สพป.บร3. โรงเรียนเปิดขยายโอกาศ
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
310300072602541031260254 บ้านโคกมะค่า11หนองเจริญสุขชุมแสงนางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง0810664788[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126025414.556839102.671691
310300152602501031260250 บ้านโคกยางหนองตาสี5หนองนาโคกสูงทรัพย์พระยานางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง044-110795[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126025014.51188594102.6833077
310300162602521031260252 บ้านแท่นบัลลังก์9แท่นบัลลังก์ทรัพย์พระยานางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง044634930[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126025214.519762102.708255
310300252602141031260214 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)2หนองงูเหลือมนางรองนางรอง31110นครนางรอง-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126021414.661157102.802918
310300302602581031260258 บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)8หนองปรือใหญ่ลำไทรโยงนางรอง31110ลุ่มลำมาศ0878705154 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126025814.656278102.741456
310300312602611031260261 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก2โคกแร่ลำไทรโยงนางรอง31110ลุ่มลำมาศ-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126026114.662134102.713847
310300322602271031260227 วัดน้ำไหล5เขว้าสะเดานางรอง31110สะเดาไทรงาม-- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126022714.587863102.793173
310300332602281031260228 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)6สะเดาสะเดานางรอง31110สะเดาไทรงาม https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126022814.5711784102.7708316
310300342602291031260229 บ้านหนองแช่ไม้2หนองแช่ไม้สะเดานางรอง31110สะเดาไทรงาม044630091- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126022914.547723102.756341
310300412602671031260267 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)1หนองไทรหนองไทรนางรอง31110สะเดาไทรงาม0885802094- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126026714.5206651102.7657928
310300462602591031260259 บ้านหนองโบสถ์6หนองโบสถ์หนองโบสถ์นางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง044657085[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031025914.637834102.720608
310300472602601031260260 บ้านหนองทองลิ่ม4ลิ่มทองหนองโบสถ์นางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง0849629153 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126026014.60880617102.683376
310300532602341031260234 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)6ระนามพลวงหนองโสนนางรอง31110หนองยายพิมพ์-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126023414.738139102.919565
310300562602631031260263 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)1หัวถนนหัวถนนนางรอง31110ลุ่มลำมาศ044191219- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126026314.65151102.66783
310300592606151031260615 บ้านโคกสว่าง9ไทรทองโคกสว่างหนองกี่31210สว่างสูงกระสัง- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126061514.794166102.512536
310300602606161031260616 บ้านโคกลอย4โคกลอยโคกสว่างหนองกี่31210สว่างสูงกระสัง044-119564 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126061614.762484102.529001
310300662606201031260620 บ้านโคกสูงคูขาด1โคกสูงโคกสูงหนองกี่31210สว่างสูงกระสัง0878690529[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126062014.814794102.567467
310300682605891031260589 ชุมชนบ้านดอนอะราง2ชุมชนสองห้องดอนอะรางหนองกี่31210ดอนอะรางทุ่งกระเต็น044190150[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126058914.600296102.498081
310300692605901031260590 บ้านโคกสะอาด5ชุมชนโคกสะอาดดอนอะรางหนองกี่31210ดอนอะรางทุ่งกระเต็น044630050 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126059014.644054102.572978
310300702605911031260591 บ้านโนนขี้เหล็ก7ชุมชนโนนขี้เหล็กดอนอะรางหนองกี่31210ดอนอะรางทุ่งกระเต็น0986356557[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126059114.634153102.516211
310300792605941031260594 บ้านสระขุด6หนองคูใหญ่ทุ่งกระเต็นหนองกี่31210ดอนอะรางทุ่งกระเต็น-- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126059414.672628102.614266
310300812605931031260593 บ้านบุกระสัง8โคกบุกระสังหนองกี่31210สว่างสูงกระสัง044029425[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126059314.715321102.518448
310300832605971031260597 บ้านสระสะแก4สระสะแกบุกระสังหนองกี่31210สว่างสูงกระสัง0[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126059714.74420522102.4823355
310300842606041031260604 บ้านสระขาม2สระขามเมืองไผ่หนองกี่31210เมืองโพธิ์ชัย https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126060414.768979102.590779
310300902605991031260599 วัดเย้ยปราสาท1เย้ยปราสาทเย้ยปราสาทหนองกี่31210หนองกี่ปราสาทพัฒนา https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126059914.717223102.567298
310300912606001031260600 บ้านขามน้อย10หนองโสนเย้ยปราสาทหนองกี่31210หนองกี่ปราสาทพัฒนา0996781426[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126060014.736877102.600332
310300922606031031260603 บ้านหนองตาดำ6ใหญ่หนองตาดำเย้ยปราสาทหนองกี่31210หนองกี่ปราสาทพัฒนา0-4463-02570 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126060314.73977164102.5667295
310300942604301031260430 บ้านหนองหมี10หนองหมีโคกว่านละหานทราย31170ละหานทราย-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126043014.452771102.791422
310301002604261031260426 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)16หนองมดแดงตาจงละหานทราย31170ตาจง0910129777 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126042614.34918349102.9497601
310301022604181031260418 ชุมชนวัดชุมพร12ดอนมันตาจงละหานทราย31170ตาจง https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126041814.41904299102.93961
310301042604201031260420 บ้านโคกตาพรม2โคกตาพรมตาจงละหานทราย31170ตาจง0956013409[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126042014.460623102.933265
310301102604341031260434 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย6บ่อโพธิ์สำโรงใหม่ละหานทราย31170สำโรงใหม่044-649259 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126043414.386162102.837269
310301112604351031260435 บ้านโคกไม้แดง1โคกไม้แดงสำโรงใหม่ละหานทราย31170สำโรงใหม่ https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126043514.34852776102.8746259
310301132604411031260441 บ้านสันติสุข10สันติสุขสำโรงใหม่ละหานทราย31170สำโรงใหม่[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126044114.31416936102.8398083
310301162604371031260437 บ้านตากอง7ตากองหนองตะครองละหานทราย31170สำโรงใหม่0810679655[email protected]l.com https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126043714.408506102.816692
310301182604391031260439 บ้านหนองตะครอง11โคกสะอาดพัฒนาหนองตะครองละหานทราย31170สำโรงใหม่0892851636 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126043914.393928102.786951
310301192604421031260442 บ้านปากช่อง6ปากช่องหนองแวงละหานทราย31170หนองแวง https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126044214.380345102.918827
310301212604441031260444 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า)3หงอนไก่หนองแวงละหานทราย31170หนองแวง0810687094 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126044414.32464389102.9262597
310301232604461031260446 บ้านหนองหว้า13ใหม่หนองหว้าหนองแวงละหานทราย31170หนองแวง https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126044614.313129102.899914
310301242604481031260448 บ้านบาระแนะ8ศรีทายาทหนองแวงละหานทราย31170หนองแวง044119391 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126044814.280155102.954324
310301252604491031260449 บ้านราษฎร์รักแดน9ราษฎร์รักแดนหนองแวงละหานทราย31170หนองแวง0957513989radrakdan.2013.gmail.com https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126044914.245908102.931729
310301262604501031260450 บ้านแท่นทัพไทย10แท่นทัพไทยหนองแวงละหานทราย31170หนองแวง0956700317[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126045014.254519102.976293
310301282606351031260635 บ้านเทพพัฒนา2เทพสามัคคีโคกมะม่วงปะคำ31220มะม่วงเจริญ044615922[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126063514.428931102.625634
310301292606361031260636 บ้านปลื้มพัฒนา7ปลื้มพัฒนาโคกมะม่วงปะคำ31220มะม่วงเจริญ https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126063614.472347102.619081
310301302606371031260637 บ้านหินโคน4มะม่วงหวานโคกมะม่วงปะคำ31220มะม่วงเจริญ0857725280[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126063714.42184591102.6053341
310301312606381031260638 บ้านโคกเขาพัฒนา10โคกเขาพัฒนาโคกมะม่วงปะคำ31220มะม่วงเจริญ0819770345[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126063814.432253102.596683
310301322606391031260639 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4)14ซับใหญ่โคกมะม่วงปะคำ31220มะม่วงเจริญ-- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126063914.372467102.628384
310301332606321031260632 บ้านโคกลอย10โคกสง่าไทยเจริญปะคำ31220มะม่วงเจริญ-- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126063214.474037102.672003
310301392606221031260622 อนุบาลปะคำ1ชุมชนบ้านปะคำปะคำปะคำ31220ปะคำ044646091[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126062214.447435102.719618
310301402606331031260633 บ้านหนองน้ำขุ่น3หนองบัวหนองบัวปะคำ31220ปะคำ-- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126063314.432151102.664666
310301412606341031260634 ชุมชนบ้านดอนนางงาม6ตลาดแย้หนองบัวปะคำ31220ปะคำ-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126063414.430332102.654544
310301422606231031260623 บ้านสุขสำราญ1สุขสำราญหูทำนบปะคำ31220ปะคำ0958087073[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126062314.41662966102.7020009
310301432606271031260627 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง5โคกไม้แดงหัวกระสังหูทำนบปะคำ31220ปะคำ044029436- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126062714.362941102.694153
310301442606241031260624 บ้านหูทำนบ6หูทำนบหูทำนบปะคำ31220ปะคำ044783585[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126062414.378447102.736139
310301492606781031260678 บ้านขามเสม็ดบำรุง6ขามไทยสามัคคีหนองหงส์31240ฝ้ายไทย044634976[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126067814.893911102.772379
310301522606811031260681 บ้านโคกปราสาท5โคกปราสาทเมืองฝ้ายหนองหงส์31240ฝ้ายไทย https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126068114.823769102.750139
310301532606821031260682 บ้านหนองย่างหมู4หนองย่างหมูเมืองฝ้ายหนองหงส์31240ฝ้ายไทย https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126068214.822886102.720545
310301542606831031260683 บ้านฝ้าย1ฝ้ายเมืองฝ้ายหนองหงส์31240ฝ้ายไทย044666292[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126068314.861198102.734487
310301552606671031260667 บ้านหนองกวางทอง3หนองกวางทองสระแก้วหนองหงส์31240หนองหงส์0895790792[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126066714.803286102.689473
310301572606741031260674 เบญจมาศกุญชร8บุ่งช้างสระทองหนองหงส์31240เสาทอง0817256365- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126067414.887681102.654941
310301582606751031260675 บ้านหนองโคลน4หนองโคลนสระทองหนองหงส์31240เสาทอง44630442[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126067514.88842513102.6903638
310301612606731031260673 บ้านนายาวสามัคคี14นาอุดมเสาเดียวหนองหงส์31240เสาทอง0647679164 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126067314.92150132102.6248003
310301642606681031260668 วัดโนนศรีคูณ5ศรีสมบูรณ์เสาเดียวหนองหงส์31240เสาทอง044186295[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126066814.893476102.612245
310301672606611031260661 บ้านศรีม่วงแดง1หนองชัยศรีหนองชัยศรีหนองหงส์31240หนองหงส์[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126066114.804681102.611571
310301682606621031260662 บ้านโนนสูงน้อย14ใหม่พัฒนาหนองชัยศรีหนองหงส์31240หนองหงส์044119589[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126066214.83528603102.6386789
310301692606631031260663 บ้านศรีภูมิ11ศรีสระยางหนองชัยศรีหนองหงส์31240หนองหงส์044630401[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126066314.803247102.653225
310301702606841031260684 ชุมชนวัดโคกกลาง"สระมะค่าวิทยา"2โคกกลางห้วยหินหนองหงส์31240ห้วยหิน0892841214 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126068414.870877102.602881
310301792607351031260735 บ้านดงบังซับสมบูรณ์10ดงสันติดงอีจานโนนสุวรรณ31110โนนสุวรรณ044112225- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126073514.55512192102.5394027
310301812607371031260737 บ้านดอนสมบูรณ์1ดอนสมบูรณ์ดงอีจานโนนสุวรรณ31110โนนสุวรรณ-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126073714.571683102.514575
310301822607361031260736 บ้านทุ่งจังหัน10ทุ่งเศรษฐีทุ่งจังหันโนนสุวรรณ31110โนนสุวรรณ0819772889[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126073614.607408102.550771
310301912607821031260782 บ้านป่าไม้สหกรณ์6ป่าไม้สหกรณ์ลำนางรองโนนดินแดง31260โนนดินแดง0819679623[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126078214.279662102.723101
310301922607831031260783 บ้านลำนางรอง10ลำนางรองลำนางรองโนนดินแดง31260โนนดินแดง0918272759[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126078314.189326102.686091
310301972607791031260779 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี1หนองกกส้มป่อยโนนดินแดง31260โนนดินแดง-- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126077914.35733958102.7645493
310301982608121031260812 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์)14สายบัวเจริญสุขเฉลิมพระเกียรติ31110พนมรุ้ง0854796009[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126081214.552571102.854581
310302022608081031260808 บ้านดอนไม้ไฟ11ชุมชนดอนงามพัฒนาตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติ31110พนมรุ้ง044-110423[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126080814.591551102.912796
310302052608171031260817 บ้านถาวร8หนองศาลาถาวรเฉลิมพระเกียรติ31170ถาวรวัฒนา044192119 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126081714.511923102.858783
310302062608191031260819 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน)4หนองกินถาวรเฉลิมพระเกียรติ31170ถาวรวัฒนา https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126081914.523219102.890076
310302102608211031260821 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์1วัฒนายายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ31170ถาวรวัฒนา044110666- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126082114.49465739102.9272816
310302142608091031260809 บ้านโคกยาง6โคกยางอีสานเขตเฉลิมพระเกียรติ31110พนมรุ้ง-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126080914.63369254102.9310123