ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองหญ้าวัว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030003
PERCODE 6 หลัก260245
กระทรวง 10 หลัก1031260245
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหญ้าวัว
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nong Ya Wao
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหนองหญ้าวัว
ตำบลก้านเหลือง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260245
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.747614
Longitude
102.697063

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน