สพป.บร3. โรงเรียนเปิดประถมศึกษา


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
310300012602431031260243 วัดก้านเหลืองก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ4621296----175822-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300022602441031260244 บ้านโคกยางหนองถนนก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ303876----117913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300032602451031260245 บ้านหนองหญ้าวัวก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ113476----5896-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300042602461031260246 บ้านหนองปรือก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ203456----6597-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300052602491031260249 บ้านเสลาชุมแสงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง222766----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300062602531031260253 บ้านทุ่งโพธิ์ชุมแสงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง383826----120913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300072602541031260254 บ้านโคกมะค่าชุมแสงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง362856633--1841117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300082602211031260221 บ้านถนนหักถนนหักนางรองเมืองนางรอง85426112----3461622-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
310300092602221031260222 บ้านสวายสอถนนหักนางรองเมืองนางรอง82276----3584-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300102602231031260223 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)ถนนหักนางรองเมืองนางรอง2221226----144818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300122602261031260226 บ้านตลาดแย้ถนนหักนางรองเมืองนางรอง142256----3985-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300132602561031260256 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยาทรัพย์พระยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง72516----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300142602571031260257 บ้านเสลาโสรงทรัพย์พระยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง142596----7389-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300152602501031260250 บ้านโคกยางหนองตาสีทรัพย์พระยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง3821246635--2251317-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300162602521031260252 บ้านแท่นบัลลังก์ทรัพย์พระยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง3721086493--1941118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300172602511031260251 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)ทุ่งแสงทองนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง4521016----146818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300182602551031260255 บ้านทุ่งใหญ่ทุ่งแสงทองนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง3421096----143818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300192602251031260225 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองนางรองเมืองนางรอง182786----96812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300202602161031260216 บ้านหนองเสม็ดนางรองนางรองนครนางรอง283726----100911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300212602171031260217 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225นางรองนางรองนครนางรอง5531286----183920-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300222602181031260218 บ้านหนองงิ้ว หนองไทรนางรองนางรองนครนางรอง372956----132817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300232602201031260220 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)นางรองนางรองเมืองนางรอง317101,29237----1,6094734-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
310300242602131031260213 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)นางรองนางรองนครนางรอง4431076----151917-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300252602141031260214 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)นางรองนางรองนครนางรอง2921076733--2091119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300262602151031260215 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)นางรองนางรองนครนางรอง362946----130816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300272602471031260247 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)บ้านสิงห์นางรองลุ่มลำมาศ7242159----2871322-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
310300282602481031260248 บ้านหนองกงบ้านสิงห์นางรองลุ่มลำมาศ3421276----161820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300292602661031260266 บ้านหนองยางลำไทรโยงนางรองลุ่มลำมาศ202746----94812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300302602581031260258 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)ลำไทรโยงนางรองลุ่มลำมาศ272986683--1931118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300312602611031260261 บ้านหนองตะลุมปุ๊กลำไทรโยงนางรองลุ่มลำมาศ292886393--1561114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300322602271031260227 วัดน้ำไหลสะเดานางรองสะเดาไทรงาม282986683--1941118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300332602281031260228 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)สะเดานางรองสะเดาไทรงาม3421026673--2031118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300342602291031260229 บ้านหนองแช่ไม้สะเดานางรองสะเดาไทรงาม252956493--1691115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300352602301031260230 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)สะเดานางรองสะเดาไทรงาม21256----2774-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300362602311031260231 บ้านสองพี่น้องสะเดานางรองสะเดาไทรงาม302956----125816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300372602321031260232 บ้านหนองพลวงสะเดานางรองสะเดาไทรงาม232746----97812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300382602361031260236 บ้านบุตาเวสน์หนองกงนางรองหนองยายพิมพ์262496----7589-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300392602421031260242 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)หนองกงนางรองหนองยายพิมพ์4331438----1861117-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300402602411031260241 บ้านหนองบัวหนองกงนางรองหนองยายพิมพ์21276----2974-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300412602671031260267 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)หนองไทรนางรองสะเดาไทรงาม5621666883--3101128-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310300422602701031260270 บ้านนิคมเขตหนองไทรนางรองสะเดาไทรงาม122446----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300432602681031260268 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)หนองไทรนางรองสะเดาไทรงาม102436----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300442602691031260269 บ้านหนองกราดหนองไทรนางรองสะเดาไทรงาม152316----4686-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300452602621031260262 บ้านสระประดู่หนองมะค่าหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง21226----2473-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300462602591031260259 บ้านหนองโบสถ์หนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง6621998884--3531425-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310300472602601031260260 บ้านหนองทองลิ่มหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง61421112966--3682217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310300482602401031260240 บ้านก้านเหลืองหนองยายพิมพ์นางรองหนองยายพิมพ์323896----121913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300492602381031260238 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)หนองยายพิมพ์นางรองหนองยายพิมพ์5021336----183823-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300502602391031260239 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดหนองยายพิมพ์นางรองหนองยายพิมพ์282726----100813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300522602331031260233 บ้านโคกตะโกหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์272806----107813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300532602341031260234 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)หนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์3331016252--1591114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300542602351031260235 บ้านหนองโสนหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์192846----103813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300552602371031260237 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)หนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์172936----110814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300562602631031260263 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)หัวถนนนางรองลุ่มลำมาศ6231196703--2511221-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300572602641031260264 บ้านวังกระโดนหัวถนนนางรองลุ่มลำมาศ503856----135915-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300582602651031260265 บ้านหนองถั่วแปบหัวถนนนางรองลุ่มลำมาศ112546----6588-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300592606151031260615 บ้านโคกสว่างโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสัง192876393--1451113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300602606161031260616 บ้านโคกลอยโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสัง3321016503--1841117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300612606181031260618 บ้านตะกรุมทองโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสัง273586----8599-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300622606191031260619 บ้านโนนพะไลโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสัง52246----2984-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300632606011031260601 บ้านสะเดาหวานโคกสูงหนองกี่สว่างสูงกระสัง212416----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300642606021031260602 บ้านหนองหว้าโคกสูงหนองกี่สว่างสูงกระสัง122476----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300652606171031260617 บ้านสระตะเคียนโคกสูงหนองกี่สว่างสูงกระสัง102386----4886-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300662606201031260620 บ้านโคกสูงคูขาดโคกสูงหนองกี่สว่างสูงกระสัง232676463--1361112-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300672606211031260621 มิตรภาพโนนสมบูรณ์โคกสูงหนองกี่สว่างสูงกระสัง232966----119815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300682605891031260589 ชุมชนบ้านดอนอะรางดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็น64324712723--3831821-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310300692605901031260590 บ้านโคกสะอาดดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็น302916363--1571114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300702605911031260591 บ้านโนนขี้เหล็กดอนอะรางหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็น4021236413--2041119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300712605981031260598 บ้านคูขาดน้อยท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย192316----5086-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300722606051031260605 บ้านหนองกราดท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย132366----4986-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300732606061031260606 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย72206----2783-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300742606091031260609 บ้านลุงขี้หนูท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย252746----99812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300752606111031260611 บ้านเพชรเจริญพัฒนาท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย273436----7098-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300762605871031260587 อนุบาลหนองกี่ทุ่งกระตาดพัฒนาหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนา108466621----7742531-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
310300772605921031260592 บ้านหนองกี่สุขสำราญทุ่งกระตาดพัฒนาหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนา6722709----3371131-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
310300782606131031260613 บ้านหนองหัวหมูทุ่งกระเต็นหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็น362616----97812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300792605941031260594 บ้านสระขุดทุ่งกระเต็นหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็น222996363--1571114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300802605951031260595 ไตรคามทุ่งกระเต็นหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็น202696----89811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300812605931031260593 บ้านบุกระสังบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสัง5021346693--2531123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300822605961031260596 บ้านหนองมันบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสัง202786----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300832605971031260597 บ้านสระสะแกบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสัง3921186693--2261121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300842606041031260604 บ้านสระขามเมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย6821576703--2951127-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300852606121031260612 บ้านโคกกระชายเมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย293746----103911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300862606141031260614 บ้านหนองม่วงเมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย233426----6597-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300872606071031260607 บ้านหนองไผ่เมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย3321006----133817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300882606081031260608 บ้านนาจานเมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย242666----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300892606101031260610 จตุคามราษฎร์วิทยาเมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย113696----8099-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300902605991031260599 วัดเย้ยปราสาทเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนา322866323--1501114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300912606001031260600 บ้านขามน้อยเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนา6931346653--2681222-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300922606031031260603 บ้านหนองตาดำเย้ยปราสาทหนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนา5231236633--2381220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310300932605881031260588 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคีหนองกี่หนองกี่หนองกี่ปราสาทพัฒนา4921176----166821-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300942604301031260430 บ้านหนองหมีโคกว่านละหานทรายละหานทราย402986443--1821117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310300952604311031260431 ชุมชนบ้านโคกว่านโคกว่านละหานทรายละหานทราย382966----134817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310300962604321031260432 บ้านสมจิตโคกว่านละหานทรายละหานทราย212506----7189-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300972604331031260433 บ้านหนองถนนโคกว่านละหานทรายละหานทราย162616----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300982604241031260424 บ้านโคกขามตาจงละหานทรายตาจง112376----4886-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300992604251031260425 บ้านหนองโบสถ์ตาจงละหานทรายตาจง122466----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301002604261031260426 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ตาจงละหานทรายตาจง182806543--1521114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301012604271031260427 บ้านเทพพยัคฆ์ตาจงละหานทรายตาจง302826----112814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301022604181031260418 ชุมชนวัดชุมพรตาจงละหานทรายตาจง834283121465--5122124-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
310301032604191031260419 บ้านบุตาจงละหานทรายตาจง2821126----140818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301042604201031260420 บ้านโคกตาพรมตาจงละหานทรายตาจง313636343--1281211-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301052604211031260421 บ้านหนองยางตาจงละหานทรายตาจง4921426----191824-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301062604221031260422 บ้านสว่างพัฒนาตาจงละหานทรายตาจง122576----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301072604231031260423 บ้านปรือพวงสำราญตาจงละหานทรายตาจง192766----95812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301082604281031260428 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)ละหานทรายละหานทรายละหานทราย342121,28542----1,6275430-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
310301092604291031260429 บ้านหนองละหานทรายละหานทรายละหานทรายละหานทราย432996----142818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301102604341031260434 อนุบาลโคกใหม่ละหานทรายสำโรงใหม่ละหานทรายสำโรงใหม่1044341131876--6322327-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
310301112604351031260435 บ้านโคกไม้แดงสำโรงใหม่ละหานทรายสำโรงใหม่232876513--1611115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301122604361031260436 บ้านโคกเฟืองสำโรงใหม่ละหานทรายสำโรงใหม่152406----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301132604411031260441 บ้านสันติสุขสำโรงใหม่ละหานทรายสำโรงใหม่4121186483--2071119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301142604471031260447 บ้านน้อยหนองหว้าสำโรงใหม่ละหานทรายสำโรงใหม่2121096----130816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301152604401031260440 วัดกัลยาณธรรมารามหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่262926----118815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301162604371031260437 บ้านตากองหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่232966573--1761116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301172604381031260438 บ้านหนองกราดหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่192636----82810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301182604391031260439 บ้านหนองตะครองหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่4421517613--2561221-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301192604421031260442 บ้านปากช่องหนองแวงละหานทรายหนองแวง673245121096--4212120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301202604431031260443 บ้านหนองแวงหนองแวงละหานทรายหนองแวง2921516----180823-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301212604441031260444 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)หนองแวงละหานทรายหนองแวง3921326643--2351121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301222604451031260445 บ้านหนองตาเยาหนองแวงละหานทรายหนองแวง4621386----184823-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301232604461031260446 บ้านหนองหว้าหนองแวงละหานทรายหนองแวง4021306673--2371122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301242604481031260448 บ้านบาระแนะหนองแวงละหานทรายหนองแวง322986483--1781116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301252604491031260449 บ้านราษฎร์รักแดนหนองแวงละหานทรายหนองแวง352776232--1351014-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301262604501031260450 บ้านแท่นทัพไทยหนองแวงละหานทรายหนองแวง302876443--1611115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301272604511031260451 บ้านผไทรวมพลหนองแวงละหานทรายหนองแวง162616----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301282606351031260635 บ้านเทพพัฒนาโคกมะม่วงปะคำมะม่วงเจริญ272986583--1831117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301292606361031260636 บ้านปลื้มพัฒนาโคกมะม่วงปะคำมะม่วงเจริญ6121926703--3231129-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301302606371031260637 บ้านหินโคนโคกมะม่วงปะคำมะม่วงเจริญ4621076813--2341121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301312606381031260638 บ้านโคกเขาพัฒนาโคกมะม่วงปะคำมะม่วงเจริญ644222111136--3992119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301322606391031260639 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)โคกมะม่วงปะคำมะม่วงเจริญ3921286793--2461122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301332606321031260632 บ้านโคกลอยไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญ3431196533--2061217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301342606301031260630 บ้านไทยเจริญไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญ82776----85811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301352606311031260631 บ้านโคกสมบูรณ์ไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญ72576----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301362606281031260628 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำปะคำ62556----6188-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301372606291031260629 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำปะคำ72256----3284-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301382606261031260626 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำปะคำ21266----2874-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301392606221031260622 อนุบาลปะคำปะคำปะคำปะคำ443256121096--4092119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301402606331031260633 บ้านหนองน้ำขุ่นหนองบัวปะคำปะคำ2621326603--2181120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301412606341031260634 ชุมชนบ้านดอนนางงามหนองบัวปะคำปะคำ75326491496--4881827-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301422606231031260623 บ้านสุขสำราญหูทำนบปะคำปะคำ5922046763--3391131-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301432606271031260627 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสังหูทำนบปะคำปะคำ4721367623--2451220-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301442606241031260624 บ้านหูทำนบหูทำนบปะคำปะคำ49218910883--3261522-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301452606251031260625 บ้านหนองต้อหูทำนบปะคำปะคำ102446----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301462606651031260665 บ้านไทยสามัคคีไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทย162496----6588-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301472606661031260666 บ้านหนองบัวลีไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทย332946----127816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301482606721031260672 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทย3321006----133817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301492606781031260678 บ้านขามเสม็ดบำรุงไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทย673244121186--4292120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301502606791031260679 บ้านชุมแสงไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทย162566----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301512606801031260680 บ้านหนองตะคร้อเมืองฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทย82516----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301522606811031260681 บ้านโคกปราสาทเมืองฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทย142546343--102119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301532606821031260682 บ้านหนองย่างหมูเมืองฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทย3421306693--2331121-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301542606831031260683 บ้านฝ้ายเมืองฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทย4121558703--2661320-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301552606671031260667 บ้านหนองกวางทองสระแก้วหนองหงส์หนองหงส์4621496695--2641320-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301562606601031260660 อนุบาลหนองหงส์สระแก้วหนองหงส์หนองหงส์170648115----6512131-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
310301572606741031260674 เบญจมาศกุญชรสระทองหนองหงส์เสาทอง252896323--1461113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301582606751031260675 บ้านหนองโคลนสระทองหนองหงส์เสาทอง192726623--1531114-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301592606761031260676 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์เสาเดียวหนองหงส์เสาทอง122436----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301602606771031260677 บ้านหนองเต่าเสาเดียวหนองหงส์เสาทอง72346----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301612606731031260673 บ้านนายาวสามัคคีเสาเดียวหนองหงส์เสาทอง82396222--69107-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301622606701031260670 บ้านหนองกกเสาเดียวหนองหงส์เสาทอง112226----3384-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301632606711031260671 บ้านไทรออเสาเดียวหนองหงส์เสาทอง62266----3284-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301642606681031260668 วัดโนนศรีคูณเสาเดียวหนองหงส์เสาทอง4521206513--2161120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301652606691031260669 บ้านห้วยก้อมเสาเดียวหนองหงส์เสาทอง122366----4886-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301662606641031260664 บ้านกระเบื้องหนองชัยศรีหนองหงส์หนองหงส์212426----6388-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301672606611031260661 บ้านศรีม่วงแดงหนองชัยศรีหนองหงส์หนองหงส์4421256723--2411122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301682606621031260662 บ้านโนนสูงน้อยหนองชัยศรีหนองหงส์หนองหงส์3121356783--2441122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301692606631031260663 บ้านศรีภูมิหนองชัยศรีหนองหงส์หนองหงส์3321086623--2031118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301702606841031260684 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"ห้วยหินหนองหงส์ห้วยหิน3421186443--1961118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301712606851031260685 วัดห้วยหินห้วยหินหนองหงส์ห้วยหิน142466----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301722606861031260686 บ้านหนองเพชรห้วยหินหนองหงส์ห้วยหิน3421286----162820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301732606871031260687 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีห้วยหินหนองหงส์ห้วยหิน162526----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301742606901031260690 บ้านโพธิ์ทองห้วยหินหนองหงส์ห้วยหิน272706----97812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301752606881031260688 บ้านสำราญห้วยหินหนองหงส์ห้วยหิน263846----110912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301762606891031260689 บ้านโคกโสนทองวิทยาห้วยหินหนองหงส์ห้วยหิน194406----59106-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301772607311031260731 บ้านโกรกแก้วโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณ3821006----138817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301782607321031260732 วราวัฒนาโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณ282906----118815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301792607351031260735 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ดงอีจานโนนสุวรรณโนนสุวรรณ984318121446--5602225-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
310301802607381031260738 บ้านม่วงงามดงอีจานโนนสุวรรณโนนสุวรรณ123446----5696-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301812607371031260737 บ้านดอนสมบูรณ์ดงอีจานโนนสุวรรณโนนสุวรรณ4721486563--2511123-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301822607361031260736 บ้านทุ่งจังหันทุ่งจังหันโนนสุวรรณโนนสุวรรณ62422811653--3551820-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301832607341031260734 บ้านขลุงไผ่โนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณ3121036----134817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301842607331031260733 บ้านอุบลสามัคคีโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณ332926----125816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301852607301031260730 อนุบาลโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณโนนสุวรรณ120643516----5552225-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
310301862607771031260777 อนุบาลโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดง89528012----3691722-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
310301872607861031260786 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดง182596----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301882607871031260787 บ้านซับคะนิงโนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดง5721626----219827-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
310301892607801031260780 บ้านคลองหินลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดง3621406----176822-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301902607881031260788 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่าลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดง2621176----143818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301912607821031260782 บ้านป่าไม้สหกรณ์ลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดง2921176723--2181120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301922607831031260783 บ้านลำนางรองลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดง553219121909--4642419-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310301932607841031260784 บ้านหนองเสม็ดลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดง292686----97812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301942607851031260785 บ้านคลองโป่งลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดง2721116----138817-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301952607811031260781 บ้านน้อยสะแกกวนส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดง343916----125914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310301962607781031260778 บ้านส้มป่อยส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดง212776----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301972607791031260779 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคีส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดง3921396983--2761125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310301982608121031260812 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)เจริญสุขเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง403926523--1841215-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310301992608131031260813 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)เจริญสุขเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง3421066----140818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310302002608141031260814 บ้านสี่เหลี่ยมเจริญสุขเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง212506----7189-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302012608151031260815 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)เจริญสุขเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง252626----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302022608081031260808 บ้านดอนไม้ไฟตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง3921816874--3071226-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310302032608111031260811 บ้านบัวตะเคียนตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง163616----7799-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302042608061031260806 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์)ตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง76319812----2741518-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
310302052608171031260817 บ้านถาวรถาวรเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา412132692--1821018-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310302062608191031260819 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)ถาวรเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา272766633--1661115-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
310302072608241031260824 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนาถาวรเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา493966----145916-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310302082608181031260818 บ้านยายคำยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา72556----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302092608201031260820 วัดสุขสำราญยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา342966----130816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
310302102608211031260821 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา694212121295--4102120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
310302112608221031260822 บ้านโนนศิลายายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา183506----6898-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302122608231031260823 บ้านโนนทองยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา72216----2884-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302132608101031260810 บ้านเขว้าอีสานเขตเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง152636----78810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302142608091031260809 บ้านโคกยางอีสานเขตเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง4421556773--2761125-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
310302152608161031260816 ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)อีสานเขตเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง162376----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302162608071031260807 บ้านตะโก "วันครู 2501"อีสานเขตเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง6331426----205923-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3