ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองกง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030028
PERCODE 6 หลัก260248
กระทรวง 10 หลัก1031260248
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGKONG
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหนองม่วง
ตำบลบ้านสิงห์
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260248
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.719729
Longitude
102.762778

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน