สพป.บร3. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
310300052602491031260249 บ้านเสลาชุมแสงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง222766----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300062602531031260253 บ้านทุ่งโพธิ์ชุมแสงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง383826----120913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300072602541031260254 บ้านโคกมะค่าชุมแสงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง362856633--1841117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300132602561031260256 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยาทรัพย์พระยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง72516----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300142602571031260257 บ้านเสลาโสรงทรัพย์พระยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง142596----7389-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300152602501031260250 บ้านโคกยางหนองตาสีทรัพย์พระยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง3821246635--2251317-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300162602521031260252 บ้านแท่นบัลลังก์ทรัพย์พระยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง3721086493--1941118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300172602511031260251 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)ทุ่งแสงทองนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง4521016----146818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300182602551031260255 บ้านทุ่งใหญ่ทุ่งแสงทองนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง3421096----143818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300452602621031260262 บ้านสระประดู่หนองมะค่าหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง21226----2473-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300462602591031260259 บ้านหนองโบสถ์หนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง6621998884--3531425-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310300472602601031260260 บ้านหนองทองลิ่มหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง61421112966--3682217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4