ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030019
PERCODE 6 หลัก260225
กระทรวง 10 หลัก1031260225
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)
ชื่อ (อังกฤษ)Bankokloungpoe
หมู่ที่-
ถนน
หมู่บ้านดอนแสลงพันธ์
ตำบลนางรอง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044631986
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260225
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.617723
Longitude
102.779375

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน