ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030035
PERCODE 6 หลัก260230
กระทรวง 10 หลัก1031260230
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongkok(chongrummit)
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหนองกก
ตำบลสะเดา
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260230
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.585303
Longitude
102.757463

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน