ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองปรือ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030004
PERCODE 6 หลัก260246
กระทรวง 10 หลัก1031260246
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองปรือ
ชื่อ (อังกฤษ)bannongprue school
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหนองปรือ
ตำบลก้านเหลือง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0956212626
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260246
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.73550431
Longitude
102.6726457

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน