ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองงิ้ว หนองไทร
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030022
PERCODE 6 หลัก260218
กระทรวง 10 หลัก1031260218
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองงิ้ว หนองไทร
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongngiw nongsai
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหนองไทร
ตำบลนางรอง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044119179
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260218
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.687432
Longitude
102.749496

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน