ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030013
PERCODE 6 หลัก260256
กระทรวง 10 หลัก1031260256
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongwakunudvitaya
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหนองหว้า
ตำบลทรัพย์พระยา
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044666142
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260256
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.529021
Longitude
102.676101

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน