ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองแช่ไม้
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030034
PERCODE 6 หลัก260229
กระทรวง 10 หลัก1031260229
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแช่ไม้
ชื่อ (อังกฤษ)bannongchaemai
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหนองแช่ไม้
ตำบลสะเดา
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044630091
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260229
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.547723
Longitude
102.756341

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน