ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030039
PERCODE 6 หลัก260242
กระทรวง 10 หลัก1031260242
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonwatbannongkong
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหนองกง
ตำบลหนองกง
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0982473442
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260242
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.660363
Longitude
102.890585

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน