สพป.บร3. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
310300072602541031260254 บ้านโคกมะค่าชุมแสงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง362856633--1841117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300152602501031260250 บ้านโคกยางหนองตาสีทรัพย์พระยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง3821246635--2251317-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300162602521031260252 บ้านแท่นบัลลังก์ทรัพย์พระยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง3721086493--1941118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300252602141031260214 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนางรองนครนางรอง2921076733--2091119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300302602581031260258 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)ลำไทรโยงนางรองลุ่มลำมาศ272986683--1931118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300312602611031260261 บ้านหนองตะลุมปุ๊กลำไทรโยงนางรองลุ่มลำมาศ292886393--1561114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300322602271031260227 วัดน้ำไหลสะเดานางรองสะเดาไทรงาม282986683--1941118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300332602281031260228 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)สะเดานางรองสะเดาไทรงาม3421026673--2031118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300342602291031260229 บ้านหนองแช่ไม้สะเดานางรองสะเดาไทรงาม252956493--1691115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300412602671031260267 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)หนองไทรนางรองสะเดาไทรงาม5621666883--3101128-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310300462602591031260259 บ้านหนองโบสถ์หนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง6621998884--3531425-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310300472602601031260260 บ้านหนองทองลิ่มหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง61421112966--3682217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310300532602341031260234 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)หนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์3331016252--1591114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300562602631031260263 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)หัวถนนนางรองลุ่มลำมาศ6231196703--2511221-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300592606151031260615 บ้านโคกสว่างโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสัง192876393--1451113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300602606161031260616 บ้านโคกลอยโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสัง3321016503--1841117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300662606201031260620 บ้านโคกสูงคูขาดโคกสูงหนองกี่สว่างสูงกระสัง232676463--1361112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300682605891031260589 ชุมชนบ้านดอนอะรางดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็น64324712723--3831821-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310300692605901031260590 บ้านโคกสะอาดดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็น302916363--1571114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300702605911031260591 บ้านโนนขี้เหล็กดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็น4021236413--2041119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300792605941031260594 บ้านสระขุดทุ่งกระเต็นหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็น222996363--1571114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300812605931031260593 บ้านบุกระสังบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสัง5021346693--2531123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300832605971031260597 บ้านสระสะแกบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสัง3921186693--2261121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300842606041031260604 บ้านสระขามเมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย6821576703--2951127-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300902605991031260599 วัดเย้ยปราสาทเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนา322866323--1501114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300912606001031260600 บ้านขามน้อยเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนา6931346653--2681222-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300922606031031260603 บ้านหนองตาดำเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนา5231236633--2381220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300942604301031260430 บ้านหนองหมีโคกว่านละหานทรายละหานทราย402986443--1821117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301002604261031260426 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ตาจงละหานทรายตาจง182806543--1521114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301022604181031260418 ชุมชนวัดชุมพรตาจงละหานทรายตาจง834283121465--5122124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
310301042604201031260420 บ้านโคกตาพรมตาจงละหานทรายตาจง313636343--1281211-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301102604341031260434 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายสำโรงใหม่ละหานทรายสำโรงใหม่1044341131876--6322327-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
310301112604351031260435 บ้านโคกไม้แดงสำโรงใหม่ละหานทรายสำโรงใหม่232876513--1611115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301132604411031260441 บ้านสันติสุขสำโรงใหม่ละหานทรายสำโรงใหม่4121186483--2071119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301162604371031260437 บ้านตากองหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่232966573--1761116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301182604391031260439 บ้านหนองตะครองหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่4421517613--2561221-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301192604421031260442 บ้านปากช่องหนองแวงละหานทรายหนองแวง673245121096--4212120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301212604441031260444 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)หนองแวงละหานทรายหนองแวง3921326643--2351121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301232604461031260446 บ้านหนองหว้าหนองแวงละหานทรายหนองแวง4021306673--2371122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301242604481031260448 บ้านบาระแนะหนองแวงละหานทรายหนองแวง322986483--1781116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301252604491031260449 บ้านราษฎร์รักแดนหนองแวงละหานทรายหนองแวง352776232--1351014-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301262604501031260450 บ้านแท่นทัพไทยหนองแวงละหานทรายหนองแวง302876443--1611115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301282606351031260635 บ้านเทพพัฒนาโคกมะม่วงปะคำมะม่วงเจริญ272986583--1831117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301292606361031260636 บ้านปลื้มพัฒนาโคกมะม่วงปะคำมะม่วงเจริญ6121926703--3231129-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301302606371031260637 บ้านหินโคนโคกมะม่วงปะคำมะม่วงเจริญ4621076813--2341121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301312606381031260638 บ้านโคกเขาพัฒนาโคกมะม่วงปะคำมะม่วงเจริญ644222111136--3992119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301322606391031260639 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)โคกมะม่วงปะคำมะม่วงเจริญ3921286793--2461122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301332606321031260632 บ้านโคกลอยไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญ3431196533--2061217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301392606221031260622 อนุบาลปะคำปะคำปะคำปะคำ443256121096--4092119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301402606331031260633 บ้านหนองน้ำขุ่นหนองบัวปะคำปะคำ2621326603--2181120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301412606341031260634 ชุมชนบ้านดอนนางงามหนองบัวปะคำปะคำ75326491496--4881827-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301422606231031260623 บ้านสุขสำราญหูทำนบปะคำปะคำ5922046763--3391131-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301432606271031260627 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังหูทำนบปะคำปะคำ4721367623--2451220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301442606241031260624 บ้านหูทำนบหูทำนบปะคำปะคำ49218910883--3261522-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301492606781031260678 บ้านขามเสม็ดบำรุงไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทย673244121186--4292120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301522606811031260681 บ้านโคกปราสาทเมืองฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทย142546343--102119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301532606821031260682 บ้านหนองย่างหมูเมืองฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทย3421306693--2331121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301542606831031260683 บ้านฝ้ายเมืองฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทย4121558703--2661320-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301552606671031260667 บ้านหนองกวางทองสระแก้วหนองหงส์หนองหงส์4621496695--2641320-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301572606741031260674 เบญจมาศกุญชรสระทองหนองหงส์เสาทอง252896323--1461113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301582606751031260675 บ้านหนองโคลนสระทองหนองหงส์เสาทอง192726623--1531114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301612606731031260673 บ้านนายาวสามัคคีเสาเดียวหนองหงส์เสาทอง82396222--69107-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301642606681031260668 วัดโนนศรีคูณเสาเดียวหนองหงส์เสาทอง4521206513--2161120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301672606611031260661 บ้านศรีม่วงแดงหนองชัยศรีหนองหงส์หนองหงส์4421256723--2411122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301682606621031260662 บ้านโนนสูงน้อยหนองชัยศรีหนองหงส์หนองหงส์3121356783--2441122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301692606631031260663 บ้านศรีภูมิหนองชัยศรีหนองหงส์หนองหงส์3321086623--2031118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301702606841031260684 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"ห้วยหินหนองหงส์ห้วยหิน3421186443--1961118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301792607351031260735 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ดงอีจานโนนสุวรรณโนนสุวรรณ984318121446--5602225-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
310301812607371031260737 บ้านดอนสมบูรณ์ดงอีจานโนนสุวรรณโนนสุวรรณ4721486563--2511123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301822607361031260736 บ้านทุ่งจังหันทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณ62422811653--3551820-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301912607821031260782 บ้านป่าไม้สหกรณ์ลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดง2921176723--2181120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301922607831031260783 บ้านลำนางรองลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดง553219121909--4642419-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301972607791031260779 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดง3921396983--2761125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301982608121031260812 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เจริญสุขเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง403926523--1841215-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310302022608081031260808 บ้านดอนไม้ไฟตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง3921816874--3071226-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310302052608171031260817 บ้านถาวรถาวรเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา412132692--1821018-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310302062608191031260819 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)ถาวรเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา272766633--1661115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310302102608211031260821 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา694212121295--4102120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310302142608091031260809 บ้านโคกยางอีสานเขตเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง4421556773--2761125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3