ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านบุตาเวสน์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030038
PERCODE 6 หลัก260236
กระทรวง 10 หลัก1031260236
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบุตาเวสน์
ชื่อ (อังกฤษ)BUTAWES
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบุตาเวสน์
ตำบลหนองกง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0981033854
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260236
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.689024
Longitude
102.916613

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน