ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030033
PERCODE 6 หลัก260228
กระทรวง 10 หลัก1031260228
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)Bansadao(samakkhiwittaya)
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านสะเดา
ตำบลสะเดา
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260228
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5711784
Longitude
102.7708316

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน