ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านสองพี่น้อง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030036
PERCODE 6 หลัก260231
กระทรวง 10 หลัก1031260231
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสองพี่น้อง
ชื่อ (อังกฤษ)songpinong
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านสองพี่น้อง
ตำบลสะเดา
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0868761273
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260231
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.609373
Longitude
102.755973

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน