สพป.บร3. โรงเรียนขนาดเล็ก
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
310300022602441031260244 บ้านโคกยางหนองถนน3หนองถนนก้านเหลืองนางรอง31110ลุ่มลำมาศ0899472938[email protected] https://www.rkt.ac.th/14.73322346102.7444329
310300032602451031260245 บ้านหนองหญ้าวัว7หนองหญ้าวัวก้านเหลืองนางรอง31110ลุ่มลำมาศ-- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126024514.747614102.697063
310300042602461031260246 บ้านหนองปรือ5หนองปรือก้านเหลืองนางรอง31110ลุ่มลำมาศ0956212626[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126024614.73550431102.6726457
310300052602491031260249 บ้านเสลา12หนองโพธิ์ชุมแสงนางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง0610292201- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126024914.62629669102.6723694
310300062602531031260253 บ้านทุ่งโพธิ์1บุลำดวนชุมแสงนางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง044630122[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126025314.635104102.686855
310300092602221031260222 บ้านสวายสอ9สวายสอถนนหักนางรอง31110เมืองนางรอง-- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126022214.588565102.840434
310300122602261031260226 บ้านตลาดแย้8ตลาดแย้ถนนหักนางรอง31110เมืองนางรอง0898442475[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126022614.606909102.832038
310300132602561031260256 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา7หนองหว้าทรัพย์พระยานางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง044666142 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126025614.529021102.676101
310300142602571031260257 บ้านเสลาโสรง6เสลาโสรงทรัพย์พระยานางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง0897191814[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126025714.498747102.657889
310300192602251031260225 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)-ดอนแสลงพันธ์นางรองนางรอง31110เมืองนางรอง044631986 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126022514.617723102.779375
310300202602161031260216 บ้านหนองเสม็ด0หนองเสม็ดนางรองนางรอง31110นครนางรอง0446320090 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126021614.648344102.792903
310300292602661031260266 บ้านหนองยาง5หนองยางลำไทรโยงนางรอง31110ลุ่มลำมาศ044419182[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126026614.687234102.705379
310300352602301031260230 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)9หนองกกสะเดานางรอง31110สะเดาไทรงาม[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126023014.585303102.757463
310300372602321031260232 บ้านหนองพลวง1หนองพลวงสะเดานางรอง31110สะเดาไทรงาม044630096 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126023214.547748102.718941
310300382602361031260236 บ้านบุตาเวสน์8บุตาเวสน์หนองกงนางรอง31110หนองยายพิมพ์0981033854[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126023614.689024102.916613
310300402602411031260241 บ้านหนองบัว11หนองบัวหนองกงนางรอง31110หนองยายพิมพ์044630123[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126024114.677701102.903683
310300422602701031260270 บ้านนิคมเขต9นิคมเขตหนองไทรนางรอง31110สะเดาไทรงาม044630353- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126027014.476414102.773546
310300432602681031260268 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)2ตะกุดตาสาหนองไทรนางรอง31110สะเดาไทรงาม[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126026814.540291102.777175
310300442602691031260269 บ้านหนองกราด13โคกเปราะหอมหนองไทรนางรอง31110สะเดาไทรงาม https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126026914.494025102.773882
310300452602621031260262 บ้านสระประดู่หนองมะค่า2สระประดู่หนองโบสถ์นางรอง31110โบสถ์พระยาแสงทอง044110433[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126026214.597071102.735837
310300502602391031260239 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด3บุตาสุ่มหนองยายพิมพ์นางรอง31110หนองยายพิมพ์044630052- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126023914.71413773102.8782125
310300522602331031260233 บ้านโคกตะโก9โคกตะโกหนองโสนนางรอง31110หนองยายพิมพ์-- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126023314.715056102.922868
310300542602351031260235 บ้านหนองโสน5หนองโสนหนองโสนนางรอง31110หนองยายพิมพ์044119199[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126023514.725671102.936338
310300552602371031260237 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี)4โคกสูงหนองโสนนางรอง31110หนองยายพิมพ์044630023- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126023714.775857102.940804
310300582602651031260265 บ้านหนองถั่วแปบ3หนองถั่วแปบหัวถนนนางรอง31110ลุ่มลำมาศ044119201[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126026514.654321102.683849
310300612606181031260618 บ้านตะกรุมทอง3ตะกรุมทองโคกสว่างหนองกี่31210สว่างสูงกระสัง0981751324[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126061814.78555647102.4983963
310300622606191031260619 บ้านโนนพะไล5โนนพะไลโคกสว่างหนองกี่31210สว่างสูงกระสัง-- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126061914.769577102.478238
310300632606011031260601 บ้านสะเดาหวาน4สะเดาหวานโคกสูงหนองกี่31210สว่างสูงกระสัง044-119-566[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126060114.820182102.593845
310300642606021031260602 บ้านหนองหว้า6หนองหว้าโคกสูงหนองกี่31210สว่างสูงกระสัง086-0768276[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126060214.801089102.584353
310300652606171031260617 บ้านสระตะเคียน7สระตะเคียนโคกสูงหนองกี่31210สว่างสูงกระสัง-- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126061714.77571456102.5471215
310300672606211031260621 มิตรภาพโนนสมบูรณ์5โนนสมบูรณ์โคกสูงหนองกี่31210สว่างสูงกระสัง0812828724- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126062114.810408102.554467
310300712605981031260598 บ้านคูขาดน้อย4คูขาดน้อยท่าโพธิ์ชัยหนองกี่31210เมืองโพธิ์ชัย0981030432[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126059814.675503102.591205
310300722606051031260605 บ้านหนองกราด5หนองกราดท่าโพธิ์ชัยหนองกี่31210เมืองโพธิ์ชัย0849606361- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126060514.711893102.5999903
310300732606061031260606 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี2โคกกระพี้ท่าโพธิ์ชัยหนองกี่31210เมืองโพธิ์ชัย0801663495 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126060614.69633127102.6017758
310300742606091031260609 บ้านลุงขี้หนู9หนองบอนท่าโพธิ์ชัยหนองกี่31210เมืองโพธิ์ชัย-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126060914.72737349102.6371956
310300752606111031260611 บ้านเพชรเจริญพัฒนา7โคกเพชรท่าโพธิ์ชัยหนองกี่31210เมืองโพธิ์ชัย0801640061- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126061114.744058102.632657
310300782606131031260613 บ้านหนองหัวหมู7โคกสะอาดทุ่งกระเต็นหนองกี่31210ดอนอะรางทุ่งกระเต็น-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126061314.699168102.624118
310300802605951031260595 ไตรคาม5สระโบราณทุ่งกระเต็นหนองกี่31210ดอนอะรางทุ่งกระเต็น044-641203[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126059514.684968102.548885
310300822605961031260596 บ้านหนองมัน7หนองมันบุกระสังหนองกี่31210สว่างสูงกระสัง0933200122[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126059614.704085102.479602
310300852606121031260612 บ้านโคกกระชาย10โคกกระชายเมืองไผ่หนองกี่31210เมืองโพธิ์ชัย0870798541- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126061214.771908102.673779
310300862606141031260614 บ้านหนองม่วง15หนองพันชุลีเมืองไผ่หนองกี่31210เมืองโพธิ์ชัย https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126061414.784718102.638398
310300882606081031260608 บ้านนาจาน6นาจานเมืองไผ่หนองกี่31210เมืองโพธิ์ชัย https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126060814.776804102.691566
310300892606101031260610 จตุคามราษฎร์วิทยา1หนองปรือเมืองไผ่หนองกี่31210เมืองโพธิ์ชัย0927596813[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126061014.7686317102.626919
310300962604321031260432 บ้านสมจิต5สมจิตโคกว่านละหานทราย31170ละหานทราย0815493222[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126043214.49049355102.8144891
310300972604331031260433 บ้านหนองถนน4หนองถนนโคกว่านละหานทราย31170ละหานทราย0821588613[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126043314.46894667102.8510678
310300982604241031260424 บ้านโคกขาม15หนองคันตาจงละหานทราย31170ตาจง0819456709[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126042414.445016102.946657
310300992604251031260425 บ้านหนองโบสถ์17หนองโบสถ์ตาจงละหานทราย31170ตาจง044630158- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126042514.452262102.896911
310301012604271031260427 บ้านเทพพยัคฆ์18เทพพยัคฆ์ตาจงละหานทราย31170ตาจง044630380[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126042714.460141102.916653
310301062604221031260422 บ้านสว่างพัฒนา14สว่างพัฒนาตาจงละหานทราย31170ตาจง[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126042214.41055984102.9615194
310301072604231031260423 บ้านปรือพวงสำราญ7ปรือใหม่พวงสำราญตาจงละหานทราย31170ตาจง[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126042314.433621102.911315
310301122604361031260436 บ้านโคกเฟือง2โคกเฟืองสำโรงใหม่ละหานทราย31170สำโรงใหม่044630430[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126043614.366684102.866751
310301152604401031260440 วัดกัลยาณธรรมาราม2หนองกี่หนองตะครองละหานทราย31170สำโรงใหม่044630378[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126044014.391979102.760763
310301172604381031260438 บ้านหนองกราด6หนองกราดหนองตะครองละหานทราย31170สำโรงใหม่044 110538[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126043814.364561102.786998
310301272604511031260451 บ้านผไทรวมพล11ผไทรวมพลหนองแวงละหานทราย31170หนองแวง https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126045114.276702102.985795
310301342606301031260630 บ้านไทยเจริญ7หนองเสม็ดไทยเจริญปะคำ31220มะม่วงเจริญ-- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126063014.4540423102.685307
310301352606311031260631 บ้านโคกสมบูรณ์4โคกสมบูรณ์ไทยเจริญปะคำ31220มะม่วงเจริญ044630297[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126063114.476253102.684704
310301362606281031260628 บ้านกองพระทราย4ชุมชนกองพระทรายปะคำปะคำ31220ปะคำ https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126062814.425362102.721632
310301372606291031260629 บ้านโคกงิ้ว3ชุมชนบ้านโคกงิ้วปะคำปะคำ31220ปะคำ0817785558[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126062914.460699102.723845
310301382606261031260626 บ้านทุ่งไผ่5ฃุมฃนบ้านทุ่งไผ่ปะคำปะคำ31220ปะคำ-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126062614.420935102.773881
310301452606251031260625 บ้านหนองต้อ9หนองต้อหูทำนบปะคำ31220ปะคำ-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126062514.405728102.746842
310301462606651031260665 บ้านไทยสามัคคี1ไทยสามัคคีไทยสามัคคีหนองหงส์31240ฝ้ายไทย-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126066514.87874321102.7065829
310301502606791031260679 บ้านชุมแสง9ชุมแสงไทยสามัคคีหนองหงส์31240ฝ้ายไทย[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126067914.895381102.746744
310301512606801031260680 บ้านหนองตะคร้อ3หนองตะคร้อเมืองฝ้ายหนองหงส์31240ฝ้ายไทย0613819351[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126068014.836751102.774151
310301522606811031260681 บ้านโคกปราสาท5โคกปราสาทเมืองฝ้ายหนองหงส์31240ฝ้ายไทย https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126068114.823769102.750139
310301592606761031260676 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์2ไทรงามเสาเดียวหนองหงส์31240เสาทอง-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126067614.923957102.635317
310301602606771031260677 บ้านหนองเต่า7หนองเต่าเสาเดียวหนองหงส์31240เสาทอง-- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126067714.93391003102.5863961
310301612606731031260673 บ้านนายาวสามัคคี14นาอุดมเสาเดียวหนองหงส์31240เสาทอง0647679164 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126067314.92150132102.6248003
310301622606701031260670 บ้านหนองกก9หนองกกเสาเดียวหนองหงส์31240เสาทอง044630168[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126067014.917613102.607663
310301632606711031260671 บ้านไทรออ8ไทรออเสาเดียวหนองหงส์31240เสาทอง[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126067114.95092951102.5564964
310301652606691031260669 บ้านห้วยก้อม13หนองไผ่เสาเดียวหนองหงส์31240เสาทอง044630263 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126066914.911343102.630253
310301662606641031260664 บ้านกระเบื้อง6โคกกระเบื้องหนองชัยศรีหนองหงส์31240หนองหงส์044660393[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126066414.830594102.625681
310301712606851031260685 วัดห้วยหิน1ห้วยหินห้วยหินหนองหงส์31240ห้วยหิน044186309- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126068514.883751102.612096
310301732606871031260687 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี15ใหม่พัฒนาห้วยหินหนองหงส์31240ห้วยหิน044666146[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126068714.880853102.600844
310301742606901031260690 บ้านโพธิ์ทอง4โพธิ์ทองห้วยหินหนองหงส์31240ห้วยหิน[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126069014.860556102.568574
310301752606881031260688 บ้านสำราญ8โนนสำราญห้วยหินหนองหงส์31240ห้วยหิน0832428596[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126068814.844185102.597239
310301762606891031260689 บ้านโคกโสนทองวิทยา10โคกล่ามห้วยหินหนองหงส์31240ห้วยหิน044-630170- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126068914.852166102.635293
310301782607321031260732 วราวัฒนา7นาตากลมโกรกแก้วโนนสุวรรณ31110โนนสุวรรณ0945276898- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126073214.617452102.628067
310301802607381031260738 บ้านม่วงงาม7ม่วงงามดงอีจานโนนสุวรรณ31110โนนสุวรรณ0813212526[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126073814.514346102.496234
310301872607861031260786 บ้านทรัพย์สมบูรณ์10ซับสมบูรณ์โนนดินแดงโนนดินแดง31260โนนดินแดง https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126078614.316843102.726524
310301932607841031260784 บ้านหนองเสม็ด3หนองเสม็ดลำนางรองโนนดินแดง31260โนนดินแดง https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126078414.160683102.664266
310301962607781031260778 บ้านส้มป่อย2ส้มป่อยส้มป่อยโนนดินแดง31260โนนดินแดง044606576[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126077814.344582102.757294
310302002608141031260814 บ้านสี่เหลี่ยม10สี่เหลี่ยมเจริญสุขเฉลิมพระเกียรติ31110พนมรุ้ง0896242822[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126081414.609676102.8844262
310302012608151031260815 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)6พูนสุขเจริญสุขเฉลิมพระเกียรติ31110พนมรุ้ง0819775130[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126081514.598308102.859251
310302032608111031260811 บ้านบัวตะเคียน10ชุมชนบ้านบัวตะเคียนตาเป๊กเฉลิมพระเกียรติ31110พนมรุ้ง044628397[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126081114.546891102.903724
310302082608181031260818 บ้านยายคำ2ยายคำยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ31170ถาวรวัฒนา044-630410- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126081814.529238102.894861
310302112608221031260822 บ้านโนนศิลา8โนนศิลายายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ31170ถาวรวัฒนา0848252665 https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126082214.49104126102.9099203
310302122608231031260823 บ้านโนนทอง9โนนทองยายแย้มวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ31170ถาวรวัฒนา-[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126082314.47655118102.9299889
310302132608101031260810 บ้านเขว้า2เขว้าอีสานเขตเฉลิมพระเกียรติ31110พนมรุ้ง-- https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126081014.667193102.923051
310302152608161031260816 ไทยรัฐวิทยา ๙๐ (บ้านโคกตะแบก)13โคกตะแบกอีสานเขตเฉลิมพระเกียรติ31110พนมรุ้ง044119157[email protected] https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=103126081614.62646397102.8643825