ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านถนนหัก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030008
PERCODE 6 หลัก260221
กระทรวง 10 หลัก1031260221
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านถนนหัก
ชื่อ (อังกฤษ)Banthanonhak
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้านถนนหัก
ตำบลถนนหัก
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044631399
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260221
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.632784
Longitude
102.826433

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน