ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030017
PERCODE 6 หลัก260251
กระทรวง 10 หลัก1031260251
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
ชื่อ (อังกฤษ)Banchumsang
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านชุมแสง
ตำบลทุ่งแสงทอง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260251
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.602241
Longitude
102.710854

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน