ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองเสม็ด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030020
PERCODE 6 หลัก260216
กระทรวง 10 หลัก1031260216
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเสม็ด
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGSAMET
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้านหนองเสม็ด
ตำบลนางรอง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044632009
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260216
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.648344
Longitude
102.792903

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน