ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองยาง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030029
PERCODE 6 หลัก260266
กระทรวง 10 หลัก1031260266
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองยาง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGYANG
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหนองยาง
ตำบลลำไทรโยง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044419182
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260266
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.687234
Longitude
102.705379

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน