ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030031
PERCODE 6 หลัก260261
กระทรวง 10 หลัก1031260261
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
ชื่อ (อังกฤษ)Nongtaloompuk
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านโคกแร่
ตำบลลำไทรโยง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260261
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.662134
Longitude
102.713847

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน