ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก31030041
PERCODE 6 หลัก260267
กระทรวง 10 หลัก1031260267
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGSAI(PANJAKAMKURUSAN)
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหนองไทร
ตำบลหนองไทร
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0885802094
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260267
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.5206651
Longitude
102.7657928

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน