ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
วัดน้ำไหล
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030032
PERCODE 6 หลัก260227
กระทรวง 10 หลัก1031260227
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดน้ำไหล
ชื่อ (อังกฤษ)Watnumlai
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านเขว้า
ตำบลสะเดา
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260227
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.587863
Longitude
102.793173

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน