ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านนิคมเขต
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030042
PERCODE 6 หลัก260270
กระทรวง 10 หลัก1031260270
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนิคมเขต
ชื่อ (อังกฤษ)Nikomket School
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านนิคมเขต
ตำบลหนองไทร
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์044630353
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260270
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.476414
Longitude
102.773546

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน