สพป.บร3. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
310300022602441031260244 บ้านโคกยางหนองถนนก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ303876----117913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300032602451031260245 บ้านหนองหญ้าวัวก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ113476----5896-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300042602461031260246 บ้านหนองปรือก้านเหลืองนางรองลุ่มลำมาศ203456----6597-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300052602491031260249 บ้านเสลาชุมแสงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง222766----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300062602531031260253 บ้านทุ่งโพธิ์ชุมแสงนางรองโบสถ์พระยาแสงทอง383826----120913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300092602221031260222 บ้านสวายสอถนนหักนางรองเมืองนางรอง82276----3584-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300122602261031260226 บ้านตลาดแย้ถนนหักนางรองเมืองนางรอง142256----3985-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300132602561031260256 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยาทรัพย์พระยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง72516----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300142602571031260257 บ้านเสลาโสรงทรัพย์พระยานางรองโบสถ์พระยาแสงทอง142596----7389-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300192602251031260225 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)นางรองนางรองเมืองนางรอง182786----96812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300202602161031260216 บ้านหนองเสม็ดนางรองนางรองนครนางรอง283726----100911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300292602661031260266 บ้านหนองยางลำไทรโยงนางรองลุ่มลำมาศ202746----94812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300352602301031260230 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)สะเดานางรองสะเดาไทรงาม21256----2774-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300372602321031260232 บ้านหนองพลวงสะเดานางรองสะเดาไทรงาม232746----97812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300382602361031260236 บ้านบุตาเวสน์หนองกงนางรองหนองยายพิมพ์262496----7589-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300402602411031260241 บ้านหนองบัวหนองกงนางรองหนองยายพิมพ์21276----2974-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300422602701031260270 บ้านนิคมเขตหนองไทรนางรองสะเดาไทรงาม122446----5687-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300432602681031260268 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)หนองไทรนางรองสะเดาไทรงาม102436----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300442602691031260269 บ้านหนองกราดหนองไทรนางรองสะเดาไทรงาม152316----4686-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300452602621031260262 บ้านสระประดู่หนองมะค่าหนองโบสถ์นางรองโบสถ์พระยาแสงทอง21226----2473-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300502602391031260239 บ้านบุตาสุ่มหนองโจดหนองยายพิมพ์นางรองหนองยายพิมพ์282726----100813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300522602331031260233 บ้านโคกตะโกหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์272806----107813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300542602351031260235 บ้านหนองโสนหนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์192846----103813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300552602371031260237 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)หนองโสนนางรองหนองยายพิมพ์172936----110814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300582602651031260265 บ้านหนองถั่วแปบหัวถนนนางรองลุ่มลำมาศ112546----6588-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300612606181031260618 บ้านตะกรุมทองโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสัง273586----8599-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300622606191031260619 บ้านโนนพะไลโคกสว่างหนองกี่สว่างสูงกระสัง52246----2984-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300632606011031260601 บ้านสะเดาหวานโคกสูงหนองกี่สว่างสูงกระสัง212416----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300642606021031260602 บ้านหนองหว้าโคกสูงหนองกี่สว่างสูงกระสัง122476----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300652606171031260617 บ้านสระตะเคียนโคกสูงหนองกี่สว่างสูงกระสัง102386----4886-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300672606211031260621 มิตรภาพโนนสมบูรณ์โคกสูงหนองกี่สว่างสูงกระสัง232966----119815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300712605981031260598 บ้านคูขาดน้อยท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย192316----5086-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300722606051031260605 บ้านหนองกราดท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย132366----4986-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300732606061031260606 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคีท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย72206----2783-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300742606091031260609 บ้านลุงขี้หนูท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย252746----99812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300752606111031260611 บ้านเพชรเจริญพัฒนาท่าโพธิ์ชัยหนองกี่เมืองโพธิ์ชัย273436----7098-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300782606131031260613 บ้านหนองหัวหมูทุ่งกระเต็นหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็น362616----97812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300802605951031260595 ไตรคามทุ่งกระเต็นหนองกี่ดอนอะรางทุ่งกระเต็น202696----89811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300822605961031260596 บ้านหนองมันบุกระสังหนองกี่สว่างสูงกระสัง202786----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300852606121031260612 บ้านโคกกระชายเมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย293746----103911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300862606141031260614 บ้านหนองม่วงเมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย233426----6597-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300882606081031260608 บ้านนาจานเมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย242666----90811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300892606101031260610 จตุคามราษฎร์วิทยาเมืองไผ่หนองกี่เมืองโพธิ์ชัย113696----8099-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300962604321031260432 บ้านสมจิตโคกว่านละหานทรายละหานทราย212506----7189-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300972604331031260433 บ้านหนองถนนโคกว่านละหานทรายละหานทราย162616----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300982604241031260424 บ้านโคกขามตาจงละหานทรายตาจง112376----4886-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310300992604251031260425 บ้านหนองโบสถ์ตาจงละหานทรายตาจง122466----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301012604271031260427 บ้านเทพพยัคฆ์ตาจงละหานทรายตาจง302826----112814-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301062604221031260422 บ้านสว่างพัฒนาตาจงละหานทรายตาจง122576----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301072604231031260423 บ้านปรือพวงสำราญตาจงละหานทรายตาจง192766----95812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301122604361031260436 บ้านโคกเฟืองสำโรงใหม่ละหานทรายสำโรงใหม่152406----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301152604401031260440 วัดกัลยาณธรรมารามหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่262926----118815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301172604381031260438 บ้านหนองกราดหนองตะครองละหานทรายสำโรงใหม่192636----82810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301272604511031260451 บ้านผไทรวมพลหนองแวงละหานทรายหนองแวง162616----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301342606301031260630 บ้านไทยเจริญไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญ82776----85811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301352606311031260631 บ้านโคกสมบูรณ์ไทยเจริญปะคำมะม่วงเจริญ72576----6488-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301362606281031260628 บ้านกองพระทรายปะคำปะคำปะคำ62556----6188-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301372606291031260629 บ้านโคกงิ้วปะคำปะคำปะคำ72256----3284-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301382606261031260626 บ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำปะคำ21266----2874-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301452606251031260625 บ้านหนองต้อหูทำนบปะคำปะคำ102446----5487-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301462606651031260665 บ้านไทยสามัคคีไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทย162496----6588-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301502606791031260679 บ้านชุมแสงไทยสามัคคีหนองหงส์ฝ้ายไทย162566----7289-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301512606801031260680 บ้านหนองตะคร้อเมืองฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทย82516----5987-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301522606811031260681 บ้านโคกปราสาทเมืองฝ้ายหนองหงส์ฝ้ายไทย142546343--102119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301592606761031260676 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์เสาเดียวหนองหงส์เสาทอง122436----5587-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301602606771031260677 บ้านหนองเต่าเสาเดียวหนองหงส์เสาทอง72346----4185-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301612606731031260673 บ้านนายาวสามัคคีเสาเดียวหนองหงส์เสาทอง82396222--69107-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301622606701031260670 บ้านหนองกกเสาเดียวหนองหงส์เสาทอง112226----3384-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301632606711031260671 บ้านไทรออเสาเดียวหนองหงส์เสาทอง62266----3284-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301652606691031260669 บ้านห้วยก้อมเสาเดียวหนองหงส์เสาทอง122366----4886-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301662606641031260664 บ้านกระเบื้องหนองชัยศรีหนองหงส์หนองหงส์212426----6388-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301712606851031260685 วัดห้วยหินห้วยหินหนองหงส์ห้วยหิน142466----6088-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301732606871031260687 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคีห้วยหินหนองหงส์ห้วยหิน162526----6889-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301742606901031260690 บ้านโพธิ์ทองห้วยหินหนองหงส์ห้วยหิน272706----97812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301752606881031260688 บ้านสำราญห้วยหินหนองหงส์ห้วยหิน263846----110912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301762606891031260689 บ้านโคกโสนทองวิทยาห้วยหินหนองหงส์ห้วยหิน194406----59106-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301782607321031260732 วราวัฒนาโกรกแก้วโนนสุวรรณโนนสุวรรณ282906----118815-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301802607381031260738 บ้านม่วงงามดงอีจานโนนสุวรรณโนนสุวรรณ123446----5696-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301872607861031260786 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดงโนนดินแดง182596----77810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301932607841031260784 บ้านหนองเสม็ดลำนางรองโนนดินแดงโนนดินแดง292686----97812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310301962607781031260778 บ้านส้มป่อยส้มป่อยโนนดินแดงโนนดินแดง212776----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302002608141031260814 บ้านสี่เหลี่ยมเจริญสุขเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง212506----7189-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302012608151031260815 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)เจริญสุขเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง252626----87811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302032608111031260811 บ้านบัวตะเคียนตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง163616----7799-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302082608181031260818 บ้านยายคำยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา72556----6288-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302112608221031260822 บ้านโนนศิลายายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา183506----6898-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302122608231031260823 บ้านโนนทองยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติถาวรวัฒนา72216----2884-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302132608101031260810 บ้านเขว้าอีสานเขตเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง152636----78810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
310302152608161031260816 ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)อีสานเขตเฉลิมพระเกียรติพนมรุ้ง162376----5387-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1