ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030030
PERCODE 6 หลัก260258
กระทรวง 10 หลัก1031260258
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
ชื่อ (อังกฤษ)Banraikoknongprue
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหนองปรือใหญ่
ตำบลลำไทรโยง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0878705154
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260258
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.656278
Longitude
102.741456

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน