ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกยางหนองตาสี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030015
PERCODE 6 หลัก260250
กระทรวง 10 หลัก1031260250
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกยางหนองตาสี
ชื่อ (อังกฤษ)BANKOKYANGNONGTASI SCHOOL
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหนองนาโคกสูง
ตำบลทรัพย์พระยา
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044-110795
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260250
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.51188594
Longitude
102.6833077

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน