ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030010
PERCODE 6 หลัก260223
กระทรวง 10 หลัก1031260223
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)
ชื่อ (อังกฤษ)Choomchonbankraduang
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านกระเดื่อง
ตำบลถนนหัก
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-4463-2023
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260223
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.612448
Longitude
102.805404

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน