ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านตลาดแย้
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030012
PERCODE 6 หลัก260226
กระทรวง 10 หลัก1031260226
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตลาดแย้
ชื่อ (อังกฤษ)bantaladyea
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านตลาดแย้
ตำบลถนนหัก
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0898442475
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260226
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.606909
Longitude
102.832038

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน