ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านทุ่งโพธิ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030006
PERCODE 6 หลัก260253
กระทรวง 10 หลัก1031260253
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งโพธิ์
ชื่อ (อังกฤษ)BANTOONGPO
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบุลำดวน
ตำบลชุมแสง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044630122
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260253
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.635104
Longitude
102.686855

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน