ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านสวายสอ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030009
PERCODE 6 หลัก260222
กระทรวง 10 หลัก1031260222
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสวายสอ
ชื่อ (อังกฤษ)bansawaisor
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านสวายสอ
ตำบลถนนหัก
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260222
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.588565
Longitude
102.840434

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน