ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030026
PERCODE 6 หลัก260215
กระทรวง 10 หลัก1031260215
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)
ชื่อ (อังกฤษ)bankhokkhuay (santhiphapkhururatphatthana)
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านคอกควาย
ตำบลนางรอง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044630216
อีเมล์แอดเดรสban_kok๑@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260215
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.687552
Longitude
102.799079

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน