 16.47 15.76
1031260254บ้านโคกมะค่า 96.00 (ดีมาก) 77.46 (ดีมาก) -18.54 77.33 (ดีมาก) 78.53 (ดีมาก) 1.20 86.66 (ดีมาก) 78.00 (ดีมาก) -8.66 0 38 7.15 5.72 7.33 6.62
1031260255บ้านทุ่งใหญ่ 88.28 (ดีมาก) 71.33 (ดี) -16.95 84.09 (ดีมาก) 93.44 (ดี) 9.35 86.19 (ดีมาก) 82.38 (ดีมาก) -3.81 0 39 11.53 10.10 11.71 11.00
1031260256บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 82.00 (ดีมาก) 71.42 (ดี) -10.58 92.00 (ดีมาก) 73.42 (ดี) -18.58 87.00 (ดีมาก) 72.42 (ดีมาก) -14.58 0 40 1.57 0.14 1.75 1.04
1031260257บ้านเสลาโสรง 96.00 (ดีมาก) 86.80 (ดีมาก) -9.20 95.00 (ดีมาก) 74.80 (ดีมาก) -20.20 95.50 (ดีมาก) 80.80 (ดีมาก) -14.70 0 41 9.95 8.52 10.13 9.42
1031260258บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 80.55 (ดีมาก) 66.71 (ดี) -13.84 71.55 (ดี) 73.42 (ดี) 1.87 76.05 (ดีมาก) 70.07 (ดีมาก) -5.98 0 42 -0.78 -2.21 -0.60 -1.31
1031260259บ้านหนองโบสถ์ 91.45 (ดีมาก) 88.83 (ดีมาก) -2.62 87.36 (ดีมาก) 99.50 (ดีมาก) 12.14 89.40 (ดีมาก) 94.16 (ดีมาก) 4.76 0 43 23.31 21.88 23.49 22.78
1031260261บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 92.66 (ดีมาก) 79.33 (ดีมาก) -13.33 82.44 (ดีมาก) 69.55 (ดีมาก) -12.89 87.55 (ดีมาก) 74.44 (ดีมาก) -13.11 0 44 3.59 2.16 3.77 3.06
1031260262บ้านสระประดู่หนองมะค่า 94.00 (ดีมาก) 78.00 (ดีมาก) -16.00 90.00 (ดีมาก) 83.33 (ดีมาก) -6.67 92.00 (ดีมาก) 80.66 (ดีมาก) -11.34 0 45 9.81 8.38 9.99 9.28
1031260263บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 94.00 (ดีมาก) 88.42 (ดีมาก) -5.58 95.42 (ดีมาก) 95.71 (ดีมาก) 0.29 94.71 (ดีมาก) 92.07 (ดีมาก) -2.64 0 46 21.22 19.79 21.40 20.69
1031260264บ้านวังกระโดน 99.42 (ดีมาก) 99.27 (ดีมาก) -0.15 100.00 (ดีมาก) 100.00 (ดีมาก) 99.71 (ดีมาก) 99.63 (ดีมาก) -0.08 0 47 28.78 27.35 28.96 28.25
1031260265บ้านหนองถั่วแปบ 51.14 (ดี) 33.55 (พอใช้) -17.59 53.71 (ดี) 41.55 (พอใช้) -12.16 52.42 (ดี) 37.55 (ดี) -14.87 0 48 -33.30 -34.73 -33.12 -33.83
1031260266บ้านหนองยาง 93.50 (ดีมาก) 87.57 (ดีมาก) -5.93 88.00 (ดีมาก) 75.05 (ดีมาก) -12.95 90.75 (ดีมาก) 81.31 (ดีมาก) -9.44 0 49 10.46 9.03 10.64 9.93
1031260267บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) 83.88 (ดีมาก) 88.64 (ดีมาก) 4.76 74.44 (ดี) 90.12 (ดีมาก) 15.68 79.16 (ดีมาก) 89.38 (ดีมาก) 10.22 0 50 18.53 17.10 18.71 18.00
1031260268บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 87.00 (ดีมาก) 97.45 (ดีมาก) 10.45 83.00 (ดีมาก) 93.45 (ดีมาก) 10.45 85.00 (ดีมาก) 95.45 (ดีมาก) 10.45 0 51 24.60 23.17 24.78 24.07
1031260269บ้านหนองกราด 54.00 (ดี) 71.66 (ดี) 17.66 74.00 (ดี) 70.00 (ดี) -4.00 64.00 (ดี) 70.83 (ดี) 6.83 0 52 -0.02 -1.45 0.16 -0.55
1031260270บ้านนิคมเขต 78.60 (ดีมาก) 91.60 (ดีมาก) 13.00 60.60 (ดี) 88.00 (ดีมาก) 27.40 69.60 (ดี) 89.80 (ดี) 20.20 0 53 18.95 17.52 19.13 18.42
1031260418ชุมชนวัดชุมพร 98.58 (ดีมาก) 99.00 (ดีมาก) 0.42 83.35 (ดีมาก) 78.25 (ดีมาก) -5.10 90.97 (ดีมาก) 88.62 (ดีมาก) -2.35 0 54 17.77 16.34 17.95 17.24
1031260419บ้านบุ 95.12 (ดีมาก) 91.86 (ดีมาก) -3.26 84.00 (ดีมาก) 92.26 (ดีมาก) 8.26 89.56 (ดีมาก) 92.06 (ดีมาก) 2.50 0 55 21.21 19.78 21.39 20.68
1031260420บ้านโคกตาพรม 69.33 (ดี) 89.14 (ดีมาก) 19.81 78.66 (ดีมาก) 75.42 (ดีมาก) -3.24 74.00 (ดี) 82.28 (ดี) 8.28 0 56 11.43 10.00 11.61 10.90
1031260421บ้านหนองยาง 85.81 (ดีมาก) 92.44 (ดีมาก) 6.63 76.36 (ดีมาก) 86.22 (ดีมาก) 9.86 81.09 (ดีมาก) 89.33 (ดีมาก) 8.24 0 57 18.48 17.05 18.66 17.95
1031260422บ้านสว่างพัฒนา 98.66 (ดีมาก) 79.75 (ดีมาก) -18.91 91.66 (ดีมาก) 82.25 (ดีมาก) -9.41 95.16 (ดีมาก) 81.00 (ดีมาก) -14.16 0 58 10.15 8.72 10.33 9.62
1031260423บ้านปรือพวงสำราญ 89.11 (ดีมาก) 69.00 (ดี) -20.11 75.55 (ดีมาก) 74.66 (ดี) -0.89 82.33 (ดีมาก) 71.83 (ดีมาก) -10.50 0 59 0.98 -0.45 1.16 0.45
1031260424บ้านโคกขาม 94.66 (ดีมาก) 78.66 (ดีมาก) -16.00 92.00 (ดีมาก) 68.66 (ดีมาก) -23.34 93.33 (ดีมาก) 73.66 (ดีมาก) -19.67 0 60 2.81 1.38 2.99 2.28
1031260425บ้านหนองโบสถ์ 92.80 (ดีมาก) 89.25 (ดีมาก) -3.55 84.80 (ดีมาก) 67.00 (ดีมาก) -17.80 88.80 (ดีมาก) 78.12 (ดีมาก) -10.68 0 61 7.27 5.84 7.45 6.74
1031260426บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 96.16 (ดีมาก) 94.33 (ดีมาก) -1.83 83.50 (ดีมาก) 95.00 (ดีมาก) 11.50 89.83 (ดีมาก) 94.66 (ดีมาก) 4.83 0 62 23.81 22.38 23.99 23.28
1031260427บ้านเทพพยัคฆ์ 86.00 (ดีมาก) 43.86 (พอใช้) -42.14 77.69 (ดีมาก) 51.46 (พอใช้) -26.23 81.84 (ดีมาก) 47.66 (ดีมาก) -34.18 0 63 -23.19 -24.62 -23.01 -23.72
1031260428บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 85.71 (ดีมาก) 79.28 (ดีมาก) -6.43 77.90 (ดีมาก) 80.46 (ดีมาก) 2.56 81.80 (ดีมาก) 79.87 (ดีมาก) -1.93 0 64 9.02 7.59 9.20 8.49
1031260429บ้านหนองละหานทราย 69.00 (ดี) 70.66 (ดี) 1.66 70.00 (ดี) 72.16 (ดี) 2.16 69.50 (ดี) 71.41 (ดี) 1.91 0 65 0.56 -0.87 0.74 0.03
1031260430บ้านหนองหมี 89.30 (ดีมาก) 94.00 (ดีมาก) 4.70 87.10 (ดีมาก) 97.60 (ดีมาก) 10.50 88.20 (ดีมาก) 95.80 (ดีมาก) 7.60 0 66 24.95 23.52 25.13 24.42
1031260431ชุมชนบ้านโคกว่าน 84.00 (ดีมาก) 90.00 (ดีมาก) 6.00 88.33 (ดีมาก) 72.14 (ดีมาก) -16.19 86.16 (ดีมาก) 81.07 (ดีมาก) -5.09 0 67 10.22 8.79 10.40 9.69
1031260432บ้านสมจิต 90.57 (ดีมาก) 94.28 (ดีมาก) 3.71 91.71 (ดีมาก) 92.00 (ดีมาก) 0.29 91.14 (ดีมาก) 93.14 (ดีมาก) 2.00 0 68 22.29 20.86 22.47 21.76
1031260433บ้านหนองถนน 99.00 (ดีมาก) 99.33 (ดีมาก) 0.33 74.60 (ดี) 85.33 (ดีมาก) 10.73 86.80 (ดีมาก) 92.33 (ดีมาก) 5.53 0 69 21.48 20.05 21.66 20.95
1031260434อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 64.04 (ดี) 77.89 (ดีมาก) 13.85 69.90 (ดี) 70.94 (ดีมาก) 1.04 66.97 (ดี) 74.42 (ดี) 7.45 0 70 3.57 2.14 3.75 3.04
1031260435บ้านโคกไม้แดง 90.30 (ดีมาก) 82.36 (ดีมาก) -7.94 66.46 (ดี) 93.45 (ดีมาก) 26.99 78.38 (ดีมาก) 87.90 (ดีมาก) 9.52 0 71 17.05 15.62 17.23 16.52
1031260436บ้านโคกเฟือง 87.42 (ดีมาก) 82.40 (ดีมาก) -5.02 74.85 (ดี) 76.40 (ดีมาก) 1.55 81.14 (ดีมาก) 79.40 (ดีมาก) -1.74 0 72 8.55 7.12 8.73 8.02
1031260437บ้านตากอง 79.83 (ดีมาก) 97.00 (ดีมาก) 17.17 49.00 (พอใช้) 76.50 (ดีมาก) 27.50 64.41 (ดี) 86.75 (ดี) 22.34 0 73 15.90 14.47 16.08 15.37
1031260438บ้านหนองกราด 87.00 (ดีมาก) 88.50 (ดีมาก) 1.50 94.00 (ดีมาก) 56.50 (ดีมาก) -37.50 90.50 (ดีมาก) 72.50 (ดีมาก) -18.00 0 74 1.65 0.22 1.83 1.12
1031260439บ้านหนองตะครอง 92.52 (ดีมาก) 62.85 (ดี) -29.67 86.21 (ดีมาก) 75.61 (ดี) -10.60 89.36 (ดีมาก) 69.23 (ดีมาก) -20.13 0 75 -1.62 -3.05 -1.44 -2.15
1031260440วัดกัลยาณธรรมาราม 85.83 (ดีมาก) 75.66 (ดีมาก) -10.17 82.16 (ดีมาก) 78.50 (ดีมาก) -3.66 84.00 (ดีมาก) 77.08 (ดีมาก) -6.92 0 76 6.23 4.80 6.41 5.70
1031260441บ้านสันติสุข 79.27 (ดีมาก) 68.92 (ดี) -10.35 66.00 (ดี) 52.30 (ดี) -13.70 72.63 (ดี) 60.61 (ดี) -12.02 0 77 -10.24 -11.67 -10.06 -10.77
1031260442บ้านปากช่อง 90.55 (ดีมาก) 89.48 (ดีมาก) -1.07 69.05 (ดี) 66.00 (ดีมาก) -3.05 79.80 (ดีมาก) 77.74 (ดีมาก) -2.06 0 78 6.89 5.46 7.07 6.36
1031260443บ้านหนองแวง 86.63 (ดีมาก) 93.11 (ดีมาก) 6.48 73.72 (ดี) 74.22 (ดีมาก) 0.50 80.18 (ดีมาก) 83.66 (ดีมาก) 3.48 0 79 12.81 11.38 12.99 12.28
1031260444บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 92.00 (ดีมาก) 84.55 (ดีมาก) -7.45 86.00 (ดีมาก) 93.55 (ดีมาก) 7.55 89.00 (ดีมาก) 89.05 (ดีมาก) 0.05 0 80 18.20 16.77 18.38 17.67
1031260445บ้านหนองตาเยา 94.00 (ดีมาก) 55.75 (ดี) -38.25 84.00 (ดีมาก) 80.37 (ดี) -3.63 89.00 (ดีมาก) 68.06 (ดีมาก) -20.94 0 81 -2.79 -4.22 -2.61 -3.32
1031260446บ้านหนองหว้า 83.16 (ดีมาก) 67.52 (ดี) -15.64 86.91 (ดีมาก) 62.57 (ดี) -24.34 85.04 (ดีมาก) 65.04 (ดีมาก) -20.00 0 82 -5.81 -7.24 -5.63 -6.34
1031260447บ้านน้อยหนองหว้า 64.11 (ดี) 79.33 (ดีมาก) 15.22 62.82 (ดี) 74.13 (ดีมาก) 11.31 63.47 (ดี) 76.73 (ดี) 13.26 0 83 5.88 4.45 6.06 5.35
1031260448บ้านบาระแนะ 77.37 (ดีมาก) 76.00 (ดีมาก) -1.37 76.62 (ดีมาก) 79.20 (ดีมาก) 2.58 77.00 (ดีมาก) 77.60 (ดีมาก) 0.60 0 84 6.75 5.32 6.93 6.22
1031260449บ้านราษฎร์รักแดน 73.62 (ดี) 97.33 (ดีมาก) 23.71 67.00 (ดี) 74.33 (ดีมาก) 7.33 70.31 (ดี) 85.83 (ดี) 15.52 0 85 14.98 13.55 15.16 14.45
1031260450บ้านแท่นทัพไทย 96.57 (ดีมาก) 93.00 (ดีมาก) -3.57 88.57 (ดีมาก) 70.00 (ดีมาก) -18.57 92.57 (ดีมาก) 81.50 (ดีมาก) -11.07 0 86 10.65 9.22 10.83 10.12
1031260451บ้านผไทรวมพล 89.60 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) -1.60 72.80 (ดี) 64.50 (ดีมาก) -8.30 81.20 (ดีมาก) 76.25 (ดีมาก) -4.95 0 87 5.40 3.97 5.58 4.87
1031260587อนุบาลหนองกี่ 83.26 (ดีมาก) 86.47 (ดีมาก) 3.21 83.21 (ดีมาก) 89.21 (ดีมาก) 6.00 83.24 (ดีมาก) 87.84 (ดีมาก) 4.60 0 88 16.99 15.56 17.17 16.46
1031260588บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 70.88 (ดี) 76.40 (ดีมาก) 5.52 74.00 (ดี) 68.20 (ดีมาก) -5.80 72.44 (ดี) 72.30 (ดี) -0.14 0 89 1.45 0.02 1.63 0.92
1031260589ชุมชนบ้านดอนอะราง 91.25 (ดีมาก) 87.00 (ดีมาก) -4.25 89.25 (ดีมาก) 90.41 (ดีมาก) 1.16 90.25 (ดีมาก) 88.70 (ดีมาก) -1.55 0 90 17.85 16.42 18.03 17.32
1031260590บ้านโคกสะอาด 96.42 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) -10.42 65.28 (ดี) 86.28 (ดีมาก) 21.00 80.85 (ดีมาก) 86.14 (ดีมาก) 5.29 0 91 15.29 13.86 15.47 14.76
1031260591บ้านโนนขี้เหล็ก 80.10 (ดีมาก) 85.14 (ดีมาก) 5.04 73.20 (ดี) 79.00 (ดีมาก) 5.80 76.65 (ดีมาก) 82.07 (ดีมาก) 5.42 0 92 11.22 9.79 11.40 10.69
1031260592บ้านหนองกี่สุขสำราญ 82.19 (ดีมาก) 99.46 (ดีมาก) 17.27 75.48 (ดีมาก) 94.00 (ดีมาก) 18.52 78.83 (ดีมาก) 96.73 (ดีมาก) 17.90 0 93 25.88 24.45 26.06 25.35
1031260593บ้านบุกระสัง 65.66 (ดี) 80.00 (ดีมาก) 14.34 74.44 (ดี) 94.00 (ดีมาก) 19.56 70.05 (ดี) 87.00 (ดี) 16.95 0 94 16.15 14.72 16.33 15.62
1031260594บ้านสระขุด 88.80 (ดีมาก) 87.20 (ดีมาก) -1.60 83.70 (ดีมาก) 82.40 (ดีมาก) -1.30 86.25 (ดีมาก) 84.80 (ดีมาก) -1.45 0 95 13.95 12.52 14.13 13.42
1031260595ไตรคาม 86.46 (ดีมาก) 74.66 (ดี) -11.80 93.69 (ดีมาก) 73.66 (ดี) -20.03 90.07 (ดีมาก) 74.16 (ดีมาก) -15.91 0 96 3.31 1.88 3.49 2.78
1031260596บ้านหนองมัน 65.50 (ดี) 64.66 (ดี) -0.84 57.00 (ดี) 68.00 (ดี) 11.00 61.25 (ดี) 66.33 (ดี) 5.08 0 97 -4.52 -5.95 -4.34 -5.05
1031260597บ้านสระสะแก 96.26 (ดีมาก) 92.57 (ดีมาก) -3.69 77.46 (ดีมาก) 70.14 (ดีมาก) -7.32 86.86 (ดีมาก) 81.35 (ดีมาก) -5.51 0 98 10.50 9.07 10.68 9.97
1031260598บ้านคูขาดน้อย 68.40 (ดี) 68.00 (ดี) -0.40 61.60 (ดี) 72.57 (ดี) 10.97 65.00 (ดี) 70.28 (ดี) 5.28 0 99 -0.57 -2.00 -0.39 -1.10
1031260599วัดเย้ยปราสาท 73.27 (ดี) 68.46 (ดี) -4.81 57.09 (ดี) 84.92 (ดี) 27.83 65.18 (ดี) 76.69 (ดี) 11.51 0 100 5.84 4.41 6.02 5.31
1031260600บ้านขามน้อย 94.36 (ดีมาก) 90.14 (ดีมาก) -4.22 69.81 (ดี) 81.21 (ดีมาก) 11.40 82.09 (ดีมาก) 85.67 (ดีมาก) 3.58 0 101 14.82 13.39 15.00 14.29
1031260601บ้านสะเดาหวาน 76.25 (ดีมาก) 44.00 (พอใช้) -32.25 81.25 (ดีมาก) 41.33 (พอใช้) -39.92 78.75 (ดีมาก) 42.66 (ดีมาก) -36.09 0 102 -28.19 -29.62 -28.01 -28.72
1031260602บ้านหนองหว้า 89.00 (ดีมาก) 57.50 (ดี) -31.50 82.33 (ดีมาก) 61.00 (ดี) -21.33 85.66 (ดีมาก) 59.25 (ดีมาก) -26.41 0 103 -11.60 -13.03 -11.42 -12.13
1031260603บ้านหนองตาดำ 95.29 (ดีมาก) 94.35 (ดีมาก) -0.94 80.47 (ดีมาก) 83.52 (ดีมาก) 3.05 87.88 (ดีมาก) 88.94 (ดีมาก) 1.06 0 104 18.09 16.66 18.27 17.56
1031260604บ้านสระขาม 79.47 (ดีมาก) 90.93 (ดีมาก) 11.46 77.04 (ดีมาก) 92.80 (ดีมาก) 15.76 78.26 (ดีมาก) 91.86 (ดีมาก) 13.60 0 105 21.01 19.58 21.19 20.48
1031260605บ้านหนองกราด 94.66 (ดีมาก) 78.00 (ดีมาก) -16.66 81.33 (ดีมาก) 51.20 (ดีมาก) -30.13 88.00 (ดีมาก) 64.60 (ดีมาก) -23.40 0 106 -6.25 -7.68 -6.07 -6.78
1031260606บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 56.66 (ดี) 42.00 (พอใช้) -14.66 65.33 (ดี) 78.00 (พอใช้) 12.67 61.00 (ดี) 60.00 (ดี) -1.00 0 107 -10.85 -12.28 -10.67 -11.38
1031260607บ้านหนองไผ่ 92.25 (ดีมาก) 90.18 (ดีมาก) -2.07 87.75 (ดีมาก) 80.54 (ดีมาก) -7.21 90.00 (ดีมาก) 85.36 (ดีมาก) -4.64 0 108 14.51 13.08 14.69 13.98
1031260608บ้านนาจาน 72.20 (ดี) 73.20 (ดี) 1.00 77.80 (ดีมาก) 78.60 (ดี) 0.80 75.00 (ดีมาก) 75.90 (ดีมาก) 0.90 0 109 5.05 3.62 5.23 4.52
1031260609บ้านลุงขี้หนู 68.44 (ดี) 71.69 (ดี) 3.25 59.55 (ดี) 59.23 (ดี) -0.32 64.00 (ดี) 65.46 (ดี) 1.46 0 110 -5.39 -6.82 -5.21 -5.92
1031260610จตุคามราษฎร์วิทยา 77.66 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) 10.34 70.66 (ดี) 86.80 (ดีมาก) 16.14 74.16 (ดี) 87.40 (ดี) 13.24 0 111 16.55 15.12 16.73 16.02
1031260611บ้านเพชรเจริญพัฒนา 58.00 (ดี) 63.00 (ดี) 5.00 55.00 (ดี) 62.66 (ดี) 7.66 56.50 (ดี) 62.83 (ดี) 6.33 0 112 -8.02 -9.45 -7.84 -8.55
1031260612บ้านโคกกระชาย 77.50 (ดีมาก) 81.55 (ดีมาก) 4.05 70.50 (ดี) 68.00 (ดีมาก) -2.50 74.00 (ดี) 74.77 (ดี) 0.77 0 113 3.92 2.49 4.10 3.39
1031260613บ้านหนองหัวหมู 84.25 (ดีมาก) 59.00 (ดี) -25.25 77.50 (ดีมาก) 69.00 (ดี) -8.50 80.87 (ดีมาก) 64.00 (ดีมาก) -16.87 0 114 -6.85 -8.28 -6.67 -7.38
1031260614บ้านหนองม่วง 85.50 (ดีมาก) 78.50 (ดีมาก) -7.00 77.16 (ดีมาก) 84.00 (ดีมาก) 6.84 81.33 (ดีมาก) 81.25 (ดีมาก) -0.08 0 115 10.40 8.97 10.58 9.87
1031260615บ้านโคกสว่าง 84.16 (ดีมาก) 60.44 (ดี) -23.72 71.00 (ดี) 65.11 (ดี) -5.89 77.58 (ดีมาก) 62.77 (ดีมาก) -14.81 0 116 -8.08 -9.51 -7.90 -8.61
1031260616บ้านโคกลอย 86.28 (ดีมาก) 66.90 (ดี) -19.38 82.85 (ดีมาก) 52.72 (ดี) -30.13 84.57 (ดีมาก) 59.81 (ดีมาก) -24.76 0 117 -11.04 -12.47 -10.86 -11.57
1031260617บ้านสระตะเคียน 66.80 (ดี) 51.50 (ดี) -15.30 71.20 (ดี) 76.50 (ดี) 5.30 69.00 (ดี) 64.00 (ดี) -5.00 0 118 -6.85 -8.28 -6.67 -7.38
1031260618บ้านตะกรุมทอง 93.60 (ดีมาก) 93.20 (ดีมาก) -0.40 73.60 (ดี) 64.00 (ดีมาก) -9.60 83.60 (ดีมาก) 78.60 (ดีมาก) -5.00 0 119 7.75 6.32 7.93 7.22
1031260619บ้านโนนพะไล 96.00 (ดีมาก) 100.00 (ดีมาก) 4.00 92.00 (ดีมาก) 80.00 (ดีมาก) -12.00 94.00 (ดีมาก) 90.00 (ดีมาก) -4.00 0 120 19.15 17.72 19.33 18.62
1031260620บ้านโคกสูงคูขาด 90.50 (ดีมาก) 86.50 (ดีมาก) -4.00 85.25 (ดีมาก) 87.00 (ดีมาก) 1.75 87.87 (ดีมาก) 86.75 (ดีมาก) -1.12 0 121 15.90 14.47 16.08 15.37
1031260621มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 60.00 (ดี) 42.60 (พอใช้) -17.40 70.50 (ดี) 61.60 (พอใช้) -8.90 65.25 (ดี) 52.10 (ดี) -13.15 0 122 -18.75 -20.18 -18.57 -19.28
1031260622อนุบาลปะคำ 76.20 (ดีมาก) 83.11 (ดีมาก) 6.91 75.80 (ดีมาก) 71.76 (ดีมาก) -4.04 76.00 (ดีมาก) 77.44 (ดีมาก) 1.44 0 123 6.59 5.16 6.77 6.06
1031260623บ้านสุขสำราญ 84.32 (ดีมาก) 94.00 (ดีมาก) 9.68 62.12 (ดี) 87.45 (ดีมาก) 25.33 73.22 (ดี) 90.72 (ดี) 17.50 0 124 19.87 18.44 20.05 19.34
1031260624บ้านหูทำนบ 84.14 (ดีมาก) 74.60 (ดี) -9.54 72.96 (ดี) 70.26 (ดี) -2.70 78.55 (ดีมาก) 72.43 (ดีมาก) -6.12 0 125 1.58 0.15 1.76 1.05
1031260625บ้านหนองต้อ 77.33 (ดีมาก) 63.25 (ดี) -14.08 72.66 (ดี) 63.75 (ดี) -8.91 75.00 (ดีมาก) 63.50 (ดีมาก) -11.50 0 126 -7.35 -8.78 -7.17 -7.88
1031260626บ้านทุ่งไผ่ 100.00 (ดีมาก) 69.00 (ดี) -31.00 80.66 (ดีมาก) 62.50 (ดี) -18.16 90.33 (ดีมาก) 65.75 (ดีมาก) -24.58 0 127 -5.10 -6.53 -4.92 -5.63
1031260627บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 88.30 (ดีมาก) 75.36 (ดีมาก) -12.94 81.23 (ดีมาก) 74.80 (ดีมาก) -6.43 84.76 (ดีมาก) 75.08 (ดีมาก) -9.68 0 128 4.23 2.80 4.41 3.70
1031260628บ้านกองพระทราย 78.00 (ดีมาก) 45.42 (พอใช้) -32.58 65.20 (ดี) 61.14 (พอใช้) -4.06 71.60 (ดี) 53.28 (ดี) -18.32 0 129 -17.57 -19.00 -17.39 -18.10
1031260629บ้านโคกงิ้ว 81.00 (ดีมาก) 88.50 (ดีมาก) 7.50 69.00 (ดี) 80.00 (ดีมาก) 11.00 75.00 (ดีมาก) 84.25 (ดีมาก) 9.25 0 130 13.40 11.97 13.58 12.87
1031260630บ้านไทยเจริญ 93.60 (ดีมาก) 74.33 (ดี) -19.27 82.40 (ดีมาก) 70.66 (ดี) -11.74 88.00 (ดีมาก) 72.50 (ดีมาก) -15.50 0 131 1.65 0.22 1.83 1.12
1031260631บ้านโคกสมบูรณ์ 92.33 (ดีมาก) 66.40 (ดี) -25.93 94.66 (ดีมาก) 70.00 (ดี) -24.66 93.50 (ดีมาก) 68.20 (ดีมาก) -25.30 0 132 -2.65 -4.08 -2.47 -3.18
1031260632บ้านโคกลอย 83.14 (ดีมาก) 62.40 (ดี) -20.74 83.57 (ดีมาก) 75.40 (ดี) -8.17 83.35 (ดีมาก) 68.90 (ดีมาก) -14.45 0 133 -1.95 -3.38 -1.77 -2.48
1031260633บ้านหนองน้ำขุ่น 70.44 (ดี) 81.60 (ดีมาก) 11.16 69.55 (ดี) 83.20 (ดีมาก) 13.65 70.00 (ดี) 82.40 (ดี) 12.40 0 134 11.55 10.12 11.73 11.02
1031260634ชุมชนบ้านดอนนางงาม 82.37 (ดีมาก) 76.60 (ดีมาก) -5.77 73.18 (ดี) 70.26 (ดีมาก) -2.92 77.78 (ดีมาก) 73.43 (ดีมาก) -4.35 0 135 2.58 1.15 2.76 2.05
1031260635บ้านเทพพัฒนา 84.00 (ดีมาก) 81.38 (ดีมาก) -2.62 86.90 (ดีมาก) 73.69 (ดีมาก) -13.21 85.45 (ดีมาก) 77.53 (ดีมาก) -7.92 0 136 6.68 5.25 6.86 6.15
1031260636บ้านปลื้มพัฒนา 98.57 (ดีมาก) 88.47 (ดีมาก) -10.10 85.21 (ดีมาก) 78.19 (ดีมาก) -7.02 91.89 (ดีมาก) 83.33 (ดีมาก) -8.56 0 137 12.48 11.05 12.66 11.95
1031260637บ้านหินโคน 43.14 (พอใช้) 17.12 (ปรับปรุง) -26.02 36.14 (พอใช้) 40.62 (ปรับปรุง) 4.48 39.64 (พอใช้) 28.87 (พอใช้) -10.77 0 138 -41.98 -43.41 -41.80 -42.51
1031260638บ้านโคกเขาพัฒนา 97.43 (ดีมาก) 82.00 (ดีมาก) -15.43 93.43 (ดีมาก) 85.64 (ดีมาก) -7.79 95.43 (ดีมาก) 83.82 (ดีมาก) -11.61 0 139 12.97 11.54 13.15 12.44
1031260639ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 99.33 (ดีมาก) 95.00 (ดีมาก) -4.33 97.86 (ดีมาก) 89.46 (ดีมาก) -8.40 98.60 (ดีมาก) 92.23 (ดีมาก) -6.37 0 140 21.38 19.95 21.56 20.85
1031260660อนุบาลหนองหงส์ 92.92 (ดีมาก) 87.84 (ดีมาก) -5.08 97.84 (ดีมาก) 91.93 (ดีมาก) -5.91 95.38 (ดีมาก) 89.89 (ดีมาก) -5.49 0 141 19.04 17.61 19.22 18.51
1031260661บ้านศรีม่วงแดง 94.76 (ดีมาก) 82.52 (ดีมาก) -12.24 71.07 (ดี) 66.42 (ดีมาก) -4.65 82.92 (ดีมาก) 74.47 (ดีมาก) -8.45 0 142 3.62 2.19 3.80 3.09
1031260662บ้านโนนสูงน้อย 82.55 (ดีมาก) 80.33 (ดีมาก) -2.22 83.55 (ดีมาก) 91.66 (ดีมาก) 8.11 83.05 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) 2.95 0 143 15.15 13.72 15.33 14.62
1031260663บ้านศรีภูมิ 90.85 (ดีมาก) 77.64 (ดีมาก) -13.21 57.57 (ดี) 82.70 (ดีมาก) 25.13 74.21 (ดี) 80.17 (ดี) 5.96 0 144 9.32 7.89 9.50 8.79
1031260664บ้านกระเบื้อง 96.40 (ดีมาก) 62.57 (ดี) -33.83 64.80 (ดี) 65.14 (ดี) 0.34 80.60 (ดีมาก) 63.85 (ดีมาก) -16.75 0 145 -7.00 -8.43 -6.82 -7.53
1031260665บ้านไทยสามัคคี 79.14 (ดีมาก) 69.75 (ดี) -9.39 88.00 (ดีมาก) 85.75 (ดี) -2.25 83.57 (ดีมาก) 77.75 (ดีมาก) -5.82 0 146 6.90 5.47 7.08 6.37
1031260666บ้านหนองบัวลี 81.44 (ดีมาก) 83.11 (ดีมาก) 1.67 83.00 (ดีมาก) 80.66 (ดีมาก) -2.34 82.22 (ดีมาก) 81.88 (ดีมาก) -0.34 0 147 11.03 9.60 11.21 10.50
1031260667บ้านหนองกวางทอง 83.05 (ดีมาก) 62.73 (ดี) -20.32 69.15 (ดี) 50.94 (ดี) -18.21 76.10 (ดีมาก) 56.84 (ดีมาก) -19.26 0 148 -14.01 -15.44 -13.83 -14.54
1031260668วัดโนนศรีคูณ 67.80 (ดี) 94.50 (ดีมาก) 26.70 66.40 (ดี) 94.75 (ดีมาก) 28.35 67.10 (ดี) 94.62 (ดี) 27.52 0 149 23.77 22.34 23.95 23.24
1031260669บ้านห้วยก้อม 68.00 (ดี) 80.60 (ดีมาก) 12.60 66.00 (ดี) 60.20 (ดีมาก) -5.80 67.00 (ดี) 70.40 (ดี) 3.40 0 150 -0.45 -1.88 -0.27 -0.98
1031260670บ้านหนองกก 28.00 (พอใช้) 68.00 (ดี) 40.00 48.00 (พอใช้) 70.00 (ดี) 22.00 38.00 (พอใช้) 69.00 (พอใช้) 31.00 0 151 -1.85 -3.28 -1.67 -2.38
1031260671บ้านไทรออ 67.00 (ดี) 50.00 (ดี) -17.00 64.50 (ดี) 58.00 (ดี) -6.50 65.75 (ดี) 54.00 (ดี) -11.75 0 152 -16.85 -18.28 -16.67 -17.38
1031260672วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 80.61 (ดีมาก) 59.00 (ดี) -21.61 65.69 (ดี) 60.33 (ดี) -5.36 73.15 (ดี) 59.66 (ดี) -13.49 0 153 -11.19 -12.62 -11.01 -11.72
1031260673บ้านนายาวสามัคคี 60.40 (ดี) 76.00 (ดีมาก) 15.60 60.00 (ดี) 80.80 (ดีมาก) 20.80 60.20 (ดี) 78.40 (ดี) 18.20 0 154 7.55 6.12 7.73 7.02
1031260674เบญจมาศกุญชร 87.07 (ดีมาก) 71.85 (ดี) -15.22 80.15 (ดีมาก) 68.57 (ดี) -11.58 83.61 (ดีมาก) 70.21 (ดีมาก) -13.40 0 155 -0.64 -2.07 -0.46 -1.17
1031260675บ้านหนองโคลน 69.40 (ดี) 60.57 (ดี) -8.83 64.40 (ดี) 83.42 (ดี) 19.02 66.90 (ดี) 72.00 (ดี) 5.10 0 156 1.15 -0.28 1.33 0.62
1031260676บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 83.33 (ดีมาก) 76.57 (ดีมาก) -6.76 85.33 (ดีมาก) 76.85 (ดีมาก) -8.48 84.33 (ดีมาก) 76.71 (ดีมาก) -7.62 0 157 5.86 4.43 6.04 5.33
1031260677บ้านหนองเต่า 59.33 (ดี) 63.00 (ดี) 3.67 56.66 (ดี) 72.00 (ดี) 15.34 58.00 (ดี) 67.50 (ดี) 9.50 0 158 -3.35 -4.78 -3.17 -3.88
1031260678บ้านขามเสม็ดบำรุง 79.84 (ดีมาก) 90.44 (ดีมาก) 10.60 71.58 (ดี) 92.44 (ดีมาก) 20.86 75.71 (ดีมาก) 91.44 (ดีมาก) 15.73 0 159 20.59 19.16 20.77 20.06
1031260679บ้านชุมแสง 75.33 (ดีมาก) 54.80 (ดี) -20.53 57.33 (ดี) 60.93 (ดี) 3.60 66.33 (ดี) 57.86 (ดี) -8.47 0 160 -12.99 -14.42 -12.81 -13.52
1031260680บ้านหนองตะคร้อ 99.00 (ดีมาก) 95.71 (ดีมาก) -3.29 78.50 (ดีมาก) 68.57 (ดีมาก) -9.93 88.75 (ดีมาก) 82.14 (ดีมาก) -6.61 0 161 11.29 9.86 11.47 10.76
1031260681บ้านโคกปราสาท 98.40 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) -12.40 72.80 (ดี) 72.00 (ดีมาก) -0.80 85.60 (ดีมาก) 79.00 (ดีมาก) -6.60 0 162 8.15 6.72 8.33 7.62
1031260682บ้านหนองย่างหมู 94.00 (ดีมาก) 82.00 (ดีมาก) -12.00 70.00 (ดี) 69.00 (ดีมาก) -1.00 82.00 (ดีมาก) 75.50 (ดีมาก) -6.50 0 163 4.65 3.22 4.83 4.12
1031260683บ้านฝ้าย 81.44 (ดีมาก) 84.86 (ดีมาก) 3.42 76.56 (ดีมาก) 83.65 (ดีมาก) 7.09 79.00 (ดีมาก) 84.26 (ดีมาก) 5.26 0 164 13.41 11.98 13.59 12.88
1031260684ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา" 81.68 (ดีมาก) 83.52 (ดีมาก) 1.84 80.42 (ดีมาก) 92.09 (ดีมาก) 11.67 81.05 (ดีมาก) 87.80 (ดีมาก) 6.75 0 165 16.95 15.52 17.13 16.42
1031260685วัดห้วยหิน 81.33 (ดีมาก) 79.42 (ดีมาก) -1.91 74.00 (ดี) 78.57 (ดีมาก) 4.57 77.66 (ดีมาก) 79.00 (ดีมาก) 1.34 0 166 8.15 6.72 8.33 7.62
1031260686บ้านหนองเพชร 71.27 (ดี) 78.80 (ดีมาก) 7.53 90.36 (ดีมาก) 83.20 (ดีมาก) -7.16 80.81 (ดีมาก) 81.00 (ดีมาก) 0.19 0 167 10.15 8.72 10.33 9.62
1031260687บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 64.61 (ดี) 78.00 (ดีมาก) 13.39 73.53 (ดี) 84.00 (ดีมาก) 10.47 69.07 (ดี) 81.00 (ดี) 11.93 0 168 10.15 8.72 10.33 9.62
1031260688บ้านสำราญ 98.75 (ดีมาก) 92.00 (ดีมาก) -6.75 87.25 (ดีมาก) 70.80 (ดีมาก) -16.45 93.00 (ดีมาก) 81.40 (ดีมาก) -11.60 0 169 10.55 9.12 10.73 10.02
1031260689บ้านโคกโสนทองวิทยา 88.85 (ดีมาก) 65.00 (ดี) -23.85 85.42 (ดีมาก) 73.00 (ดี) -12.42 87.14 (ดีมาก) 69.00 (ดีมาก) -18.14 0 170 -1.85 -3.28 -1.67 -2.38
1031260690บ้านโพธิ์ทอง 86.66 (ดีมาก) 85.75 (ดีมาก) -0.91 80.22 (ดีมาก) 81.25 (ดีมาก) 1.03 83.44 (ดีมาก) 83.50 (ดีมาก) 0.06 0 171 12.65 11.22 12.83 12.12
1031260730อนุบาลโนนสุวรรณ 70.96 (ดี) 81.13 (ดีมาก) 10.17 59.75 (ดี) 87.81 (ดีมาก) 28.06 65.35 (ดี) 84.47 (ดี) 19.12 0 172 13.62 12.19 13.80 13.09
1031260731บ้านโกรกแก้ว 91.75 (ดีมาก) 83.00 (ดีมาก) -8.75 79.00 (ดีมาก) 78.75 (ดีมาก) -0.25 85.37 (ดีมาก) 80.87 (ดีมาก) -4.50 0 173 10.02 8.59 10.20 9.49
1031260732วราวัฒนา 94.00 (ดีมาก) 94.13 (ดีมาก) 0.13 75.33 (ดีมาก) 61.60 (ดีมาก) -13.73 84.66 (ดีมาก) 77.86 (ดีมาก) -6.80 0 174 7.01 5.58 7.19 6.48
1031260733บ้านอุบลสามัคคี 98.36 (ดีมาก) 94.85 (ดีมาก) -3.51 83.63 (ดีมาก) 94.28 (ดีมาก) 10.65 91.00 (ดีมาก) 94.57 (ดีมาก) 3.57 0 175 23.72 22.29 23.90 23.19
1031260734บ้านขลุงไผ่ 93.06 (ดีมาก) 90.93 (ดีมาก) -2.13 90.26 (ดีมาก) 84.26 (ดีมาก) -6.00 91.66 (ดีมาก) 87.60 (ดีมาก) -4.06 0 176 16.75 15.32 16.93 16.22
1031260735บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 91.88 (ดีมาก) 69.78 (ดี) -22.10 83.49 (ดีมาก) 71.36 (ดี) -12.13 87.68 (ดีมาก) 70.57 (ดีมาก) -17.11 0 177 -0.28 -1.71 -0.10 -0.81
1031260736บ้านทุ่งจังหัน 80.30 (ดีมาก) 71.87 (ดี) -8.43 65.75 (ดี) 80.25 (ดี) 14.50 73.03 (ดี) 76.06 (ดี) 3.03 0 178 5.21 3.78 5.39 4.68
1031260737บ้านดอนสมบูรณ์ 91.03 (ดีมาก) 81.41 (ดีมาก) -9.62 83.31 (ดีมาก) 86.11 (ดีมาก) 2.80 87.17 (ดีมาก) 83.76 (ดีมาก) -3.41 0 179 12.91 11.48 13.09 12.38
1031260738บ้านม่วงงาม 80.25 (ดีมาก) 66.80 (ดี) -13.45 95.00 (ดีมาก) 93.20 (ดี) -1.80 87.62 (ดีมาก) 80.00 (ดีมาก) -7.62 0 180 9.15 7.72 9.33 8.62
1031260777อนุบาลโนนดินแดง 77.60 (ดีมาก) 74.85 (ดี) -2.75 68.00 (ดี) 80.97 (ดี) 12.97 72.80 (ดี) 77.91 (ดี) 5.11 0 181 7.06 5.63 7.24 6.53
1031260778บ้านส้มป่อย 78.22 (ดีมาก) 78.00 (ดีมาก) -0.22 82.22 (ดีมาก) 74.50 (ดีมาก) -7.72 80.22 (ดีมาก) 76.25 (ดีมาก) -3.97 0 182 5.40 3.97 5.58 4.87
1031260779บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 88.80 (ดีมาก) 69.33 (ดี) -19.47 73.20 (ดี) 59.46 (ดี) -13.74 81.00 (ดีมาก) 64.40 (ดีมาก) -16.60 0 183 -6.45 -7.88 -6.27 -6.98
1031260780บ้านคลองหิน 78.62 (ดีมาก) 70.95 (ดี) -7.67 62.50 (ดี) 72.76 (ดี) 10.26 70.56 (ดี) 71.85 (ดี) 1.29 0 184 1.00 -0.43 1.18 0.47
1031260781บ้านน้อยสะแกกวน 96.30 (ดีมาก) 89.87 (ดีมาก) -6.43 76.61 (ดีมาก) 88.00 (ดีมาก) 11.39 86.46 (ดีมาก) 88.93 (ดีมาก) 2.47 0 185 18.08 16.65 18.26 17.55
1031260782บ้านป่าไม้สหกรณ์ 95.80 (ดีมาก) 92.92 (ดีมาก) -2.88 90.00 (ดีมาก) 90.00 (ดีมาก) 92.90 (ดีมาก) 91.46 (ดีมาก) -1.44 0 186 20.61 19.18 20.79 20.08
1031260783บ้านลำนางรอง 85.70 (ดีมาก) 67.89 (ดี) -17.81 71.11 (ดี) 67.26 (ดี) -3.85 78.41 (ดีมาก) 67.57 (ดีมาก) -10.84 0 187 -3.28 -4.71 -3.10 -3.81
1031260784บ้านหนองเสม็ด 72.36 (ดี) 72.40 (ดี) 0.04 51.09 (ดี) 79.00 (ดี) 27.91 61.72 (ดี) 75.70 (ดี) 13.98 0 188 4.85 3.42 5.03 4.32
1031260785บ้านคลองโป่ง 99.40 (ดีมาก) 98.00 (ดีมาก) -1.40 92.40 (ดีมาก) 72.58 (ดีมาก) -19.82 95.90 (ดีมาก) 85.29 (ดีมาก) -10.61 0 189 14.44 13.01 14.62 13.91
1031260786บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 68.00 (ดี) 66.33 (ดี) -1.67 73.75 (ดี) 74.66 (ดี) 0.91 70.87 (ดี) 70.50 (ดี) -0.37 0 190 -0.35 -1.78 -0.17 -0.88
1031260787บ้านซับคะนิง 90.81 (ดีมาก) 75.73 (ดีมาก) -15.08 75.77 (ดีมาก) 67.60 (ดีมาก) -8.17 83.29 (ดีมาก) 71.66 (ดีมาก) -11.63 0 191 0.81 -0.62 0.99 0.28
1031260788บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 67.53 (ดี) 79.77 (ดีมาก) 12.24 51.84 (ดี) 86.88 (ดีมาก) 35.04 59.69 (ดี) 83.33 (ดี) 23.64 0 192 12.48 11.05 12.66 11.95
1031260806วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 98.55 (ดีมาก) 81.60 (ดีมาก) -16.95 86.75 (ดีมาก) 83.65 (ดีมาก) -3.10 92.65 (ดีมาก) 82.62 (ดีมาก) -10.03 0 193 11.77 10.34 11.95 11.24
1031260807บ้านตะโก "วันครู 2501" 85.60 (ดีมาก) 67.84 (ดี) -17.76 87.00 (ดีมาก) 72.40 (ดี) -14.60 86.30 (ดีมาก) 70.12 (ดีมาก) -16.18 0 194 -0.73 -2.16 -0.55 -1.26
1031260808บ้านดอนไม้ไฟ 91.05 (ดีมาก) 73.06 (ดี) -17.99 72.70 (ดี) 83.33 (ดี) 10.63 81.88 (ดีมาก) 78.20 (ดีมาก) -3.68 0 195 7.35 5.92 7.53 6.82
1031260809บ้านโคกยาง 78.52 (ดีมาก) 79.00 (ดีมาก) 0.48 73.65 (ดี) 67.38 (ดีมาก) -6.27 76.08 (ดีมาก) 73.19 (ดีมาก) -2.89 0 196 2.34 0.91 2.52 1.81
1031260810บ้านเขว้า 98.22 (ดีมาก) 90.40 (ดีมาก) -7.82 87.77 (ดีมาก) 85.80 (ดีมาก) -1.97 93.00 (ดีมาก) 88.10 (ดีมาก) -4.90 0 197 17.25 15.82 17.43 16.72
1031260811บ้านบัวตะเคียน 97.20 (ดีมาก) 86.25 (ดีมาก) -10.95 85.60 (ดีมาก) 68.00 (ดีมาก) -17.60 91.40 (ดีมาก) 77.12 (ดีมาก) -14.28 0 198 6.27 4.84 6.45 5.74
1031260812บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 77.28 (ดีมาก) 75.83 (ดีมาก) -1.45 87.71 (ดีมาก) 78.16 (ดีมาก) -9.55 82.50 (ดีมาก) 77.00 (ดีมาก) -5.50 0 199 6.15 4.72 6.33 5.62
1031260813บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 82.66 (ดีมาก) 81.17 (ดีมาก) -1.49 84.13 (ดีมาก) 79.88 (ดีมาก) -4.25 83.40 (ดีมาก) 80.52 (ดีมาก) -2.88 0 200 9.67 8.24 9.85 9.14
1031260814บ้านสี่เหลี่ยม 51.50 (ดี) 69.00 (ดี) 17.50 76.25 (ดีมาก) 60.60 (ดี) -15.65 63.87 (ดี) 64.80 (ดี) 0.93 0 201 -6.05 -7.48 -5.87 -6.58
1031260815บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 76.12 (ดีมาก) 82.80 (ดีมาก) 6.68 77.50 (ดีมาก) 78.00 (ดีมาก) 0.50 76.81 (ดีมาก) 80.40 (ดีมาก) 3.59 0 202 9.55 8.12 9.73 9.02
1031260816ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก) 85.66 (ดีมาก) 89.66 (ดีมาก) 4.00 75.00 (ดีมาก) 90.66 (ดีมาก) 15.66 80.33 (ดีมาก) 90.16 (ดีมาก) 9.83 0 203 19.31 17.88 19.49 18.78
1031260817บ้านถาวร 95.53 (ดีมาก) 86.85 (ดีมาก) -8.68 88.15 (ดีมาก) 85.57 (ดีมาก) -2.58 91.84 (ดีมาก) 86.21 (ดีมาก) -5.63 0 204 15.36 13.93 15.54 14.83
1031260818บ้านยายคำ 91.71 (ดีมาก) 88.25 (ดีมาก) -3.46 79.14 (ดีมาก) 69.00 (ดีมาก) -10.14 85.42 (ดีมาก) 78.62 (ดีมาก) -6.80 0 205 7.77 6.34 7.95 7.24
1031260819ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) 70.58 (ดี) 74.33 (ดี) 3.75 77.05 (ดีมาก) 70.16 (ดี) -6.89 73.82 (ดี) 72.25 (ดี) -1.57 0 206 1.40 -0.03 1.58 0.87
1031260820วัดสุขสำราญ 95.50 (ดีมาก) 25.00 (พอใช้) -70.50 86.00 (ดีมาก) 48.25 (พอใช้) -37.75 90.75 (ดีมาก) 36.62 (ดีมาก) -54.13 0 207 -34.23 -35.66 -34.05 -34.76
1031260821อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ 90.00 (ดีมาก) 95.53 (ดีมาก) 5.53 81.93 (ดีมาก) 95.44 (ดีมาก) 13.51 85.96 (ดีมาก) 95.48 (ดีมาก) 9.52 0 208 24.63 23.20 24.81 24.10
1031260822บ้านโนนศิลา 88.00 (ดีมาก) 78.00 (ดีมาก) -10.00 81.00 (ดีมาก) 82.72 (ดีมาก) 1.72 84.50 (ดีมาก) 80.36 (ดีมาก) -4.14 0 209 9.51 8.08 9.69 8.98
1031260823บ้านโนนทอง 87.00 (ดีมาก) 90.00 (ดีมาก) 3.00 84.00 (ดีมาก) 82.00 (ดีมาก) -2.00 85.50 (ดีมาก) 86.00 (ดีมาก) 0.50 0 210 15.15 13.72 15.33 14.62
1031260824บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 79.00 (ดีมาก) 70.93 (ดี) -8.07 65.85 (ดี) 62.93 (ดี) -2.92 72.42 (ดี) 66.93 (ดี) -5.49 0 211 -3.92 -5.35 -3.74 -4.45