ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านทุ่งใหญ่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030018
PERCODE 6 หลัก260255
กระทรวง 10 หลัก1031260255
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทุ่งใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)Bantungyai
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านทุ่งใหญ่
ตำบลทุ่งแสงทอง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0846056559
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260255
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.568489
Longitude
102.703382

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน