ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030023
PERCODE 6 หลัก260220
กระทรวง 10 หลัก1031260220
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ชื่อ (อังกฤษ)Anubannangrong
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนางรอง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044631075
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260220
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.627059
Longitude
102.792891

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน