ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองพลวง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030037
PERCODE 6 หลัก260232
กระทรวง 10 หลัก1031260232
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองพลวง
ชื่อ (อังกฤษ)bannongpluang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหนองพลวง
ตำบลสะเดา
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044630096
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260232
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.547748
Longitude
102.718941

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน