ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกยางหนองถนน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030002
PERCODE 6 หลัก260244
กระทรวง 10 หลัก1031260244
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกยางหนองถนน
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokyangnongthanon
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหนองถนน
ตำบลก้านเหลือง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0899472938
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://www.rkt.ac.th/
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.73322346
Longitude
102.7444329

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน