สพป.บร3. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
310300052602491031260249 บ้านเสลา12หนองโพธิ์ชุมแสงนางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง0610292201- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126024914.62629669102.6723694
310300062602531031260253 บ้านทุ่งโพธิ์1บุลำดวนชุมแสงนางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง044630122[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126025314.635104102.686855
310300072602541031260254 บ้านโคกมะค่า11หนองเจริญสุขชุมแสงนางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง0810664788[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126025414.556839102.671691
310300132602561031260256 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา7หนองหว้าทรัพย์พระยานางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง044666142 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126025614.529021102.676101
310300142602571031260257 บ้านเสลาโสรง6เสลาโสรงทรัพย์พระยานางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง0897191814[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126025714.498747102.657889
310300152602501031260250 บ้านโคกยางหนองตาสี5หนองนาโคกสูงทรัพย์พระยานางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง044-110795[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126025014.51188594102.6833077
310300162602521031260252 บ้านแท่นบัลลังก์9แท่นบัลลังก์ทรัพย์พระยานางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง044634930[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126025214.519762102.708255
310300172602511031260251 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)2ชุมแสงทุ่งแสงทองนางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126025114.602241102.710854
310300182602551031260255 บ้านทุ่งใหญ่4ทุ่งใหญ่ทุ่งแสงทองนางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง0846056559[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126025514.568489102.703382
310300452602621031260262 บ้านสระประดู่หนองมะค่า2สระประดู่หนองโบสถ์นางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง044110433[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126026214.597071102.735837
310300462602591031260259 บ้านหนองโบสถ์6หนองโบสถ์หนองโบสถ์นางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง044657085[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031025914.637834102.720608
310300472602601031260260 บ้านหนองทองลิ่ม4ลิ่มทองหนองโบสถ์นางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง0849629153 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126026014.60880617102.683376