ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
วัดก้านเหลือง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030001
PERCODE 6 หลัก260243
กระทรวง 10 หลัก1031260243
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดก้านเหลือง
ชื่อ (อังกฤษ)watkanluang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหนองเสม็ด
ตำบลก้านเหลือง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260243
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.714839
Longitude
102.731246

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน