ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านแท่นบัลลังก์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030016
PERCODE 6 หลัก260252
กระทรวง 10 หลัก1031260252
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแท่นบัลลังก์
ชื่อ (อังกฤษ)Banthaenbanlang school
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านแท่นบัลลังก์
ตำบลทรัพย์พระยา
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044634930
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260252
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.519762
Longitude
102.708255

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน