ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030025
PERCODE 6 หลัก260214
กระทรวง 10 หลัก1031260214
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
ชื่อ (อังกฤษ)Banpangpuay school
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหนองงูเหลือม
ตำบลนางรอง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260214
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.661157
Longitude
102.802918

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน