ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030024
PERCODE 6 หลัก260213
กระทรวง 10 หลัก1031260213
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
ชื่อ (อังกฤษ)Bangnangrong
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้านนางรอง
ตำบลนางรอง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044631220
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260213
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.633693
Longitude
102.795591

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน