ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030027
PERCODE 6 หลัก260247
กระทรวง 10 หลัก1031260247
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
ชื่อ (อังกฤษ)bansingh school
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหนองโคลน
ตำบลบ้านสิงห์
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044666042
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260247
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.736745
Longitude
102.815178

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน