ทะเบียนโรงเรียน สพป.บร3
บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก31030043
PERCODE 6 หลัก260268
กระทรวง 10 หลัก1031260268
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)
ชื่อ (อังกฤษ)BANTAGUDTASA
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านตะกุดตาสา
ตำบลหนองไทร
อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์31110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1031260268
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
14.540291
Longitude
102.777175

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน