ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านเสลา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030005
PERCODE 6 หลัก260249
กระทรวง 10 หลัก1031260249
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเสลา
ชื่อ (อังกฤษ)BANSALAO
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหนองโพธิ์
ตำบลชุมแสง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0610292201
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260249
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.62629669
Longitude
102.6723694

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน